Flere sykehus gir pasienter for høye stråledoser ved røntgen og CT

Flere sykehus gir pasientene for høye stråledoser når de tar bilder med røntgen eller CT, viser en kartlegging. Det øker risikoen for kreft, mener Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Røntgenfotografering på Sykehuset i Vestfold

Radiograf Lin Tellefsen ved Sykehuset i Vestfold tar røntgenbilder av foten til Kine Martinussen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Høye stråledoser kan gi både akutte skader og senskader som kreft, sier seniorrådgiver Anders Widmark.

Han har hatt ansvaret for Strålevernets kartlegging av stråledoser ved nesten 300 røntgenlaboratorier på norske sykehus. Den omfatter over 80.000 pasienter.

Røntgenfotografering av fot

Røntgenfotografering av foten.

Foto: Kjartan Rørslett

Det er ifølge Widmark tre grunner til at stråledosene blir for høye. For det første fordi radiografene tar for mange bilder før de blir fornøyd. Den andre er gammelt utstyr som bruker kraftigere stråledoser enn nytt. Den tredje grunnen er manglende bevissthet om strålevern.

Anders Widmark.

– Røntgen og CT skal tas med så lave stråledoser som praktisk mulig, sier Anders Widmark

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Gir mange ganger større doser

Sykehuset i Vestfold er et av sykehusene med høyest stråledoser.

– Det skyldes at de tar for mange bilder. Selv om mange blir kastet, er strålingen den samme, sier Widmark.

Hvor store er stråledosene de bruker ved Sykehuset i Vestfold?

– 12–14 ganger større enn på de sykehusene som bruker de minste dosene, sier Widmark.

Bente Konst

– Det viktigste er at vi tar gode bilder, selv om det betyr at vi må ta noen om igjen, sier strålevernkoordinator Bente Konst ved Sykehuset i Vestfold.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hevder andre pynter på tallene

Strålevernkoordinator Bente Konst ved Sykehuset i Vestfold hevder noen sykehus har unnlatt å rapportere inn stråledosene som er brukt også til bilder som måtte kastes, mens de i Vestfold har rapportert alt.

– Dermed kommer de bedre ut av kartleggingen, sier hun.

Men Konst innrømmer at den radiologiske avdelingen på Sykehuset i Vestfold tar for mange bilder.

– Det skyldes at vi ikke er gode nok til å plassere pasienten riktig med tanke på utstyret. I tillegg må vi be om gode henvisninger fra legene så vi vet mer nøyaktig hva vi skal ta bilde av, sier hun.

– Nyttig hjelpemiddel

I Tønsberg er Kine Martinussen på sykehuset for å ta røntgen av foten, som hun fikk vondt i etter å ha spilt innebandy.

Kine Martinussen

– Jeg ser på røntgen som er nyttig hjelpemiddel og har ikke tenkt på langsikte konsekvenser, sier Kine Martinussen som er på røntgen med foten.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg ble overivrig og vrikka foten, sier hun. Martinussen ser på røntgen som et nyttig hjelpemiddel.

– Konsekvensene på lang sikt har jeg ikke tenkt så mye over, sier hun.

Mindre stråling enn før

Noen er mer utsatt for langtidseffekten av røntgenstråling enn andre.

– Barn er aller mest utsatt, men heldigvis er det ikke så mange barn som tar røntgenbilder. Så er det kronikere og kreftsyke som tar veldig mange bilder i forbindelse med utredning og oppfølging, sier Widmark.

Også Kysthospitalet i Hagevik ved Bergen fikk tilsyn av Strålevernet fordi et gammelt røntgenapparat ga for store stråledoser. Maskinen er nå demontert.

Jevnt over har stråledosene gått ned siden forrige kartlegging, men det er altså store forskjeller mellom sykehusene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vil ikke rangere sykehusene i rekkefølge.

– Men sykehusene i Skien, Drammen, Bærum, Stavanger, Elverum og det private Aleris gir alle lave stråledoser, sier Widmark.

Advarsel mot radioaktivitet ved røntgen
Foto: Kjartan Rørslett / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger