Hopp til innhold

Forbannet av Ludvig Nessa & co

Tidligere prest Ludvig Nessa har lyst regjeringsbygget i bann flere ganger. Mandag kastet han forbannelser over en rekke stortingsrepresentanter.

Ludvig Nessa

Ludvig Nessa sier Stortinget har valgt en vei uten Gud og full av ondskap.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

«En siste advarsel!»

Slik begynner e-posten den tidligere presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa har sendt til hele KrFs stortingsgruppe og en rekke andre stortingsrepresentanter.

I fortsettelsen skriver han:

«Så sier Herren Gud, himmelens og jordens skaper: "I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve!" 5. Mos 30,19»

Bakgrunnen er mandagens grunnlovsendring som slår fast at den evangelisk-lutherske lære ikke lenger skal være statens offentlige religion, og at Den norske kirke skal likebehandles med andre tros- og livssynssamfunn.

100 e-poster

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fikk trusselbrev før Stortinget behandlet saken om grunnlovsendring og statskirken.

Foto: Stortinget

Det er ikke den eneste henvendelsen stortingspolitikere har fått i saken. Utdannet prest og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier han har mottatt mer enn 100 henvendelser om saken.

– Vi fikk blant annet en mail fra en annen person kort tid før vi skulle behandle saken i Stortinget. Der står det: «du som stortingsrepresentant vil bli dømt etter dine egne gjerninger av dommeren Jesus Kristus en dag. Da vil du ligge meget tynt an», forteller Bekkevold til NRK.

Han tar sterk avstand fra undertonen i henvendelsene.

– Jeg blir opprørt når jeg får slike e-poster fra troende kristne mennesker. Vi har ikke som oppdrag å dømme mennesker men å ta vare på hverandre og velsigne hverandre. Ikke som her å kaste forbannelser over hverandre, sier Bekkevold.

– Uakseptabelt

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen reagerer også:

– Det er ikke greit å komme med trusler eller å lyse Stortinget i bann med utgangspunkt i den ene eller den andre religionen. Det er ikke slik det norske demokratiet fungerer.

Pedersen mener Nessa har mistet sin injurierende kraft, og er ikke redd. Men hun mener at religiøse trusler er uakseptable og kan virke skremmende.

– Dette tar ikke nattesøvnen fra meg. Hadde det kommet fra annet hold, så kan det hende at jeg ville reagert på en annen måte.

– Når de velger døden går det slik

Ludvig Nessa sier han ikke angrer på e-posten til stortingsrepresentantene.

– Det er jo de selv som velger djevelskapen og ondskapen, og jeg har advart dem mot det, sier han til NRK.

Om man vender seg bort fra Gud, overtar ondskapen og forbannelsen. Én Breivik burde være mer enn nok her i landet, fortsetter han.

Han sier at intensjonen med brevet kommer tydelig fram. Der er det en oppfordring om å velge livet. Det har de ikke gjort, sier Nessa.

Nessa sier til NRK at han ikke ville hatt betenkeligheter på å sende samme brev om igjen. Han forstår at politikerne opplever religiøse trusler som ubehagelige, men er ikke overrasket over reaksjonene.

– Det forundrer meg ikke, for «kristofobien» på Stortinget er tydeligvis veldig sterk. Det gjør vel kanskje at de ikke liker sitater fra skriften så veldig godt, sier Nessa.

– Stortingsrepresentanter må tåle et bibelsitat. Når en tør vende Gud ryggen og stenge Ham ute, så får man et vakuum der ondskapen overtar. Der Gud ikke er det ikke godt å være, sier han før han avslutter:

– Jeg hadde håpet de hadde valgt livet, men når de velger døden så går det slik.

AKTUELT NÅ