Hopp til innhold

Forbrukerrådet vil ha forbud mot digitalgebyr hos legen

Forbrukerrådet og Allmennlegeforeningen er kritiske til gebyrpraksisen i Helsevesenet. Claes Tofte opplevde at hans mor på 96 fikk inkassovarsel som følge av et legebesøk.

Betalingsautomat hos legen

TJENER GODT: Leverandørene av betalingssystemene tjener godt på gebyrer på legebesøk.

Har du vært hos fastlegen uten å betale med kort eller kontanter på stedet, risikerer du å få 71 kroner i gebyr med fakturaen – enten den er fysisk eller digital.

Praksisen er i strid med helsemyndighetenes intensjoner, og kanskje også med loven, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har sett nærmere på gebyrene som tas på legekontorene rundt om i landet.

I en fersk rapport viser de fram funnene av kartleggingen, og foreslår at myndighetene bør gripe inn og stoppe gebyrpraksisen.

Claes Tofte

- UHOLDBART: Claes Tofte har hatt trøbbel med Convene, på vegne av sin 96 år gamle mor.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Foreslår forbud

Forbrukerrådet har nå sendt sin rapport til Forbrukertilsynet, som er i ferd med å undersøke om gebyrpraksisen kan være et lovbrudd.

– Vi mener uansett at det er en enkel måte å stoppe dette: Et forbud mot innkreving av gebyrer for digitale fakturaer og et tak på 35 kroner for postsendte fakturaer. Det vil få inntektene ned og gjøre det enklere og billigere å være pasient, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet

VIL SKÅNE PASIENTENE: Inger Lise Blyverket fra Forbrukerrådet vil stanse gebyrpraksis.

Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

Men det finnes fakturagebyrer på de fleste ting andre steder også?

– Ikke for digitalt utsendte fakturaer. Postsendte fakturaer kan man bli ilagt gebyr på. For eksempel har inkassobransjen et lovfestet tak på 35 kroner, noe vi mener bør gjelde for postsendte fakturaer i helsevesenet også. Men digitale fakturaer bør være kostnadsfrie, sier Blyverket.

Slet med å kontakte Convene

Convene er det selskapet som dominerer på markedet for å administrere fakturaer i helsevesenet.

Claes Tofte har hatt trøbbel med Convene, på vegne av sin 96 år gamle mor.

Moren fikk en faktura, med fakturagebyr og de betalte for det selve konsultasjonen hun hadde vært på kostet, men det ble ikke registrert hos Convene.

– Så får vi da purregebyr med faktura, påslag og alle rare tillegg som de kommer med, og så inkassovarsel til slutt, sier Tofte.

Inkassokrav

Moren til Claes Tofte fikk til slutt inkassovarsel.

Moren til Tofte hadde ikke betalt elektronisk på legekontoret fordi maskinen de hadde der virket ikke.

Tofte forteller han sendte mange mailer til Convene, som ikke ble besvart.

– Det blir bare ny purring og nytt varsel, sier Tofte.

Hvordan har du opplevd kontakten med Convene?

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det kontakt i det hele tatt. Det er til dels veldig vanskelig å nå de på telefon, da sitter man gjerne og venter både et kvarter og 20 minutter, som jeg har gjort opp til flere ganger, sier Tofte.

– Uholdbart

Til slutt bestemte Tofte for å oppsøke kontroene til Convene på Skøyen i Oslo. Der ble han møtt av tre ansatte.

– Da fikk jeg beskjed om at kravet frafalt og at de skulle sende meg e-post som bekreftet dette. Det har de enda ikke gjort. Den har jeg purret på, sier Tofte.

Hvordan reagerer du på størrelsen på gebyrene?

– Det kan ikke koste 79 kroner å sende en faktura elektronisk, for det er jo det de gjør, de sender den på e-post. Det er helt uholdbart, sier Tofte.

Tofte påpeker at ikke alle eldre mennesker har en e-postadresse.

– Og jeg som da håndterer tingene får beskjed om at de ikke kan svare meg, fordi dette er personlig beskyttede opplysninger. Da er det nesten så jeg begynner å le i stedet for å gråte, sier Tofte.

Allmennlegeforeningen: – Må tilpasses alle

– Vi har mange som sliter med å ta i bruk digitale løsninger og da må vi ha systemer som også imøtekommer deres behov, sier Nils Kristian Klev, som er leder av allmennlegeforeningen.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev

SLITER: Nils Kristian Klev, leder av allmennlegeforeningen sier de har mange som sliter med å ta i bruk digitale løsninger.

Foto: Allmennlegeforening

Ifølge rapporten er det to prosent som ikke kan betale og ti prosent som opplever at det er betydelig vansker med å få betalt. Legeforeningen mener systemet må forbedres slik at alle kan bruke det.

– Det høres kanskje ubetydelig ut, når det fungerer godt for flertallet, men vi mener at dette må tilpasses alle. Og vi har også en likestillingslov i dette landet, som skal legge til rette for universell utforming av løsninger, så dette er noe leverandørene må ta innover seg, sier Klev.

Klev sier de erfaringsmessig vet at eldre eller funksjonssvekkede kan ha problemer med å forholde seg til digitale løsninger.

Samtidig mener ikke Allmennlegeforeningen at man skal gå tilbake til slik det var før, da man fikk en faktura i posten, men de etterspør tilpassede løsninger og større valgfrihet.

Leverandørene tjener på det

Forbrukerrådets rapport viser at leverandørene av betalingssystemene tjener godt på gebyrene. De gir større inntekter enn betalingstjenesten gjør i seg selv.

– Det er flere ganger så mye penger å hente fra selve fakturainnkrevingen enn det er å selge betalingsløsningen til fastlegene. Selskapet Convene, som har en dominerende markedsandel innenfor fastlegesektoren, skriver dette tydelig i sine årsrapporter og regnskapsoversikter, sier Blyverket, før hun tilføyer:

– Dette mener vi er uheldig og stikk i strid med helsemyndighetenes intensjoner, som sier klart at pasientene skal betale for helsetjenestene gjennom egenandelen, ikke ilegges ekstragebyrer for administrative kostnader, sier hun.

Convene: Det har en kostnad

– Først og fremst så er det viktig for meg å si at vi tilbyr en rekke gratis betalingsalternativ, som de aller fleste benytter seg av. Det kan være kort, det kan være via mobiltelefon og så er det også mulig å betale via kontant på terminalene våre, som vi har ute på de ulike klinikkene, sier Ingvill Hestenes, daglig leder i Convene AS.

Hestenes sier deres gebyr er på størrelse med de andre bransjene.

– De som da velger å utsette betalingen, de får da tilsendt en faktura, som da har ett gebyr, sier Hestenes.

Det å sende ut og håndtere fakturaadministrasjon har en kostnad knyttet til infrastrukturen, forklarer Hestenes. Hun påpeker også at det kreves en del mennesker, både i form av å utvikle det, drifte det og oppfølging,

– Det har en kostnad med å drive administrasjonsutsendelser av fakturaer i Norge, enten om det er via post eller om det digitalt, sier Hestenes.

Forbukerrådet mener dere har skreddersydd en betalingsreise der folk lett havner opp i inkasso gjennom et annet av Convenes selskaper?

– Dette her er helt feil. Vi er opptatt av å levere gode betalingsalternativ, og det benytter de aller fleste seg av. Gjennom vår løsning, så jobber vi kontinuerlig med å tilrettelegge, for å unngå at gebyr. Det vil si at vi har SMS som går ut og minner folk om at de har utestående. Vi har også egne team, som ringer aktivt ut, for å sikre da at enkeltpersoner unngår å få høyere gebyr enn nødvendig, sier Hestnes.

Hestenes sier Convene er opptatt av å legge til rette for at alle kan gjøre opp for seg.

– Vi leverer den it-tekniske løsningen, det vil si at vi ikke aner noe om tilstanden til pasientene. Men det vi vet er to ting: Vi vet at det er de over 65 som er flinkest til å betale for seg, og så vet vi at den store mengden av dem som utsetter betalingen, det er menn mellom 20 og 45 år, sier Hestenes.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger