Hopp til innhold

Opposisjonens krav: Full elektrifisering av Utsirahøyden

STORTINGET (NRK): Opposisjonen presser både regjeringen og oljeselskapene til å tilrettelegge for at hele Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land.

Kårstø

STRØM: Statoil vil bruke strøm fra Kårstø ut til gigantfeltet Johan Sverdrup. Stortinget krever at også andre deler av feltet får strøm fra land.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Ole Jørgen Bratland

Ap, Venstre, KrF, SV, Sp og Miljøpartiet de Grønne har blitt enige om at selskapene må bygge ut kraftkabler i hele området, ikke bare Johan Sverdrup-feltet, allerede i oppstartsfasen.

Det opplyste opposisjonspartiene på en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget fredag formiddag.

– Vi har blitt enige om at vi ber regjeringen om å stille krav om at det blir etablert en løsning med kraft fra land for hele Utsira-områdets kraftbehov, sier Aps energipolitiske talsmann Terje Aasland.

Opposisjonen forventer nå at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en klar tidsplan.

– Vi er veldig opptatt av å følge opp klimaforlikets forpliktelser om utslippsreduksjoner innen 2020, og er sikre på at dette ikke medfører risiko for utsettelser av prosjektet, sier han.

Opposisjonen på Stortinget

Opposisjonen holdt pressekonferanse på Stortinget fredag.

Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

– En merkedag for miljøet

Opposisjonen mener regjeringen og olje- og energidepartementet ikke har bidratt til en klargjøring.

– Når olje- og energiministeren ikke har tatt grep for å nå Norges klimamål, så må Stortinget gjøre det. Klimaendringene berører allerede alle mennesker på jorden, og da er det helt avgjørende at vi i Norge hindrer nye store utslippsøkninger, sier SVs Heikki Holmås.

KrF skriver i en pressemelding at opposisjonens krav til Stortinget om full elektrifisering av Utsira-høyden er en merkedag for miljøet.

– Utbyggingen av Utsira-høyden krever en rekke tøffe beslutninger, og dette er en av dem, sier Ola Elvestuen (V), som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne roser de andre partiene for samarbeidet, men mener den beste løsningen ville vært å ikke lete etter mer olje og gass i det hele tatt.

– Elektrifiseringen løser bare 5 prosent av problemet, nemlig utslippene som kommer fra produksjon. De 95 prosentene av utslippene som kommer fra bruken av oljen, ofrer ikke Stortinget en tanke. Dette er det grunnleggende problemet i norsk klimapolitikk, skriver MDG-leder Rasmus Hansson i en pressemelding.

Lars Nehru Sand kommenterer opposisjonens krav

VIDEO: Lars Nehru Sand kommenterer opposisjonens krav.

Kan gi store utslippskutt

Elektrifiseringen av Utsirahøyden ble holdt frem som en nøkkel for å nå Norges klimamål i en rapport Miljødirektoratet skrev tidligere i år. Dette fordi klimaforliket innebærer at to tredeler av Norges utslippskutt innen 2020 skal tas nasjonalt.

Ifølge beregninger direktoratet har gjort vil en slik elektrifisering gi utslippskutt på mellom 600 000 og 800 000 tonn CO2.

Statoil har lagt frem forslag om å elektrifisere bare deler av Utsirahøyden ved elektrifisering av det såkalte Johan Sverdrup-feltet. Det vil gi et utslippskutt på under halvparten av full elektrifisering.

Mandag holdt Stortingets energi- og miljøkomite en lukket høring hvor målet var å få innsyn i tall og kostnader som ikke er offentliggjort av departementet og oljeselskapene.

Sterke reaksjoner på Statoil-løsning

Det førte til sterke reaksjoner på Stortinget da Statoil i februar la fram en løsning der elektrisk kraft fra land kun skal forsyne oljefeltet Johan Sverdrup i første fase av Utsira-utbyggingen.

Oljeselskapet har ikke avklart situasjonen for feltene Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg, men disse vil trolig drives av forurensende gassturbiner i første omgang.

Dette er en løsning Stortinget ikke kan leve med, varslet de rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Sp i februar.

Også regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, samt Miljøpartiet De Grønne, gjorde det klart at de fortsatt går inn for elektrifisering av hele Utsirahøyden.

Både oljebransjen og regjeringen har advart mot høye kostnader dersom Stortinget står på kravet om full elektrifisering.

Grimstad viser til formuleringen i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF om at «samarbeidspartiene forplikter seg til å konsultere hverandre før de deltar i andre flertall som vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er omtalt i denne avtalen».

Norske bilister kan få regningen

Torsdag møttes Grimstad fra Frp og SV-leder Audun Lysbakken i Politisk kvarter i P2 for å diskutere nettopp elektrifisering av Utsirahøyden og alternative måter å oppfylle klimaforliket på Stortinget på.

Der sier Grimstad, som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, at man må se på kostnadene for full elektrifisering. Han mener de er for høye i forhold til samfunnsøkonomisk nytte.

Hvor skal du kutte for å nå Norges mål om reduserte utslipp?

– Det er en rekke utslipp fra både bil og industri. Dette må vi gå inn og se på, sa Grimstad.

Det fikk Lysbakken til å stusse.

– Dette er første gang jeg hører at Frp skal innføre strengere tiltak mot norske bilister, sa Lysbakken.

Politisk kvarter med Audun Lysbakken (SV) og Oskar Grimstad (Frp) om elektrifisering av Utsirahøyden og oppnåelse av målene i klimaforliket.

LYD: Her sier Oskar Grimstad (Frp) at norsk industri og norske bilister må ta klimaregningen fordi det blir for dyrt å elektrifisere Utsirahøyden.

AKTUELT NÅ