– Norge har et absolutt minimumsforsvar

For at du og jeg skal være trygge mener hærsjef Odin Johannessen at Norge må utvide Forsvaret betraktelig. Han etterlyser blant annet en egen brigade i Sør-Norge.

Odin Johannessen

VIL UTVIDE: Hærsjef Odin Johannessen mener det Forsvaret må styrkes, blant annet med en egen brigade i Sør-Norge.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En eventuell fiende vil hele tiden vurdere hvilke områder vi er svake på. Derfor trenger vi et godt balansert forsvar. Per i dag har Norge et absolutt minimumsforsvar, sier hærsjef Odin Johannessen.

Mandag kveld holdt han et foredrag på Oslo Militære Samfund. I talen snakket Johannessen blant annet om hva som må gjøres for at du og jeg skal være så trygge som mulig.

Johannessen sa at Norge er avhengig av støtte fra Nato for å kunne forsvare oss. Men samtidig mener han at vi må kunne stå på egne bein, i alle fall til våre allierte kommer oss til unnsetning, ved en eventuell konflikt:

Vi må selvstendig kunne møte sikkerhetsutfordringer i alle domener... Det krever egen forsvarsevne til lands, til sjøs og i lufta.

Vi må forsvare oss til vi får hjelp av NATO.

Vi kan verken kreve eller forvente at noen andre forsvarer det vi ikke forsvarer selv.

Odin Johannessen, hærsjef

– Dersom vi ikke får et større og sterkere forsvar, må vi godta en økt trussel mot Norge. Skal vi forvente støtte fra Nato, må vi være med å bygge fellesskapet med de allierte, og vi må støtte opp under alliansen, sier Johannessen til NRK.

Vil etablere Brigade Sør

Hærsjefen mener Norge ikke innfrir lovnadene vi har gitt Nato, når det kommer til eget forsvar. Derfor ønsker han blant annet å etablere en egen brigade i Sør-Norge, i tillegg til brigaden vi allerede har i Nord-Norge.

Brigade Sør skal ha utgangspunkt på Østlandet, basert på avdelinger som allerede eksisterer. Den skal bestå av 5 000 soldater.

I talen sin sa Johannessen blant annet at det er ekstremt viktig å ha militære styrker i områdene der det er behov for tilstedeværelse.

La meg slå fast en gang for alle: Stående styrker som er tilstede trumfer alt! Det finnes ingen mobiliserbare løsninger som kan svare på behovet for reaksjonsevne og tilstedeværelse.

Odin Johannessen, hærsjef

– Med en brigade i sør kan vi ha en hurtig reaksjonsstyrke i hver landsdel. Det er sør og øst i landet vårt at det store flertallet befinner seg, samt at det faktisk er her landet styres fra, sa Johannessen i talen sin.

– Hva frykter du vil skje, dersom vi ikke ruster opp hæren?

– Det er vanskelig å spekulere i hvor utsatte vi er. Målet er først og fremst å unngå at andre parter spekulerer i vår evne til å forsvare oss.

– Med innkjøp av nye kampfly og behovet for en ny fregatt etter forliset til KNM «Helge Ingstad», er det da realistisk å tro at vi kan få på plass en brigade til?

– Ideelt sett skulle vi ikke hatt behov for å bruke en eneste krone på Forsvaret, men verden rundt oss er ikke slik. Vi kan ikke bestemme størrelsen på trusselen mot oss. Skal vi være trygge må vi bruke de midlene som trengs for å bygge et godt nok forsvar.

Soldater i hæren

TRENGER FLERE: Soldater fra Hæren trener under vinterøvelse. Nå ønsker hærsjefen 5000 flere soldater.

Foto: Preben Aursand / Forsvaret

Viktig med samarbeid

I dag startet den militære øvelsen Exercise Northern Wind nord i Sverige. Der stiller Brigade Nord med mye mannskap og utstyr.

Hærsjef Odin Johannessen understreker at denne type øvelser er viktig for Forsvaret.

– Å øve sammen med andre land gir oss større nasjonal frihet, og bidrar til økt operativ evne, dersom det kreves i fremtiden. Men bygger vi ikke et godt nok forsvar selv, kan vi få bli mindre selvstendige, sier han.