NRK Meny
Normal

Fryktar gisseltaking og rømming med politiets væpning

Kriminalomsorgen nektar politiet å bere våpen når dei hentar eller leverer fangar i norske fengsel. Grunn: Frykt for gisseltaking og rømming. Det er heller ikkje fritt fram for væpna politifolk i retten.

Oslo fengsel og politi med pistol

VÅPENNEKT: Kriminalomsorgen krev at politiet legg igjen pistolen i bilen når dei skal hente eller levere fangar.

Foto: SCANPIX/NRK

Sidan november i fjor har alt uniformert politimannskap hatt pistol på hofta, som ein konsekvens av terrortrusselen. Sjølv om justisministeren har godkjent politiets væpning, er det ikkje alle stader det er fritt fram for politifolk med våpen.

«Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) understreker (...) at det ikke er tillat for tilsatte i politiet å bringe med seg skytevåpen inn i fengselsenhetene,» står det i eit brev til politiet.

«Ikke adgang»

I eit brev frå Oslo fengsel til Politidirektoratet står det at politiets våpen kan «utgjøre en umiddelbar fare» og føre til «alvorlige/fatale skader og gisseltaking/rømming».

Kaare Songstad fra Politidirektoratet

Kaare Songstad i Politidirektoratet seier dei tek avgjerda til etterretning.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Leiinga i Oslo fengsel fryktar at betjentane «kan risikere å kunne havne i undertall mot innsatte». Difor har dei sendt følgjande ordre til politiet: «Det er således ikke adgang til å ha med tjenestevåpen inn i fengselet og mottakelsen der de innsatte hentes og leveres».

«Dersom politiet ikke kan gå inn i fengselsenhetene uten bevæpning, må fengselet i stedet følge den innsatte ut til møtende politi», skriv Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, i eit brev til politiet.

– Vi tar til etterretning at Kriminalomsorgen ikkje ønskjer at vi skal ha med tjenestevåpen inn i fengsla, seier avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet til NRK.

– Vi har tillit til at Kriminalomsorgen har tilstrekkeleg kontroll på eige område. Difor er det ikkje ei særskilt utfordring for oss at vi ikkje får ha med tjenestevåpen inn i fengsla, seier Songstad.

Domstolen kan også nekte våpen

Det er heller ikkje fritt fram for væpna politifolk i domstolane. Domstoladministrasjonen har sendt eit brev til politiet der dei presiserer at politiet ikkje berre kan dukke opp i retten med våpen, akkurat slik det passar dei:

«Det rettslige utgangspunktet er at rettens administrator – det vil si dommeren i den enkelte sak – styrer gjennomføringen av rettsmøtet, jf. domstolloven § 133 første ledd. I prinsippet innebærer dette at administrator kan forby en polititjenestemann å være til stede i et rettsmøte dersom vedkommende er bevæpnet».

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger