Hopp til innhold

Aksjonistene nekter å møte Aasland – vil kun snakke med statsministeren

– Vi er kun interessert i et møte med statsministeren, sier Fosen-aksjonistene. De har lovet å mobilisere og fortsette protestene i regjeringskvartalet onsdag.

HARDT MØTE: Aasland møtte svært opprørte aktivister utenfor inngangen til olje- og energidepartementet

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

SISTE: Fosen-aksjonistene nekter å møte olje- og energiminister Terje Aasland – vil kun snakke med statsministeren.

Det bekrefter Elle Margget Nystad, leder i NSR Nuorat til NRK.

– NSR-N er kun interessert i et møte med statsministeren, og vil ikke møte ham med mindre møtet er åpent for pressen og statsministeren etterkommer kravene, skriver de i en pressemelding tirsdag kveld.

De skriver videre at de har mottatt flere henvendelser fra Aasland i går og i dag hvor han ønsker «hjelp til bedre prosesser».

Aksjonistene skriver at de «er ferdige med å høre statsråd Aaslands innholdsløse gjentakelser og avslår derfor møte med ham».

– Vi har mistet tilliten til Aasland og krever at statsministeren rydder opp, sier Nystad.

Fortsetter protestene onsdag

Aktivistene har stengt ned departementene i to døgn og mobiliserer til å fortsette protestene onsdag.

Over 100 aksjonister har sperret hele Olje- og energidepartementet og flere andre departementer i to døgn.

De varsler at de er innstilt på å bli og mobiliserer til å fortsette aksjonen onsdag morgen, skriver de i en pressemelding tirsdag.

flyttes av politiet

BÆRES VEKK: Minst ni aktivister har blitt båret vekk av politiet tirsdag.

flyttes av politiet
flyttes av politiet
flyttes av politiet

– Det er hardt å oppleve at regjeringen heller vil fjerne fredelige demonstranter med makt, enn å etterfølge våre krav om å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

– Regjeringen har ikke forstått alvoret i denne saken. Vi har ikke okkupert Olje- og energidepartementet fordi vi synes det er gøy, sier Jon Anta Eira-Åhrén, nestleder i NSR-N.

– Jeg har vært i sjokk over hvor feig regjeringen er, sier Mari Boine fra scenen til applaus fra de oppmøtte.

– Jeg har vært i sjokk over hvor feig regjeringen er, sier Mari Boine fra scenen til applaus fra de oppmøtte.

Foto: Kristine Kjendalen / NRK

Mener alle bør engasjere seg

Den samiske musikeren Mari Boine har tatt turen til Oslo for å vise sin støtte til aksjonistene.

Jeg vil vise støtte til våre unge som så modig har sagt ifra at nok er nok, sier Boine til NRK.

Hun mener alle bør engasjere seg i saken.

Uansett om man bryr seg for urfolks rettigheter eller reindrift, her er det snakk om en Høyesterettsdom som staten ikke bryr seg om.

Hvis ikke selv staten tar sin Høyesterett på alvor, hvor går vi da? Det handler om vi vil være en rettstat og et demokrati, og det er kjempeviktig å engasjere seg i, sier Boine.

– Du sitter og prater den samme tompraten

Olje- og energiminister Terje Aasland møtte demonstrantene utenfor departementet rundt kl. 11.30. Deretter ble det holdt appeller fra demonstrantene.

–Jeg respekterer fullt ut urfolks rettigheter og urfolks rettigheter, og reindriftens betyning for den samiske kulturtradisjonen. Jeg vil gjerne ha denne dialogen med dere, og derfor har jeg invitert dere (Norske Samers Riksforbund Nuorat, journ. anm.) til et møte i dag, og et møte 14. mars, sa Aasland til demonstrantene.

Ella Marie Hætta Isaksen klemmer en medaktivist etter å ha møtt Terje Aasland for andre gang

Ella Marie Hætta Isaksen klemmer en medaktivist etter å ha møtt Terje Aasland for andre gang.

Foto: Emma Whittaker / NRK

– Nå har jeg behov for å skjerme mine medaksjonister som sitter her på femte døgnet. Vi er utslitt, og jeg tåler ikke at du sitter og prater den samme tompraten over oss, som dere har holdt på med i 505 dager, avbrøt aksjonistenes talsperson Ella Marie Hætta Isaksen, opprørt.

– Det tar slutt nå, med en eneste gang, sa hun innstendig til ministeren.

Aasland snakker med Ella Marie Hætta Isaksen

Aasland sier han dro ned for å møte demonstrantene og høre hvordan det går med dem. – Jeg respekterer deres rettigheter til å veldig tydelig uttrykke hva synspunktene deres er, sier Aasland.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg kan ikke overse at jeg har et ansvar for å behandle saken på den måten Høyesterett la opp til, fordi Høyesterett sier at det må fattes et nytt vedtak i saken. Det kommer vi til å gjøre, svarte Aasland.

Det ble møtt av nye rop fra aktivistene:

«Urfolks rett er ikke valgfritt, møllene må rives nå!»

Aksjonister med kofter, sjal og knyttede never i været roper slagord utenfor Høyesterett.

Flere hundre demonstranter har tirsdag deltatt i okkupasjonen av større deler av regjeringskvartalet.

Foto: Emma Whittaker / NRK
Knyttede never, plakater og slagord i gatene også tirsdag.

– Manglende grunnlag for å fjerne aksjonistene

Fjerningen av Fosen-aktivistene skjer på tvilsomt eller manglende grunnlag, skriver advokatfirmaet Elden i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Siden demonstrasjonene startet torsdag, har flere aktivister blitt fjernet med makt og innbrakt av politiet.

Aksjonistene har fått løpende råd fra advokater utenfor inngangene til departementet. Advokatfirmaet Elden bistår seks av aktivistene som demonstrerer.

– Aksjonistene har blitt fjernet tilsynelatende uten at politiet har vurdert nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepene, skriver advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ansvar for sikkerheten i departementene. Det var dem som søndag kveld begjæret politiet om å fjerne 13 aksjonister fra innsiden av OED.

– Dere har bedt politiet om å fjerne demonstranter. Kommer dere nå til å ta stilling til advokatenes vurdering?

– Vi har mottatt advokatfirmaet Eldens brev og dette vil bli svart ut senere, skriver Liv Nodeland, presseansvarlig i DSS, i en epost til NRK.

– Kommer dere til å sende ytterligere begjæringer til politiet om å fjerne aktivister?

– Dersom demonstranter er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon, eller vil utgjøre en sikkerhetsmessig risiko, kan DSS sende flere anmodninger om å fjerne demonstranter.

Flere aktivister fjernet

Det har vært mye politi i området tirsdag. Mens flere politifolk bærte bort en og en demonstrant, ropte en stor gruppe aktivister slagord i bakgrunnen.

– Dialog i form av anmodning og pålegg om å fjerne seg har ikke ført fem. Vi bærer derfor demonstrantene bort fra inngangspartiet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet.

Demonstrasjon utenfor Finansdepartementet

En stor gruppe mennesker utenfor Finansdepartementet ropte slagord mer eller mindre sammenhengende i rundt en time.

Foto: Emma Whittaker / NRK

40–50 demonstranter sto bak sperringer, ansikt til ansikt med politiet. De hadde samiske flagg, kofter og plakater. De ropte: «Urfolksrett er ikke valgfritt, staten har ikke gjort en dritt».

Politiets innsatsleder på stedet, Brian Skotnes, sa at aktivistene stort sett har fulgt deres pålegg. Utenom å fjerne seg fra inngangspartier. Det er disse som ble båret vekk.

– De er flyttet og anmeldt og kan vente seg høye bøter, sier innsatsleder Brian Skotnes.

Ni personer er anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet.

Her fjerner politiet flere demonstranter:

Politiet har begynt å flytte Fosen-aksjonistene fra Finansdepartementet.

Politiet har begynt å flytte Fosen-aksjonistene fra Finansdepartementet.

Trapper opp demonstrasjonene

Mandag førte aksjonen til Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat til at ansatte ved seks departementer ble anbefalt å jobbe hjemmefra.

Tirsdag trappet de opp demonstrasjonene i regjeringskvartalet i Oslo.

– Vi fra aksjonsgruppa har en nyhet til dere. I dag stenger vi ikke bare OED, de andre departementene som deler bygg, og landbruksdepartementet: i dag stenger vi staten.

Det sa Ella Marie Hætta Isaksen i en uttalelse til pressen gjennom en megafon klokken 07.30 tirsdag morgen.

– I dag stenger vi ikke bare Olje- og energidepartementet og de andre departementene. I dag stenger vi Staten, sier Ella Marie Hætta Isaksen på vegne av de samiske aksjonistene.

– I dag stenger vi ikke bare Olje- og energidepartementet og de andre departementene. I dag stenger vi Staten, sier Ella Marie Hætta Isaksen på vegne av de samiske aksjonistene.

Hun har de siste dagene uttalt seg på vegne av aksjonistene fra Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat, som i natt overnattet utenfor Olje- og energidepartementet (OED).

Blokkerer Finansdepartementet

– Det gjøres ved at vi i dag har stengt et nytt departement, Finansdepartementet. Det sitter en gjeng og stenger inngangen, sa Hætta Isaksen.

aksjonister 28.02.23

Flere aksjonister har overnattet i regjeringskvartalet. Greta Thunberg er igjen på plass for å vise sin støtte.

Foto: Emma Whittaker / NRK

Finansdepartementet oppfordret de ansatte, hovedsakelig de med kontor i G-blokka, til å ha hjemmekontor tirsdag. Det bekrefter Finansdepartementet til NRK.

Nyheten om hjemmekontor for Finansdepartementet skal ha ført til jubel blant aksjonistene, ifølge NRKs reporter på stedet.

finansdep 2

Politi og sikkerhetsvakter utenfor Finansdepartementet tirsdag morgen.

Foto: Emma Whittaker / NRK

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ansvar for sikkerheten i departementene. Det var dem som søndag kveld begjæret politiet om å fjerne 13 aksjonister fra innsiden av OED.

Tirsdag skrev DSS i en uttalelse at de har bedt politiet om å fjerne demonstrantene for å åpne for adgang til Finansdepartementet.

Demonstrantene har blitt informert om den samfunnskritiske funksjonen, og blitt bedt av DSS om å flytte seg. De har valgt å ikke etterkomme dette. Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødssituasjon, heter det i meldingen.

Les også: Aksjonistene fjernet med makt av politiet – får full støtte av Greta Thunberg

Demonstranter bæres ut av OED
Demonstranter bæres ut av OED

– Handler om likeverd

NRK møtte to av aktivistene som ble båret bort av politiet. Cornelia Reichmann og Laila Mercedes Fremme sier de ikke har noe annet valg enn å demonstrere.

Sånn er det. Vi må kjempe en kamp om legitimitet og hvilke verdier som er viktige i det landet vi lever i. Det handler om likeverd. Det burde være likeverd i Norge, men denne saken viser at ikke det er det, sånn det er nå, sier Fremme.

De opplever at folk støtter dem i å demonstrere.

Ja, bare se hvor mange som er her. Det er så tydelig. Vi har en høyesterettsdom på at dette er menneskerettighetsbrudd mot det samiske folk. Det kunne ikke vært et tydeligere overgrep, sier Reichmann.

En aktivist gråter mens det holdes appell under Fosenaksjonen i regjeringskvartalet.

Mange aktivister ble rørt da det ble holdt appell tirsdag ettermiddag.

Foto: Emma Whittaker / NRK

– Menneskerettsbrudd må opphøre

Bakgrunnen for aksjonen er at det er gått over 500 dager siden en dom i Høyesterett konkluderte med at vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. Dommen sier ikke at vindmøllene må rives.

aksjonister 28.02.23

Aksjonistene har flere ulike bannere med slagord, og de roper kamprop i regjeringskvartalet.

Foto: Emma Whittaker / NRK

Tirsdag morgen var Sametingspresident Silje Karine Moutka gjest i Nyhetsmorgen på NRK.

– Menneskerettsbrudd må opphøre og repareres. Det er veldig avgjørende, fordi det er selve sakens kjerne. Vi kan ikke ha en slik situasjon, sier Moutka.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

Hindrer busstrafikk

Aksjonen får også konsekvenser for en del av busstrafikken i Oslo sentrum, opplyser Ruter.

– Det er mye folk i området og det er en sikkerhetsvurdering som gjøres av politiet i disse områdene også, sier Øystein Dahl Johansen pressevakt i Ruter.

Linje 33 og 37 har omkjøring på grunn av stengte gater og kan derfor ikke stoppe på alle holdeplasser, opplyser Ruter.

Les også: Derfor aksjonerer de mot Olje- og energidepartementet

Aksjonist med megafon
Aksjonist med megafon

AKTUELT NÅ