Vil ha full frifinnelse for fotballprofil

OSLO TINGRETT (NRK.no): En profilert fotballspiller måtte møte i Oslo tingrett fredag, anklaget for brudd på våpenloven.

John Christian Elden

John Christian Elden forsvarer den tiltalte fotballspilleren. Bildet er fra en tidligere anledning.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Aktor mener den aktuelle spilleren hadde med seg en såkalt "softgun", et luftvåpen, i Oslo sentrum i august i 2011. Det var ved sjutiden på kvelden at vitner ringte politiet og fortalte at to personer var observert i en bil ved Smart Club på Alnabru.

Vitnene sa også at den ene av de to skulle ha holdt opp et våpen. Bilen ble etterlyst, og senere på kvelden funnet ved Youngstorget, da uten fotballspilleren og hans venn til stede.

De to hadde da gått for å spille biljard, ifølge aktor med luftvåpenet plassert i fotballspillerens bag. Da de kom tilbake til bilen stod væpnet politi fra Delta-patruljen og ventet.

Fotballspillerens venn, som er siktet for brudd på våpenloven i samme sak, forteller at han fikk sjokk da de to kom tilbake til bilen.

– Jeg mener å huske at de (politiet, journ.anm.) rettet våpen mot oss. Vi ante ikke at vi hadde gjort noe ulovlig, sa spillerens kamerat i retten.

Nektet å godta forelegg

Luftvåpenet ble deretter funnet av politiet i fotballspillerens bag. For dette ble fotballspilleren senere ilagt et forelegg på våpenlovens paragraf 33, første ledd. Der heter det at våpen ikke skal tas med på offentlig grunn, uten aktverdig grunn. Bestemmelsen gjelder også våpenetterligninger som kan forveksles med skytevåpen.

Spilleren godtok imidlertid ikke boten, og måtte derfor møte i retten fredag. I retten oppgav mannen fotballspiller som yrke. Han erkjente ikke straffskyld, og sa at det var den andre personen i bilen, vennen, som eide luftvåpenet.

Dette ble bekreftet av venn, som fra vitneboksen fortalte at han hadde hadde kjøpt luftvåpenet på sportsbutikken XXL tidligere på dagen.

I sin prosedyre sa aktor Birgitte Valen at det var åpenbart at spilleren ikke hadde noen aktverdig grunn til å ta med luftvåpenet inn på biljardsalongen.

Hun mente også at det var grov uaktsomt å ikke be kameraten legge igjen våpenet hjemme, før de kjørte rundt i Oslo. Skallerud la til slutt ned påstand om en bot på 10.000 kroner, eventuelt 20 dager i fengsel dersom boten ikke betales.

– Burde hatt status som vitne

Advokat John Christian Elden forsvarer fotballspilleren.

Elden la i sin avslutningsprosedyre vekt på at det ikke ble truet med luftvåpenet. Han mente også at alle omstendigheter tyder på at spilleren bare burde hatt status som vitne i saken. Spilleren har forklart at han hadde glemt at luftvåpenet lå i bagen hans da han sammen med kameraten gikk for å spille biljard.

To politibetjenter som forklarte seg i saken sa også at de hadde fått inntrykk av at våpenet tilhørte kameraten til fotballspilleren.

Elden ba til slutt om spilleren måtte frifinnes, eventuelt at det måtte brukes en domsutsettelse som straffereaksjon. En såkalt domsutsettelse er rettens svar på en påtaleunnlatelse, altså at straff ikke ilegges.

Elden la også vekt på at saken var ferdig etterforsket september 2011, og at det den etter det har blitt liggende hos politiet i for lang tid.

– Tidsbruken i denne saken har vært helt vanvittig, sier Elden til NRK.no.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger