Hopp til innhold

Gasskraft på Utsira kan gi klimagevinst

Effektive gasskraftverk på oljeplattformene på Utsira-høyden kan være bedre for klimaet enn elektrisk kraft fra land.

Strøm fra Kårstø til Johan Sverdrup på Utsirahøyden

Det er langt fra sikkert at elektriske kabler fra land til plattformene i Nordsjøen gir noen global klimagevinst, hevder en ny rapport.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

En samlet opposisjon på Stortinget har presset regjeringen til å gå med på at installasjoner til havs på hele Utsira-høyden må forsynes med elektrisk kraft fra land.

Men en ny rapport fra Cicero senter for klimaforskning og Pöyry konkluderer med at elektrifisering av Utsira kan gi beskjedne virkninger for klimaet, dersom effektene i de europeiske kraftmarkedene tas med.

– Hvis man ser på elektrifisering som et nasjonalt klimatiltak er det utvilsomt virkningsfullt. Men man får enkelte ringvirkninger i det europeiske kraftmarkedet, som kan tyde på at utslippsreduksjonen ikke er så stor, sier Ole Løfsnæs i Pöyry Management Consulting.

Sammen med Asbjørn Torvanger, forsker i Cicero, har han utformet rapporten som er skrevet for LO-forbundet Industri Energi. Den analyserer virkningene av ulike energiforsyningsløsninger på Utsira-høyden fram mot 2050.

– Kan gi større utslipp i Europa

Ole Løfsnæs, analytiker i Pöyry

- Det er ikke gitt at det beste klimatiltaket er elektriske kabler fra land til Utsirahøyeden, sier Ole Løfsnæs i Pöyry.

Foto: Svein Erik Dahl

Ifølge Torvanger og Løfsnes vil det trolig være europeisk kullkraft og gasskraft som erstatter kraften som går til plattformene i Nordsjøen, ikke fornybar vann- og vindkraft fra Norge.

– Dermed vil utslippene av Co2 i Europa øke, sier Torvanger.

I tillegg vil det ved en elektrifisering bety at gassen det ikke lenger er behov for på Utsira blir sendt sørover til Europa.

– Hvis den gassen kommer som et tillegg til russisk gass, vil vi få større utslipp i Europa. Hvis det erstatter gassen vil utslippet bli det samme, forteller Torvanger.

Rapporten hevder at effekten for Europa samlet sett er at utslippene kan øke mer enn de reduseres her hjemme, selv om det ikke er det mest sannsynlige utfallet.

– Gassturbiner kan være bedre for klimaet

Forurensende og lite effektive gasskraftverk på oljeinstallasjonene på norsk sokkel har lenge vært en rød klut for miljøbevegelsen.

Men effektive gassturbiner med varmegjenvinning bruker langt mindre gass pr produserte kilowattime energi enn de gamle gasskraftverkene.

Analysen fra Pöyry og Cicero peker på dette som en bedre løsning for klimaet, dersom man ser på Europa under ett, og ikke kun tar hensyn til de nasjonale

Asbjørn Torvanger, forsker i Cicero senter for klimaforskning

Asbjørn Torvanger, forsker i Cicero senter for klimaforskning.

Foto: Johan B. Sættem

klimaeffektene.

– Man kan installere mer effektive gassturbiner på de ulike installasjonene på Utsirahøyden som utnytter spillvarmen, et minikraftvarmeverk. Dette er en energiløsning som har en virkningsgrad på godt over 70 prosent, sier Løfsnæs.

– Og i følge rapporten deres kan en slik løsning gi lavere klimautslipp for Europa samlet sett enn en løsning med elektriske kabler fra land?

– Ja. Det stemmer, sier Løfsnæs.

Teknologien eksisterer allerede og er installert på Oseberg.

Økonomi

Rapporten ser kun på klimautslippene, men tar ikke hensyn til de økonomiske sidene ved benyttelse av elektrifisering eller gasskraftverk på Utsira.

– Er elektrifisering dårlig klimapolitikk?

– Vi må se på kostnadssiden for å vite om elektrifisering er god eller dårlig klimapolitikk. Dette må utredes videre og da bør vi se nærmere på bruk av effektive gassturbiner, sier Torvanger.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ