Hopp til innhold

Forsker advarer mot tidlig barnehagestart

For tidlig start i barnehagen kan skade evnen til å håndtere følelser, sier forsker Trine Klette. Hun ber foreldre tenke seg om før de sender barn på ett år eller yngre i barnehagen.

Barnehage

Nye regler for barnehageopptak kan gjøre at flere barn under ett år blir tilbudt plass.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I år er reglene for barnehageopptak endret. For første gang er også barn født i september og oktober garantert barnehageplass den måneden de fyller ett år. Tidligere gjaldt garantien kun barn født innen utgangen av august.

Endringen vil trolig føre til at flere barn under ett år blir tilbudt plass.

Årsaken er at hovedopptaket er i august, og mange kommuner vil derfor tilby plassene allerede da, når de yngste barna er rundt 10 måneder.

– Barnas behov blir oversett

Trine Klette

BEKYMRET: Førsteamanuensis ved Diakonova, Trine Klette, mener utviklingen strider med nyere forskning på små barns behov.

Foto: Privat

Førsteamanuensis ved Diakonova, Trine Klette, er kritisk til endringen:

På tross av at vi i dag har masse kunnskap om de minste barnas behov for stabilitet og en fast tilknytningsperson, ser vi at stadig yngre barn skal tilbys plass i barnehage.

Klette har 20 års erfaring fra forskning på tilknytning, og forsker for tiden på hvordan ettåringer opplever å begynne i barnehage.

Hun peker på at de yngste barna opplever mye stress knyttet til det å bli adskilt fra mor eller far, og å måtte forholde seg til mange nye voksne og barn.

– Dette kan påvirke evnen til å håndtere følelser senere i livet, og hvordan de klarer å knytte seg til andre mennesker.

Jeg stiller spørsmål ved hvem som styrer denne utviklingen, og kan ikke se at det er barnas behov. Jeg er virkelig bekymret.

Har ikke begrep om tid

Elisabeth Førland

Elisabeth Førland, spesialpedagog, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Foto: privat

Klette får støtte fra Elisabeth Førland, som er spesialpedagog ved Stavanger universitetssykehus. Hun gir også råd om temaet til barselgrupper i Stavanger.

– Dette er et skritt i feil retning. At en nå får tilbud om tidligere barnehagestart vil kanskje føre til at noen velger å la barnet begynne når de er så små.

Hun sier det er vanskelig for barnehagen å dekke behovene til et barn under ett år, og at det er en stor belastning for barnet.

Barna har ikke begrep om tid, så de har ingen forståelse for hvor lenge foreldrene skal være borte fra dem.

Hun anbefaler foreldre å vente til barna er halvannet til to år gamle.

– Da har de andre behov og en bedre språkforståelse, og man kan forklare at foreldrene kommer tilbake.

– Foreldrene må få velge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ansvarlig for de nye opptaksreglene. Han mener det må være opp til foreldrene å avgjøre når barna skal starte i barnehagen.

– Personlig mener jeg det ikke er noe mål at vi skal ha yngre barn i barnehagen. Likevel kan vi ikke fortsette med dagens system, hvor veldig mange må ta ubetalt permisjon utelukkende fordi det kan være noen andre sider ved saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger