Hopp til innhold

Foreslår ett års karantene for juks med teoriprøven

Vegdirektoratet kommer med en klar advarsel til alle som jukser med førerprøven. I dag sender de på høring forslag om å øke karantenetiden til inntil ett år ved juks eller forsøk på juks.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener økt karantenetid vil ha en forebyggende effekt.

Foto: Roald, Berit / NPK

I mars avslørte NRK hvordan et nettverk på Østlandet hjelper folk å jukse med teknisk utstyr på teoriprøven. De garanterer at man står på prøven – uten å kunne noen trafikkregler.

– Juks på førerprøver er uakseptabelt og farlig. Førerkortinnehavere som faktisk ikke oppfyller kravene som stilles til førerprøven innebærer en fare i trafikken både for seg selv og andre. Derfor foreslår vi nå å forlenge karantenetiden til inntil ett år dersom noen blir tatt for juks, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Torsdag sender Vegdirektoratet et forslag til endring i vegtrafikkloven på høring. Direktoratet foreslår å øke karantenetiden til inntil ett år ved juks eller forsøk på juks til førerprøven.

Omfattende problem

I dag kan den som blir tatt for juks på den teoretiske førerprøven bare ilegges karantenetid som ved stryk, det vil si 14 dagers karantene.

Statens vegvesen har de siste årene avdekket flere tilfeller med juks til førerprøven.

I mars sa avdelingsdirektør Bente Skjetne i Vegdirektoratet at de lenge har ønsket strengere reaksjonsmuligheter, men at dette ikke har vært mulig uten en lovhjemmel.

– Vi gjennomfører i dag 200.000 teoriprøver i året, og vi avdekker en del juks. Vi har også grunn til å tro at det er høyere tall enn det vi registrerer i dag. Jeg tror at en karantenetid på inntil ett år vil føre til at færre velge å jukse, sa Skjetne.

Her går kvinnen inn på trafikkstasjonen i Drøbak for å ta teoriprøven for fjerde gang. Denne gangen skal hun jukse seg til bestått. Det skal hun betale 10 000 kroner for.

Avansert

Samferdselsminister sier det virker som om det har vært en økning i de mer avanserte og organiserte formene for juks de senere årene.

– Mye tyder på at det finnes medhjelpere som driver nærmest profesjonelt. Dette vil vi nå gjøre noe med. Det er straffbart å jukse på førerprøven, og vi ønsker å skjerpe sanksjonene ytterligere overfor dem som jukser.

Han sier økt karantenetid er ment å gi en avvergende og forebyggende effekt, slik at færre vil forsøke seg på juks.

– I tillegg vil ventetiden gi god tid til å forberede seg til neste prøve, så kanskje de vil stille bedre forberedt uten å føle behov for å jukse, sier Solvik-Olsen.

Statens vegvesen vil, i tillegg til karantenetid, også fortsette å anmelde alle tilfeller av alvorlig juks.

AKTUELT NÅ