Hopp til innhold

Arnstad dropper høyhastighetstog

Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet vil ikke bygge høyhastighetstog fra Oslo til Trøndelag og Vestlandet.

Marit Arnstad

Marit Arnstad setter ned foten for lyntogsatsing til Trøndelag og Vestlandet. Samferdselsministeren vil heller prioritere kollektivoppgavene rundt storbyene, og særlig i Oslo-området.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Hun mener at det er andre samferdselsoppgaver som er viktigere, og vil bruke pengene til å bygge ut jernbanen rundt storbyene.

Må løse utfordringene i Oslo-området

– Jeg har vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyhastighetstog i den økonomiske situasjonen vi er i. Vi skal føre en økonomisk ansvarlig politikk, og vi har andre og viktigere behov og oppgaver på samferdselsområdet, sier Arnstad.

Hun mener det er viktigst å få løst kollektivoppgavene rundt storbyene, og særlig i Oslo-området.

– Jeg er ikke i tvil om at jernbanen er viktigst rundt de store byene, for å kunne frakte folk til og fra arbeid og også for å spre veksten rundt de store byene.

Fly er også viktig

– En del vil si at intercityutbygginga vil være et første steg mot høyhastighet.
Intercity er lagt til rette slik at man kan velge å gå for høyhastighet på et senere tidspunkt. Men det valget ser jeg det ikke som aktuelt å ta nå, sier Arnstad.

Den nye nasjonale transportplanen skal legges fram våren 2013.

– Vi kommer ikke bort fra at Norge er et land der også fly kommer til å være en viktig del av transportarbeidet. Det gjelder ikke bare mellom de store byene, men også på kortbanenettet som er avgjørende viktig for Norge, sier Marit Arnstad.

Har Stortinget mot seg

Hallgeir Langeland

Hallgeir Langeland, samferdselspolitisk talsmann i SV.

Foto: NRK

Senterpartistatsråden får nå en jobb å gjøre med å overbevise om at lyntogsporet er feil. Stortinget er fylt opp av lyntogentusiaster, og alle partier unntatt Fremskrittspartiet har i prinsippet gått inn for høyhastighetstog, selv om prisen etter hvert er i ferd med å bli svært høy.

SVs samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, sier at slaget ikke er tapt, og han lover kamp mot sin rødgrønne kollega for å få penger til lyntoget:

– Nå lager Arnstad trøbbel for seg selv. Stortingsflertallet, alle partier unntatt FrP, har klokelig sagt at når man bygger jernbane på Østlandet så skal man tenke på hele Norge og bygge med lyntogkvalitet slik som man nå gjør i Vestfold, sier Langeland.

Frp er begeistret

Signalet fra Arnstad blir svært godtatt mottatt av Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

– Dette er omtrent som å høre meg selv. Det er et ekko av mange gode FrP-argumenter som har blitt sablet ned av de rødgrønne regjeringspartiene, men nå er det altså FrPs jernbanedrøm som blir realitet, sier han.

Hoksrud mener Arnstads syn gir et mer realistisk syn på utbygging av togskinner i Norge.

– Nå begynner det å handle om de skinnene som ligger der allerede i dag og som skal bygges ut, sier han.

Han mener at selv om vi ikke får tog som går over 250 kilometer i timen, vil tog som går 200 kilometer i timen vil være en revolusjon i Norge på togsida.

Ber om utredninger

Arild Hermstad, som leder Framtiden i våre hender, mener samferdselsministeren lurer seg selv.

– Over 65 prosent av dagens baner er over hundre år gamle. Skal vi opprettholde jernbanen som et alternativ for gods- og passasjerer på fjernstrekningene, holder det ikke å å ha nye linjer på Østlandet. Vi må også bygge ut til Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bergen, sier Hermstad.

Han mener dette ikke er noen god valgkampsak for regjeringen.

– Regjeringen må presentere en tidsplan for når et fullstendig banenett mellom de store byene i Norge skal stå klart – og sørge for at utredning og planlegging videreføres i høyt tempo. Vi ber om at såkalte konseptvalgutredninger for banene ferdigstilles i løpet av tre år, sier Arild Hermstad.