Hopp til innhold

Forskere fra Norge har gjort oppsiktsvekkende funn i Egypt

Mye tyder på at dette klosteret er verdens eldste, over 1600 år gammelt. Forskerne som har gravd det frem sier funnet endrer vår forståelse av tidlig kristendom.

Forskere fra MF har gravd frem det som ser ut til å være verdens eldste, kristne kloster i ørkenen i Egypt. Klosteret er datert til år 350.

Veggene i klosteret er godt bevart. Videoen viser blant annet ovnene munkene brukte til å lage mat. Foto: Victor Ghica.

– Det er utrolig gøy og spennende. Dette ser ut til å være det tidligst daterte kristne klosteret i verden, sier Victor Ghica, som er arkeolog og professor i antikken og den tidlige kristendom.

Victor Ghica, professor i studier av antikken og den tidlige kristendom, Menighetsfakultetet i Oslo

BEGEISTRET: Professor Victor Ghica under utgravningene

Foto: Rhiannon Williams

Han forteller at det først og fremst er karbondateringer, men også funn av mynter, keramikk og glassobjekter som bekrefter at klosteret de har gravd frem stammer fra rundt år 350 e. Kr. Funnene gir et klart bilde av hvordan munkene levde ute i ørkenen:

Utgravinger av det som ser ut til å være det eldst daterte kristne kloster i verden gjort i Bahariya i den vestlige ørkenen i Egypt

DRAKK VIN: Forskerne fant hull i bakken som de mener ble brukt til å oppbevare spisse, egyptiske leirkrukker med vin (Nederst, midt i bildet).

Ostrakon funnet i Egypt

SKREV BREV: Potteskår ble brukt som skrivemateriale. Dette brevet, eller ostrakonet, ble skrevet til abbeden i klosteret.

Verdens eldste, daterte kloster i Bahariya Oasis i Egypt

TO ETASJER: Hullene i veggen viser hvor trebjelkene i etasjeskillet var festet. Andre steder er etasjene bevart, noe som er svært spesielt siden bygningene er over 1500 år gammel. At munker hadde to etasjer er i seg selv nytt, ifølge forskerne.

Innskrivninger på veggen i det som trolig er verdens eldste kloster i Bahariya Oasis i ørkenen i Egypt

RELIGIØS TEKST: Veggene i kapellet er dekket av inskripsjoner på gresk. Tekstene beskriver blant annet innstiftelsen av nattverden. Materialet det er skrevet på er sårbart og kan lett falle ned hvis ikke ørkensanden flyttes tilbake.

Del av en dødsmaske fra en arkeologisk utgraving i Bahariya Oasis i Egypt

DØDSMASKE: Bildet viser restene av en dødsmaske belagt med gull. Den ble funnet under utgravingen, men har ingenting med klosterets virke å gjøre.

Utgravinger gjort i Bahariya i den vestlige ørkenen i Egypt av det som ser ut til å være verdens eldst daterte kristne kloster.

MANGE ROM: Den siste delen av klosteret ble gravd frem i desember. Nederst til høyre ligger kapellet. Halvsirkelen bak til venstre er et kombinert kjøkken og lager med ovner og bord. I midten er det en hall med rester av garderobeskap.

– Det er som å bryte seg inn i noens hus. Vi fant tallerkener, kokekar på ovnen, deres siste måltid, rester av fiskebein og dyrehår, krukker til korn. Alt dette la de igjen da de forlot klosteret, trolig i det femte eller sjette århundre, sier Ghica.

Han leder forskningsprosjektet DEChriM, som er finansiert av European Research Council og har base på MF vitenskapelig høyskole. Det er denne gruppen som står bak utgravingene i Bahariya Oasis i den vestlige ørkenen i Egypt.

I desember var Ghica med å grave frem den siste bygningen i klostersamfunnet.

Arkeologisk utgraving av kloster i Bahariya Oasis i den vestlige ørken i Egypt
Foto: Victor Ghica

– Funnene endrer vår forståelse av den tidlige kristendom. Allerede rundt år 350 e.kr fantes det veletablerte klostersamfunn helt i ytterkanten av Romerriket, noe som er ekstremt tidlig.

Kloster i Egypt som er datert til år 350 e. Kr. Forskere mener dette er det tidligst daterte kristne kloster i verden.

MODELL: I denne bygningen var det to godt utrustede kjøkken, soverom, kapell og en hall i midten med garderobeskap. Illustratør: Victor Ghica.

Eksklusive vaner

Munkene på klosteret levde ikke et spartansk liv. Funnene viser at de omga seg med svært eksklusive varer, som glass fra dagens Tunisia og Algerie, som lå en lang reisevei unna.

– Se for deg karavanene som bærer dyrebare glasstallerkener i ukevis gjennom Sahara til klosteret. Det er virkelig kostbare ting som man ikke forventer å se i et kloster. Vi fant også nærmest intakte oljelamper i glass, sier Ghica.

Brev med spesiell historie

Et av de mest spennende funnene er et brev skrevet på potteskår, også kalt ostrakon.

– Dette er ekstremt viktig dokument som kommer til å bli kjent fremtiden.

Ostrakon funnet i Egypt

SKREV BREV: På dette potteskåret er det skrevet et brev til abbeden i klosteret.

Foto: Victor Ghica

Brevet er skrevet til abbeden eller lederen i klosteret. Den samme abbeden er nevnt i et annet ostrakon som ble funnet av en egyptisk arkeolog på 1940-tallet. I det brevet går det frem at en munk fra klosteret var på studietur til Konstantinopel.

– Herfra, midt i ødemarken, reiser det altså en mann for å studere i Konstantinopel, 1400 kilometer unna. Det er helt utrolig, sier Ghica.

Gravde frem kloster på to uker

Utgravningene av klosteret, som inkluderer flere bygninger, har pågått i perioder over flere år. Den siste klosterbygningen ble gravd frem på bare to uker i desember. Å grave i ørkenen er noen ganske annet enn å grave frem et vikingskip i Norge. Sanden kan nærmest skuffes unna.

– I Skandinavia har du 40 ulike lag på én meter, mens her var det fire lag på tre meter, sier Ghica.

Teamet som stor for utgravingene av det som trolig er verdens eldst daterte kloster i Egypt.

TEAMET: Victor Ghica og forskerkollega Rhiannon Williams fikk hjelp av lokale arbeidere under utgravingene i desember.

Foto: Rhiannon Williams

Samtidig forteller han at utgravingene kun er en prosentdel av jobben. Arbeidet med å studere og dokumentere funnene er langt mer krevende.

– Det er mye ansvar, og vi må jobbe hardt for å presentere bevisene skikkelig.

Vekker interesse

– Det er et kjempespennende funn, sier religionshistoriker Håkon Steinar Fiane Teigen.

Håkon Steinar Fiane Teigen, religionshistoriker

SPENNENDE: Religionshistoriker Håkon Steinar Fiane Teigen tror funnet vil vekke stor interesse blant forskere.

Foto: Mette Anthun / NRK

Han har doktograd i historie og har jobbet med arkeologisk materiale tilknyttet en sekt fra samme tidsrom og område.

– Vi må vente på de siste publikasjonene, og dette er noe forskningsmiljøet vil diskutere, men det er gode grunner til å tro at klosteret er blant de eldste vi kjenner til. Vest-ørkenen har allerede frembrakt flere spektakulære funn fra samme periode.

Han sier forskere vet mye om egyptiske klostre fra skriftlige kilder, men at de nye arkeologiske oppdagelsene kan vise ukjente sider ved dem.

– Om vi ikke må skrive historien helt om, må vi i hvert fall gjøre den tykkere.

Skal begraves i sand

På tross av den store kulturhistoriske verdien, kommer klosteret aldri til å bli en attraksjon for turister eller andre forskere. Årsaken er at det nærmest er umulig å bevare det i friluft.

– Dessverre er deler av klosteret sårbart, spesielt de veggene som er bygd i leire. To regnskyll og fire år med vind vil ødelegge klosteret. Den beste måten å konservere det på, er å putte sanden tilbake. Det er hjerteskjærende, men jeg har med egne øyne sett hvordan andre arkeologiske steder har forsvunnet, sier Ghica.

– En verdensbegivenhet

For MF vitenskapelig høyskole er funnet av klosteret en fjær i hatten.

Vidar L. Haanes, rektor ved MF og professor i kirkehistorie

Vidar L. Haanes, rektor ved MF

Foto: Ragnhild Aadland Høen / MF

– At vi nå har fått en sikker datering på at det er verdens eldste kloster vi har gravd ut, er intet mindre enn en verdensbegivenhet, en sensasjon. Det går ikke an å overdrive klosterbevegelsens betydning for kirken. Og alt startet altså her i Egypts ørken på 300-tallet, sier rektor og professor i kirkehistorie, Vidar L. Haanes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger