Hopp til innhold

Frp-velgerne uenige med partiet

Nær halvparten av Fremskrittspartiets velgere mener det offentlige bør ha ansvaret for all velferd i Norge, stikk i strid med det partiet selv mener.

Siv Jensen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

”For Frp er det viktigste at du får behandling når du har behov for det, fortrinnsvis på et sykehus du selv har valgt. Hvem som eier og driver sykehuset, er ikke det viktigste (…) Derfor ønsker vi full likebehandling av offentlige og private sykehus og tilbydere av helsetjenester,” skriver partiet selv på sine nettsider.

I NRKs Frp-undersøkelse gjort av Norstat, svarer hele 47 prosent av Frp-velgerne at de er helt eller delvis enige i at det offentlige bør ha ansvaret for all velferd i Norge.

20 prosent av de spurte er delvis enig i påstanden, mens enda flere, 27 prosent, er helt enige.

Frp-velgere om det offentlige bør ha ansvaret for all velferd i Norge:

Totalt

Mann

Kvinne

Helt uenig

15 %

16 %

12 %

Delvis uenig

14 %

13 %

14 %

Verken uenig eller enig

24 %

24 %

24 %

Delvis enig

20 %

19 %

21 %

Helt enig

27 %

27 %

28 %

"Offentlig sektor det største problemet"

Frp-formann Siv Jensen har ved flere anledninger talt varmt for en privatisering av velferden.

Et eksempel var i Nordisk Råd under toppmøtet i København for et par år siden.

- Vi må løfte blikket fra de nordiske landene og tørre å se at den nordiske velferdsmodellen også har svakheter. Det største problemet er en altfor stor offentlig sektor, sa Siv Jensen da.

- Den kostnadskrevende offentlige sektor er et stort problem, fordi mange velgere vil velge selv. Og hvorfor skal de ikke få lov til det? Hvorfor skal man ikke redusere politikkens makt og avgrense den noe så folk får velge selv, spurte hun.

For Israel-vennlig?

Heller ikke når det gjelder en tydelig norsk politisk støtte til Israel taler velgerne og Frp-politikerne helt med samme tunge.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Siv Jensen

Siv Jensen holdt tale foran Stortinget i forbindelse med Israels 60-årsdag tidligere i år.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

For mens Frp har bestridt FNs standpunkt om at Israel er en okkupasjonsmakt og støttet utspill om et militært samarbeid mellom Norge og Israel, mener flertallet av partiets velgere at Norge ikke bør gi tydeligere politisk støtte til Israel internasjonalt.

Frp-velgerne om: Norge bør gi tydeligere politisk støtte til Israel internasjonalt

Totalt

Mann

Kvinne

Helt uenig

38 %

36 %

42 %

Delvis uenig

18 %

18 %

17 %

Verken uenig eller enig

19 %

20 %

16 %

Delvis enig

8 %

7 %

10 %

Helt enig

13 %

15 %

9 %

Vet ikke

3 %

2 %

6 %

AKTUELT NÅ