Hopp til innhold

– Arnstad dreper visjonene

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at samferdselsminister Marit Arnstad dropper høyhastighetstog. – Hun dreper visjonene, sier fagleder Holger Schlaupitz.

Høyhastighetstog

– Vi mener utspillet fra Arnstad er med på å drepe visjonene om et moderne, konkurransedyktig og effektivt jernbanetilbud i Norge, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Foto: Wärter for Deutsche Bahn

Tidligere denne uken sa Arnstad at hun heller ville prioritere jernbaneutbygging rundt de store byene.

Naturvernforbundet mener det er uheldig å skape en motsetning mellom raskere tog INN TIL de største norske byene og raskere tog MELLOM de største norske byene.

– Intercitybanene på Østlandet må være bare første etappe i høyhastighetsbaner mellom landsdelene, sier Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Vil ha konkrete planer

Holger Schlaupitz

– Folk som er opptatt av miljø og et godt togtilbud også i distriktene må komme på banen og kreve at utredningsarbeidet fortsetter, sier Schlaupitz.

Foto: Naturvernforbundet

– Jeg er ikke i tvil om at jernbanen er viktigst rundt de store byene, for å kunne frakte folk til og fra arbeid og også for å spre veksten rundt de store byene, sa Marit Arnstad tidligere denne uken.

Schlaupitz mener det er riktig å prioritere dobbeltspor på intercity-strekningene og inn mot Stavanger, Bergen og Trondheim de kommende åra. Men sier den nye nasjonale transportplanen må ha visjoner med et lengre tidsperspektiv.

– En nasjonal transportplan som skal strekke seg mot 2023 bør ha mer konkrete planer om et moderne jernbanenett mellom de store byene i Sør-Norge, sier han.

– Vi må også fortsette planarbeidet for å få på plass nye, moderne høyhastighetsbaner. Det må være mer enn en visjon.

– Regjeringen er mer enn Arnstad

Naturvernforbundet mener vi trenger et nytt banenett på store deler av strekningene i Norge. Både for å kunne konkurrere med bil og fly, men også for å få mer gods over fra trailer til tog.

– Vi har et gammeldags, svingete jernbanenett som ikke lar seg utbedre bare med små midler, sier Schlaupitz.

Naturvernforbundet frykter at samferdselsministeren vil skrinlegge videre utredning om høyhastighetstog, men sier regjeringen er mer enn Arnstad og hennes parti, og håper fortsatt at regjeringen vil gå videre med saken.

– De må lage mer konkrete utredninger om for eksempel banene mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Vestlandet, Oslo og Sørlandet og Oslo og Sverige, sier Schlaupitz.