Forsvarstopp: – Vi klarer ikke beskytte Norge mot et angrep

Forsvarets operative hovedkvarter merker daglig at de har for få ressurser. Han mener Hæren trenger to kampbataljoner til og antall ubåter må økes betraktelig.

Leopard 2 (t.v) og CV90 i skogen

MÅ STYRKES: Hæren trenger to kampbataljoner til skal den løse pålagte oppgaver, mener sjefen for FOH. Her er stridsvognene Leopard 2 (t.v.) og CV90 i skogen ved Rena leir i Østerdalen

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har et nytt globalt og regionalt sikkerhetsbilde som er mer usikkert enn før. Vi ser et mer selvhevdende Russland og lytter vi til Natos krav til medlemslandene, så er vi ganske langt unna det, sier generalløytnant Rune Jakobsen.

Han er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og en av dem som er tettest på den daglige driften av Forsvaret. Nå advarer han mot konsekvensene dersom Forsvaret ikke rustes betydelig opp.

Sjef FOH, Rune Jakobsen

KRITISK: Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det alvorligste er størrelsen på landmakten. Reaksjonsevne, robusthet og utholdenhet i alle forsvarsgrener er for lav, og for å være konkret: Hæren er for liten i forhold til de oppgaver den har og hva som forventes av Norge og i Nato.

– Ville vi vært i stand til å forsvare oss mot et angrep?

– Hvis det skjer et angrep i klassisk forstand, så har vi ikke den robustheten som er nødvendig.

Avdekker problemer daglig

FOH ligger i et fjellanlegg på Reitan et stykke utenfor Bodø. Avdelingens oppgave er å markere Norges suverenitet. Kontinuerlig overvåkes våre havområder med overvåkningsfly og kystvaktfartøy for å avdekke fiendtlig aktivitet nære norsk territorium.

Som sjef her er Jakobsen Forsvarssjefens fremste rådgiver innen operative spørsmål. Han merker at det er mangler i Forsvaret daglig.

– Det er ikke alle ressurser som er tilgjengelig så raskt som vi trenger. Vi skulle gjerne hatt større robusthet på de maritime overvåkningsflyene for å følge bedre med på det som skjer i nordområdene.

LES OGSÅ: Sjøforsvaret tek imot det største fartøyet dei nokon gong har hatt

– Hvis det skjer et angrep i klassisk forstand, så har vi ikke den robustheten som er nødvendig!

Rune Jakobsen, sjef FOH

Skal gi råd

I forrige uke ba regjeringen Forsvarssjefen om å utarbeide et nytt fagmilitært råd. Sist det skjedde var i 2014. Rådet skal danne mye av grunnlaget for langtidsplanen som Stortinget vedtar neste år.

Generalløytnant Jakobsen mener det trengs to nye kampbataljoner i tillegg til de tre eksisterende. Han ønsker seg også to nye ubåter og et bedre opplegg for overgangen fra gammelt til nytt materiell i Luftforsvaret.

Orion fly over Andøya

VIKTIGE: Norge skal få nye overvåkningsfly for å følge med på aktiviteten i nordområdene, men planen for overgangen mellom gammelt og nytt materiell er for dårlig, mener sjefen for FOH.

Foto: Per Arne Juvang / SCANPIX

– Den nåværende langtidsplanen beskriver en struktur som er i ubalanse, som har litt for lite volum og fremdriften er kanskje litt for langsom.

LES OGSÅ: Har ikke identifisert flere russiske fly siden den kalde krigen

LES OGSÅ: – Norge har et absolutt minimumsforsvar

– Du er ikke alene om å ta et oppgjør med nettopp forholdene i Forsvaret. Er det en misnøye med politiske føringer internt?

– I Forsvaret er vi opptatt av å gjøre det beste med det vi har og de ordre vi får. Stemningen på alle nivå i Forsvaret er å få til det beste ut fra det vi har.

– Men likevel er det mange som tar til orde for at det må gjøres noe her?

– Ja, det er mange som er bekymret for norsk sikkerhet, som mener at størrelsen og robustheten i strukturen ikke er god nok. Og det er jeg helt enig i.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger