Hopp til innhold

Importerer 90.000 tonn med langreist restavfall

Norges største forbrenningsanlegg for søppel importerer stadig større mengder restavfall. Samtidig sender norske søppelfirmaer avfall til Sverige for å brennes.

Søppelimport Oslo Havn

MITT SKIP ER LASTET MED: Annenhver uke kommer et skip med restavfall fra Nord-Irland til Oslo havn.

Foto: Snorre Tønset / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Lasteskipet Nordersand ligger til kai i Oslo og losser en last som de fleste av oss kaller søppel.

Det ser ut som høyballer, men det lukter høgg og er seilt hit helt fra Warrenpoint i Nord-Irland. De grønne ballene lastes opp på en stor semitrailer og kjøres til forbrennings- og fjernvarmeanlegget Hafslund Oslo Celsio.

Importert avfall varme Oslo

Inne i forbrenningshallen er det et stort berg med brennbart restavfall fraktet med skip helt fra Nord-Irland.

Mottak forbrenning på Klemetsrud

SØPPELBERG: Et berg av baller med restavfall fra Nord-Irland i mottakshallen på forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Her brennes avfallet sammen med annet importert avfall fra London og restavfall fra husholdninger og næringsliv i Oslo og nabokommunene.

Når avfallet brennes skapes det energi som brukes til å lage fjernvarme og varmtvann som dekker behovet i hver femte husstand i Oslo.

Søppelimport-9

IRISH COFFEE: Det er helt vanlig sortert restavfall fra Nord-Irland i de grønne plastballene. som blir sendt til Oslo.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Doblet import

Nå i vinterkulda er anlegget på Klemetsrud helt avhengig av importert avfall for å utnytte kapasiteten og produsere nok fjernvarme.

Kristin Paus i Hafslund Oslo Celsio

MANGLER: Hafslund Oslo Celsio henter 1/4 av avfallet som brennes på Klemetsrud fra utlandet, sier kommunikasjonsansvarlig Kristin Paus.

Foto: Snorre Tønset / NRK

– I fjor var 14 prosent av restavfallet som ble brent på Klemetsrud fra utlandet. I år blir det dobbelt så mye, sier Kristin Paus som er kommunikasjonsleder i Hafslund Oslo Celsio.

Selskapet estimerer at 90.000 tonn, eller over 1/4 av avfallet som blir forbrent på Klemetsrud i år, kommer fra andre land.

Ovnene er fulle

Oslo Renovasjons- og gjenvinningsetat Haraldrud

FULL OVN: Oslo kommunes forbrenningsanlegg for avfall på Haraldrud kunne tatt imot avfallet som går til Sverige, men her er forbrenningsovnen full, ifølge Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Ni kilometer unna, på Haraldrud, er situasjonen en helt annen. Her ligger Oslos andre forbrennings- og fjernvarmeanlegg. Her har de mer enn noko Oslo-søppel.

Forbrenningsanlegget ligger midt i en stor klynge av private selskaper som driver med innsamling og gjenvinning av avfall.

Ett av dem er Franzefoss. Inne på anlegget deres ligger en enorm haug med restavfall til forbrenning.

– Rent hypotetisk kunne vi tatt imot lasten fra Franzefoss, men ovnene våre er fulle allerede, skriver Hans Petter Karlsen som er direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo i en e-post.

Hos Fransefoss kjører stadig små lastebiler inn og tømmer stadig nye lass med søppel på haugen. Og en jevn strøm av semitrailere kjører inn, fylles opp og kjører ut igjen med restavfallet.

Søppelimport Haraldrud

SØPPEL INN SØPPEL UT: Små lastebiler leverer restavfall til Franzefoss på Haraldrud. Store semitrailere fylles med avfall som sendes til Sverige.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Hver semitrailer kan ta godt over 20 tonn med avfall. Vi følger etter en av dem – en polskregistrert semitrailer med norske, danske og svenske flagg på tilhengeren.

Den skal ikke til forbrenningsanlegget, som ligger bare 400 meter unna. Den skal mye lenger.

Brennes i Sverige

Semitraileren kjører videre sørover. Etter 9 kilometer dukker de svære pipene på Klemetsrud-anlegget opp rett ved siden av E6. Det er her de mangler avfall og må importere store mengder fra Storbritannia.

– Vi har kapasitet og Franzefoss kan absolutt levere avfallet sitt til oss, sier Kristin Paus i Celsio.

Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud

PASSERER: Forbrenningsanlegget på Klemetsrud kan ta imot mer avfall enn de får tak i, men norske trailere kjører forbi og sender avfallet til Sverige isteden.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Men traileren skal ikke dit heller. Den svinger av østover langs E18, og vi følger etter helt til den passerer grensa til Sverige ved Ørje og kjører inn på fortollingen. Den skal sannsynligvis til Linköping eller Stockholm. Den transporteres 540 kilometer istedenfor 400 meter.

Franzefoss har søkt om og fått tillatelse til eksporten. Begrunnelsen er kapasitetsproblemer i Norge og pris.

Franzefoss vil verken la oss filme inne på anlegget deres eller stille til intervju.

– Vi forholder oss til de reglene stortinget har fastsatt, skriver Franzefoss i en e-post.

Norsk industri: – Må tørre å gå igjennom hele politikken på nytt

Norsk Indusri snakker for de private selskapene som håndterer avfall.

Avtroppende direktør Stein Lier-Hansen ser at dagens system er resultat av en avfallspolitikk som ble etablert på 90-tallet.

Stein Lier-Hansen

TØRRE: -Vi må tørre å gå gjennom politikken på nytt, sier Stein Lier-Hansen.

Foto: Snorre Tønset / NRK

– Vi må tørre å gå igjennom hele politikken på nytt, men det markedet som er etablert på 1990-tallet har tjent oss vel, det må vi ikke glemme.

Han forstår at det kan stilles spørsmål ved om det er bra for klimaet med så mye langreist avfall

– Det er klart at i en større klimapolitisk debatt som kommer for fullt, så vil nok det bli stilt nye spørsmål om hvordan dette bør fungere i fremtiden, sier Lier-Hansen.

Skylder på CO2-avgiften

Norge har mål om å redusere klimautslippene med minst 50 % innen 2030. Alle steiner må snus for å nå målene. Også forbrenning av avfall gir klimautslipp. Derfor ble det for to år siden innført en CO2-avgift på utslippene fra avfallsforbrenning for oppmuntre til mer kildesortering. Flere fjernvarmeaktører NRK har snakket med mener avgiften ikke gir lavere klimautslipp.

Kristin Paus i Hafslund Oslo Celsio

AVGIFT: CO2-avgiften gjør at mange aktører heller sender søppel til Sverige, ifølge Kristin Paus, kommunikasjonsansvarlig i Hafslund Oslo Celsio.

Foto: Snorre Tønset / NRK

– Mange norske avfallsaktører sender sitt avfall til svenske avfallsforbrenningsanlegg, hvor de får disse tjenestene til en lavere pris, sier Kristin Paus i Hafslund Oslo Celsio.Paus.

Hun gir forbrenningsavgiften mye av skylda.

Mye av grunnen (avfallsselskapene oppgir (red.anm.)) er avfallsforbrenningsavgiften som regjeringen har foreslått å øke med 85 % neste år, sier Paus.

Rører ikke avgiften

Klima- og miljøministeren er opptatt av å legge til rette for mest mulig forsvarlig og effektiv håndtering av avfallet i et europeisk marked. Han sier det ikke er aktuelt å røre CO2-avgiften på forbrenning av avfall.

Andreas Bjelland Eriksen

BRA: – At CO2-avgiften øker på avfallsforbrenning er bra mener klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

– At CO₂ avgiftene øker er bra. Det er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å kunne redusere klimautslippene. Dette er en omstilling som alle må være med på framover, også avfallsforbrenningsbransjen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

– Men når avfallet transporteres langt så blir det også CO2-utslipp. Hva tenker du om det?

– All type transport har et fotavtrykk. Det gjelder alle varer som importeres og eksporteres. Og likevel er det ikke slik at det alltid er effektivt for oss å enten produsere varen eller i dette tilfellet håndtere avfallet her i Norge, sier Bjelland Eriksen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger