16-åring om giftblanding: – Det var bare nysgjerrighet

Den terrortiltalte 16-åringen sier han fikk oppskriften på giftblanding fra en fremmed mann på nettet, men at han ikke hadde planer om å bruke den. I retten ble gutten konfrontert med en chat om 17. mai som mulig mål.

Advokat Andreas Berg Fevang under rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria som starter i Oslo

DELVIS LUKKEDE DØRER: Forsvarer Andreas Berg Fevang før rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria. Retten er lukket for publikum, men pressen kan referere fra saken med noen restriksjoner.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Den terrortiltalte syriske 16-åringen erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i Oslo tingrett. Han er tiltalt for terrorforberedelser og for deltagelse i IS, og det er satt av ni dager til rettssaken.

Saken går for lukkede dører for publikum, men pressen får referere fra saken med noen restriksjoner. På grunn av koronapandemien følger pressen saken på videolink fra Oslo tingrett.

Tiltalte har ikke villet forklare seg for politiet. I retten forklarer han seg for første gang.

Mener brungul væske var giftblanding

Det var en omfattende tiltale aktor Marit Formo leste opp da saken startet klokken 09.15.

Aktor sier politiet i januar og februar fikk mistanke om at tiltalte planla en terrorhandling ved bruk av gift eller eksplosiver. Mistanken var basert på observasjoner der gutten bodde og krypterte meldinger på Telegram til en annen bruker, forklarte Formo.

– Man anså at det var et betydelig hastemoment, og sendte ransakingsbegjæring til tingretten, sier Formo.

Da politiet ransaket boligen 4. februar, ble det gjort funn som politiet mener tyder på at gutten planla en terrorhandling.

– Det ble funnet en flaske med brungul væske som inneholdt nikotin. Det var også flere gjenstander og utstyr man mente kunne brukes til å lage gift og eksplosiver. Gjennomgang av telefon underbygget at tiltalte gjorde forberedelser til en terrorhandling, sier Formo i retten.

Aktor mener nikotinblandingen kunne brukes som gift, og at gutten hadde til hensikt å teste den.

Påtalemyndigheten mener også at gutten ville lage eksplosiver ved hjelp av fyrstikker.

BOLIG: Politiets sikkerhetstjeneste pågrep 16-åringen torsdag ved 11.30-tiden. Dagen etter er det ingen synlige undersøkelser i boligen.

GREP INN: Politiets sikkerhetstjeneste pågrep 16-åringen 4. februar. Dagen etter er det ingen synlige undersøkelser i boligen.

Foto: Martin Zondag / NRK

16-åring: – Nysgjerrighet

16-åringen svarte nei på spørsmålet fra dommeren om han erkjenner straffskyld, men under sin frie forklaring brukte han tolk.

I stedet for å sitte i vitneboksen, satt han mellom sin forsvarer og tolken da han forklarte seg. Han startet med oppveksten i krigsherjede Syria, der familiens hus ble bombet i 2012.

Han fortalte utfyllende om sin bakgrunn og tiden i IS-kontrollert område. Han ble vitne til flere krigshandlinger og henrettelser.

Tiltaltes tilknytning til IS er et sentralt poeng i rettssaken. Tiltalte bodde i to og et halvt år i IS' såkalte kalifat, noen mil fra Raqqa by.

Gutten kom til Norge på familiegjenforening i 2018.

I forklaringen kom han selv inn på hvorfor det ble funnet en giftblanding. Det er første gang han selv forklarer at han ville lage gift

– På grunn av mangel på venner og fritidsaktiviteter var mesteparten av tiden min på internett. Jeg søkte på forskjellige ting. Det var bare et tidsfordriv, sa gutten.

– Jeg søkte på alt mulig, blant dette islamsk stat. Jeg var nysgjerrig på sånne ting, jeg var nysgjerrig på alt, sier han.

Etter hvert kom han i kontakt med en nettgruppe som skal ha hatt IS-tilknytning. Der fikk han kontakt med en person som sendte ham informasjon om hvordan man lager gift.

– Jeg husker ikke hva jeg spurte om, men han sa vi kunne snakke privat. Han overførte meg til en privat samtale. Han snakket med meg og ga meg oppskrifter og forklarte meg hvordan. Jeg var ikke så veldig interessert. Etter en stund begynte han å insistere igjen. Det var etter det at jeg skrev en del ting jeg egentlig ikke mente, sa gutten.

16-åringen forklarte i retten hvordan informasjon og instruksjon om giftblanding ble sendt fram og tilbake.

– Jeg lagde den bare av nysgjerrighet, jeg ville lage et eller annet. Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen. Det var bare nysgjerrighet, hevder gutten.

«Jeg lagde en gift for å gi til de vantro»

Gutten sier han ikke har deltatt i noen organisasjon. Påtalemyndigheten har tiltalt ham for deltagelse i IS.

16-åringen fikk spørsmål fra aktor om hva han synes om IS i dag.

– Før jeg havnet i fengsel trodde jeg at det var en bra organisasjon, fordi jeg var påvirket mye av det jeg så på YouTube. Men etter at jeg havnet i fengsel ser jeg at det ikke er en bra organisasjon, svarte gutten.

Aktor presset gutten om hva han egentlig mente om IS.

Etter gjentatte spørsmål hevdet 16-åringen at han ikke hadde hørt om at IS hadde drept noen i Europa.

– Har du hørt at IS omtales som en terrororganisasjon?

– Jeg har hørt det, men så vidt jeg vet har de vært en stat, svarte han.

Gutten sa han hadde sett på internett at IS omtales som terrororganisasjon, men at han ikke visste hvorfor.

Skrev om jihad og 17. mai

I en chat på Telegram skrev tiltalte «inshallah jeg skal starte med jihad snart»

– Kan du fortelle hva du mente med at du skulle starte med jihad snart? undret aktor.

– Jeg ville egentlig bare tøffe meg, på en måte, for at han andre skulle synes bra om meg, svarte 16-åringen.

På flere andre spørsmål om samtalene svarte gutten at han løy.

På dette punktet kom aktor tilbake til giften som gutten hadde laget.

I en samtale skriver han:

«Jeg lagde en gift for å gi til de vantro»

– Som jeg sa tidligere, det mente jeg ikke, sier gutten.

16-åringen hadde omfattende kontakt med en bruker på chat, og gutten blir blant annet spurt om han har sett etter mål eller et sted?

Det er uklart om det dreide seg om bruk av eksplosivbelte eller bruk av gift. De var innom begge deler, men gutten mener hele tiden at dette ikke var seriøst ment for hans del.

1. februar skrev tiltalte: «Kanskje jeg lager et eksplosivbelte og lager martyr. Jeg tenker på det nå»

Tiltalte skrev blant annet «Nightclub possible». Deretter skrev han at han vurderte en strand som et mulig sted. Så skriver tiltalte at han vurderer 17. mai.

«Kanskje på nasjonaldagen», skriver han.

«Planlegger du jihad alene i Norge, eller sammen med brødre?» spurte vedkommende han chattet med på Telegram.

«Alene,» svarte tiltalte.

«Men det har ikke blitt gjennomført og det er foreløpig ingen operasjon,» la han til i chatten.

– Du nevner nattklubb, kanskje på strand, kanskje på 17. mai. Hva mente du? spør aktor.

– Som sa jeg sa, det var bare for å vise meg. Om det hadde vært en nattklubb – jeg sier ikke det – men om det hadde vært en nattklubb, hadde jeg ikke kunnet være der. Jeg bare snakket sånn, uten å tenke.

Aktor viste også til søk gutten hadde gjort etter ingredienser til sprengstoff.

Det kom fram i retten at 16-åringen hadde hatt et bilde av den kjente islamisten Arfan Bhatti på sin Telegram-konto. Tiltalte sa det var første gang han hørte om Bhatti. Tiltalte sa han bare hadde lastet ned et bilde han så på en annen konto.

– Et barns nettaktivitet

Forsvarer Andreas Berg Fevang sier det er viktig for retten å vurdere handlingene med tanke på bakgrunnen i Syria og at det er snakk om et barn.

Han sier det blir et viktig spørsmål om chatteloggene kan tolkes som et uttrykk for tiltaltes vilje, eller om det er mer generelle formuleringer.

Han omtaler handlingene i tiltalen «et barns nettaktivitet».

– Det blir avgjørende for retten om det kan bevises at tiltalte hadde bestemt seg for å gjennomføre en terrorhandling. Om det ikke kan bevises, kan han ikke dømmes, sier Fevang i retten.

Strafferammen for 16-åringen er fengsel i 15 år på grunn av hans unge alder. Han har ikke forklart seg for politiet før rettssaken.

– Det er en belastende prosess for ham, selvfølgelig. Han har valgt å benytte seg av retten til å ikke forklare seg tidligere, i og med at han har hatt begrenset kjennskap til hvordan en straffesak fungerer i Norge, sier Fevang til NRK etter endt rettsdag.

– Sett i sammenheng med sakens alvor og hans unge alder har det vært særlig viktig at han har hatt kjennskap til anklagene før han forklarer seg. Han er fornøyd med å være i gang med forklaringen nå.

I retten kom det frem at den tiltalte på et tidspunkt brukte et bilde av en kjent norsk islamist som profilbilde på Telegram. 16-åringen benekter å ha hatt kontakt med andre profilerte islamister i Norge.

– Han har sagt at han ikke visste hvem det var, og at han hadde lastet det ned fra en annen profil, sier forsvarer Fevang.

16-åringen skal forklare seg videre i morgen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere konkret om hans forklaring før den er ferdig. Poenget fra hans side er at han ikke har hatt tanker om å gjennomføre et angrep, sier forsvareren.

Aktor Marit Formo i rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria som starter i Oslo tingrett i dag.

AKTOR: Marit Formo.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Terrorhensikt

Påtalemyndigheten peker i tiltalen på en rekke PDF-er utarbeidet av en propagandaavdeling under Den islamske staten (IS) som 16-åringen hadde.

Gutten skal ha tatt nettbaserte kurs i å lage improviserte eksplosive innretninger med allment tilgjengelige materialer.

– Bevisene i saken viser at tiltalte fullt ut hadde terrorhensikt. Det bar ikke bare preg av uskyldig aktivitet på internett eller fantasi fra hans side, vi mener han hadde planer om å gjøre dette til en realitet, sier Formo.

– Det er vår oppfatning at disse handlingene bidro til å styrke terrororganisasjonen, og at det samlet sett utgjør straffbar deltakelse. Vi sier ikke at han gjorde dette på vegne av ISIL eller representerte ISIL. Men det er ikke et krav om formell tilslutning for å dømmes for deltagelse, legger hun til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger