Hopp til innhold

Politiet kan fortsatt være bevæpnet

Justisdepartementet foretar en midlertidig endring i våpeninstruksen for politiet og har samtidig forlenget den midlertidige bevæpningen. Politiet får nå være bevæpnet til 12. april.

Bevæpnet politi

PISTOL I DAGLIG TJENESTE: Politiet har siden slutten av november hatt en midlertidig tillatelse til å bære våpen i det daglige. Siden er den midlertidige bevæpningen blitt forlenget flere ganger.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Endringen i våpeninstruksen gjør at Politidirektoratet (POD) i fremtiden kan søke Justis- og beredskapsdepartementet om lov til å bevæpne politiet i daglig tjeneste i tre måneder.

– Det var behov for klargjøring av våpeninstruksen som siktet adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor endret våpeninstruksen på dette punktet, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i en pressemelding.

– Jeg understreker at dette ikke endrer prinsippet om at norsk politi skal være ubevæpnet. Endringen i våpeninstruksen er midlertidig og foranlediget av trusselbildet vi nå opplever, sier han videre.

Endringen gjelder imidlertid bare for en ny trusselsituasjon, det må altså være slik at politiet går fra å være ubevæpnet til å ønske å bevæpne seg, for at POD skal kunne søke om våpentillatelse i tre måneder. Deretter kan den perioden forlenges med åtte uker om gangen.

Når POD nå bare ønsker å forlenge en allerede eksisterende bevæpningsperiode, gir Justisdepartementet en forlengelse på åtte uker, frem til 12. april.

Endringen har vært på høring.

Bevæpning forlenget flere ganger

Det har gått nesten tre måneder siden justisminister Anders Anundsen tillot bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker.

Siden er den midlertidige bevæpningen blitt forlenget flere ganger. Den nåværende bevæpningsperioden utløper på søndag, 15. februar, men nå er altså Politidirektoratet gitt mulighet til å forlenge den.

Det var politidirektør Odd Reidar Humlegård som ba departementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre.

Trussel mot politi og militært personell

Bakgrunnen var trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten, som de la frem i begynnelsen av november i fjor. Da sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at de fryktet et terrorangrep mot Norge i løpet av tolv måneder, og militært personell og politi ble pekt på som konkrete mål.

Det skjerpede trusselbildet har også gjort at Forsvaret har anbefalt sitt militære personell å ikke bruke uniform når de er på reise eller utenom tjeneste.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger