Hopp til innhold

Frykter klima taper for vei

Kampen om regjeringens transportplan spisser seg til. Spesielt fordi flere i regjeringsapparatet frykter at klimameldingens mål taper kampen mot spreke veiprosjekt og forsiktig pengebruk.

E6, Solli

Det forhandles nå om nasjonal transportplan i regjeringen. Spørsmålet er blant annet i hvilken grad klimamålene følges opp.

Foto: Lars Håkon Pedersen

  • Togeventyret på østlandet.
  • Den fergefrie drømmen på vestlandet.
  • De grønne grepene som skulle fjerne det irriterende morgenrushet i storbyene.

Alt dette skal inn mellom to permer, og slaget står i regjeringen i disse dager.

Topper fra alle de tre regjeringspartiene satt til sent i går kveld på statsministerens kontor og forhandlet om transportplanen, får NRK opplyst. I dag fortsetter drakampene.

De siste ukene har det i deler av regjeringssystemet spredt seg en reell frykt for at regjeringens egen klimamål fra i fjor ikke følges opp når årets transportplan legges frem.

LES OGSÅ: – Arnstad dreper visjonene

LES OGSÅ: - Utfordringene skal løses innen 2023

Klimameldingen varslet spesielt:

  • En satsning på dobbeltspor og høyere hastighet på togene mellom de store byene på Østlandet.
  • At all trafikkvekst i storbyene skal skje med kollektivtrafikk, økt sykling og at flere spaserer. Stor befolkningsvekst til tross, antallet biler på veiene skal ikke økes.

Hvordan dette skal skje, skulle transportplanen svare på.
Nå går forhandlingene svært tregt om ting man altså egentlig er enige om.

NRK har de siste dagene vært i kontakt med en rekke kilder som er tett på forhandlingene. De kan fortelle om følgende:

  • I utgangspunktet legges det opp til betydelig veibygging, særlig i distrikts-Norge.
  • Sp har ikke gitt opp å starte prosjektering og bygging av fergefri E39 på Vestlandet.
  • Sentrale Ap-politikere vurderer å se bort fra Ap-landsmøtets vedtak om å åpne for prosjektfinansiering av samferdselsprosjekt. Dersom regjeringen ikke finner en løsning for mer forutsigbar, langsiktig finansiering av store samferdselsprosjekt (for eksempel fullverdig InterCity) kan realiseres raskere.
  • Det har vist seg vanskelig å konkretisere bypakkene så presist og effektivt at den dokumenterte effekten blir så stor som klimameldingen legger opp til. Dette arbeides det med å finne løsninger på.
  • InterCity-satsningen på Østlandet kan bli kraftig redusert.

LES OGSÅ: Arnstad dropper høyhastighetstog

En del av diskusjonen er å ikke bygge ut fullverdig InterCity-triangel til Skien, Lillehammer og Halden, men nøye seg med Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. Hvorvidt det blir tidfestet når dette og/eller hele utbyggingen skal være ferdig, har man fortsatt ikke avklart.

Det er også lansert forslag om ikke å bygge togstrekningene slik at det ikke blir lik hastighet på alle delstrekninger.

For enkelte er det vel så viktig å lansere ny oslotunnell for å øke togkapasiteten gjennom Oslo. Dersom dette prioriteres før InterCity i tid, vil det skyve på når InterCity er ferdig.

LES OGSÅ: Venstre vil ha eget InterCity-selskap

Summen av alt, eller deler av dette, kan i verste fall bli at regjeringen legger frem en transportplan hvor man ikke kan dokumentere at planene vil føre til den CO2-reduksjonen som klimameldingen legger opp til.

I SV har man de siste ukene for alvor skjønt hvem som vil få svi for dette.

Nasjonal transportplan må vedtas i Stortinget før sommeren. Etter det NRK forstår arbeider regjeringen mot å legge den frem før påskeferien.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger