Hopp til innhold

Foreslår gratis barnehage

For å redusere økonomiske forskjeller.

Barnehage.

Utvalget legger vekt på tiltak som bidrar til å forhindre at økonomiske forskjeller forsterker seg over tid.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Fordelingsutvalget foreslår i en rapport til finansminisiter Kristin Halvorsen gratis kjernetid i barnehagen for alle barn, høyere barnetrygd og fjerning av kontantstøtten.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mottok onsdag Fordelingsutvalgets utredning av utvalgsleder Ådne Cappelen.

Ådne Cappelen

Utvalgsleder Ådne Cappelen.

Foto: unknown / SCANPIX

Innvirkning på sosiale forskjeller

- For å kunne ta tak i de forholdene som bidrar til forskjeller må vi forstå hva dette kommer av. Det er det Fordelingsutvalget har sett på, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Fordelingsutvalget har sett på utviklingen i økonomiske forskjeller over tid, hva som har påvirket den og hvilke tiltak som kan bidra til en jevnere fordeling.

Kristin Halvorsen i Stortinget

Finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Noe av det som har kommet klarest fram, er at barnehager og resten av utdanningssystemet har stor innvirkning på sosiale forskjeller senere i livet.

Utvalget foreslår derfor gratis kjernetid i barnehagen for alle barn.

De peker på tiltak som kan øke sannsynligheten for at ungdommer fullfører videregående skole.

Høyere barnetrygd og fjerning av kontanstøtten

Videre foreslår utvalget å fase ut kontantstøtten, og at barnetrygden årlig oppjusteres med lønnsveksten.

Kontantstøtten bidrar til å minske bruk av barnehage, og sett fra et fordelingsperspektiv, bør den derfor avvikles gradvis, mener utvalget.

Barnetrygden har ikke holdt tritt med lønnsveksten i samfunnet.

Fordelingsutvalget foreslår at barnetrygden økes fordi det har svekket fordelingsvirkningen av ordningen.

- Innstillingens viktigste funksjon er at den bidrar med et faktagrunnlag som utgangspunkt for debatten om fordelingspolitikk framover. Vi tar sikte på å sende forslaget på bred høring, sier Halvorsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ