Hopp til innhold

Mener terrortiltalt 16-åring må frikjennes

Den syriske 16-åringen ble forledet av en voksen mann på nett, og han må betraktes som offer og ikke som deltager i IS, mener forsvarerne.

Advokat Andreas Berg Fevang er forsvarer for en 16 år gammel syrisk gutt som er tiltalt for forberedelser til terrorhandling.

FORSVARER 16-ÅRINGEN: Andreas Berg Fevang er forsvarer for en 16 år gammel syrisk gutt som er tiltalt for forberedelser til terrorhandling.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Gutten ble pågrepet hjemme i Oslo 4. februar i år, og senere tiltalt for terrorplanlegging og deltagelse i terrorgruppen IS.

Onsdag ba aktor om åtte års fengsel for 16-åringen, hvorav fire år gjøres betinget. Politiets sikkerhetstjeneste beskriver tiltaltes handlinger på nettet før pågripelsen som «skremmende».

– Tiltalte hadde en akselererende interesse for å begå jihad og for å bli martyr, sa PSTs politiadvokat Thomas Blom under prosedyrene onsdag.

Forsvarerne mener gutten hadde kommet svært kort, og at det ikke var planlagt noe angrep.

– Det er en enorm forskjell på en fremmedkriger og det NN (tiltalte) har gjort, sier forsvarer Andreas Berg Fevang.

Han viser til saken der en 18-åring ble dømt til betinget fengsel i ett år. Gutten var 17 da han ble pågrepet etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland i 2017.

Forsvarerne mener den syriske gutten må frikjennes.

Hvis retten velger å dømme 16-åringen, mener Fevang at ungdomsstraff vil være riktig reaksjon.

Aktor reagerte umiddelbart i retten.

– Det forsvarer gjør her er å be retten heve den kriminelle lavalderen til 18 år, sier aktor Marit Formo.

Krydderboks med nikotingift funnet hos 16-åring

NIKOTINGIFT: Denne krydderboksen med nikotingift ble funnet under pågripelsen av 16-åringen.

Foto: PST / PST

Fant giftblanding

Ved pågripelsen fant politiet en beholder med brun væske hjemme hos gutten i Oslo. Det har kommet fram i rettssaken at gutten forsøkte å lage en giftblanding ved hjelp av sigaretter han tok fra faren.

Gutten forklarte i retten at han hadde laget blandingen fordi han var nysgjerrig, og at han ikke hadde tenkt å bruke den på noen

En ekspert fra Giftinformasjonen har sagt at det hjemmelagde innholdet i flasken hadde «liten forgiftningsfare».

Aktor mener gutten også hadde bearbeidet fyrstikker som et ledd i å kunne fremstille eksplosiver.

Forsvarerne mener det er snakk om et barn som ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling.

De mener gutten må frikjennes for dette.

Strid om IS-deltagelse

Deltagelse i terrorgruppen Den islamske staten er post to av tiltalen.

I retten har det kommet frem at gutten i en chat skrev eller kopierte en tekst, der han sverget at han støttet terrorgruppa for å få innpass i en IS-chattekanal på Telegram.

Aktor legger vekt på at gutten også delte IS-innhold på nett. Statsadvokat Marit Formo sa i sin del av prosedyren at spredning av IS propaganda er det mest alvorlige når det gjelder punktet om deltakelse i en terrororganisasjon.

Forsvarerne er ikke enig i at gutten kan regnes som deltager i IS.

– Barn er ikke herre over sin deltagelse. De er forledet inn i det, og kan ikke overskue konsekvensen av det, sier medforsvarer Kenneth Solberg.

Han sier FNs barnekonvensjon har slått fast at et barn må regnes som offer i en slik rekrutteringsprosess. I denne saken mener forsvareren at det er en voksen mann som har utnyttet et barns sårbarhet.

Solberg sier det likevel finnes grenser for barn som deltagere.

– Drap må straffes som drap, rekruttering må straffes for rekruttering. Men det må være noe straffbart utover deltagelse, sier han.

Aktor Formo mener man ikke kan sammenligne hvordan barn rekrutteres i krig og konflikt med et valg en gutt gjør på rommet sitt i Oslo.

– Dette er en helt annen situasjon enn tiltalte som har publisert IS-propaganda fra gutterommet i Oslo, sier Formo.

– Følte seg utenfor

Det er også strid om gutten egentlig har sverget troskap til IS og avgitt en ed. Forsvarerne mener han har delt en tekst, og ikke avgitt noen ed på eget initiativ.

Forsvar Solberg sier gutten har erkjent at han har deltatt i chattegrupper, delt videoer og blant annet lagt på et filter som gjør at de ikke slettes av Twitter.

– Han har forklart at han har følt seg utenfor, og måtte publisere for å være del av et nettverk på nett, sier Solberg.

Gutten har også erkjent overføring av penger til et nettsted, men at det ikke kan slås fast at mottakeren var IS eller at gutten var klar over det.

– Totalt fremstår det bagatellmessig og perifert og han må frikjennes for post to (deltagelse i IS), sier Solberg.

Dommen i saken faller 2. juli.

AKTUELT NÅ