Hopp til innhold

Stortinget iverksetter full skatterevisjon etter Ropstad-saken

Sveinung Rotevatn (V) ba Stortinget avklare om han likevel skal betale skatt for pendlerbolig. Nå har Stortingets administrasjon satt i gang en bred skatterevisjon, der enkeltsaker også skal granskes.

Sveinung Rotevatn

RISIKERER SKATTEREGNING: I tråd med Stortingets praksis betalte ikke Sveinung Rotevatn (V) skatt av fordel med gratis stortingsleilighet, selv om han var folkeregistrert på gutterommet. Uten bokostnader.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg håper på en snarlig avklaring, både av hensyn til representantene og av hensyn til tilliten til Stortinget.

Det skrev klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til NRK i en tekstmelding. Han ba om snarlig avklaring på om han må betale tilleggsskatt.

I perioden 2013–2017 var Rotevatn folkeregistrert hos foreldrene på Eid. Samtidig bodde han i pendlerleilighet i Oslo, betalt av Stortinget.

I samsvar med Stortingets praksis betalte ikke Rotevatn skatt av fordelen. Selv om dette var hans eneste bokostnad.

– Stortinget og Skatteetaten har tilsynelatende ulikt syn på hvilke representantordninger som er skattepliktige, mener Rotevatn.

Han ønsker derfor en ny vurdering.

– Revisjonen skal gi oversikt

Kort tid senere opplyser Stortingets administrasjon tirsdag at de har satt i gang en bred gjennomgang av representantenes skatteordninger.

Hensikten er å gå gjennom enkeltsaker og vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsgiveravgift.

Flere politikere risikerer tilleggsskatt.

Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen i en pressemelding.

Regler innført i 1997

I en NOU-rapport fra år 2000 om arbeidsvilkår for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere kommer det fram at reglene for innrapportering av fordelen med pendlerboliger ble innført allerede i 1997.

«De som opprettholder utgifter til bolig på hjemstedet, og ikke leier den ut, vil få stilt nødvendig pendlerbolig til rådighet kostnadsfritt inkl. møblering, strøm og trappevask. Også de som ikke tilfredsstiller kriteriet i forrige ledd, vil få stilt pendlerbolig til rådighet kostnadsfritt. Statsministerens kontor vil for denne gruppe innrapportere fordelen av fri bolig i arbeidsforhold, inkludert utgifter til strøm, møblering og trappevask, til ligningsmyndighetene for fordelsbeskatning.», heter det i reglene fra Statsministerens kontor som ble iverksatt 1. juli 1997.

Både stortingsdirektøren og stortingspresidenten har tidligere denne uka overfor Aftenposten gitt uttrykk for at disse reglene var ukjent for dem.

– En uheldig situasjon

Har dere kontroll over skattereglene på Stortinget?

Vi har gode fagmiljøer som håndterer skattemessige spørsmål. Samtidig er vi i en uheldig situasjon, sier Andreassen til NRK.

Stortingets direktør sier at det ikke er avklart hvor langt tilbake i tid revisjonen skal gå.

Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget.

Dere har henvendt dere til et privat advokatfirma. Burde ikke Stortinget kjenne til disse reglene selv?

– Vi er selvfølgelig i en uheldig situasjon. Derfor har jeg nå iverksatt dette tiltaket, med en total gjennomgang av de skattemessige forhold.

IT-angrep mot Stortinget

GRANSKES: Stortingets direktør Marianne Andreassen sier granskingen skal undersøke politikeres enkeltsaker samt at det utføres en full skatterevisjon.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Andreassen bekrefter til NRK at noen stortingsrepresentanter har tatt kontakt, og at Stortingets administrasjon har dialog med disse.

Har dette skadet tilliten til Stortinget?

– Det er klart at disse sakene er uheldige. Derfor er det viktig at vi rydder opp i enkeltsakene, og at vi foretar en grundig gjennomgang av regelverket slik presidentskapet har besluttet, skrev Andreassen i en e-post tidligere tirsdag.

– Stortinget selv som har ansvaret

Ifølge Aftenposten har ikke Riksrevisjonen gjennomført en eneste kontroll av om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler siden 2017.

– Normalt burde vi gått inn og gransket denne saken. At vi ikke opptrer som normalt, kan vi takke Stortingets presidentskap for, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som hevder Riksrevisjonen er blitt stoppet av Stortingets presidentskap.

Konsekvensen er at Riksrevisjonen ikke har gransket om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler de siste fire årene, skriver avisa.

Bettina Banoun, som til daglig jobber som advokat hos Wiersholm, har skrevet doktorgrad om omgåelse av skattereglene. Hun sier det er bra at det kommer en gransking.

– Det er bra at de gransker dette fordi det er egentlig Stortinget selv som har ansvaret. Det er de som skal gjøre riktig trekk. Det er et straffansvar dersom de tar feil trekk. Så de skulle ha veiledet skattyterne, som er stortingsrepresentantene. Som tilfeldigvis er de som har vedtatt lovene, så det er litt paradoksalt, sier Banoun.

– Jeg håper de går ti år tilbake igjen i tid og ser på hvem som har fått for mye og eventuelt skal betale skatt, sier hun.

I etterkant Ropstad-saken har flere politikere uttalt at hvis de skylder skatt skal de betale det.

Er det så enkelt, at de bare gjør det og ferdig med det?

– De må betale skatten. Så må Stortinget betale arbeidsgiveravgift. I tillegg vil det oppstå spørsmål om tilleggsskatt og tilleggsavgift. Da er det 20 prosent om det er en vanlig feil, og det kan være høyere om man mener det er grovt uaktsomt, sier Banoun.

SMK og Stortinget kan ha brutt loven

Professor emeritus ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Arvid Aage Skaar, mener Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) kan ha brutt loven.

– De har unnlatt å innrapportere ytelser som skulle vært innrapportert og som er skattepliktige for mottakeren. Hvis det er slik, som mange tror, at de ikke har fått et klarsignal fra Skattedirektoratet om at det er greit, så er det et brudd på skattebetalingsloven, folketrygdloven og på skatteforvaltningsloven, sier Skaar i Dagsnytt 18.

Dit var også SMK invitert, men de takket nei. De har ikke svart direkte på det som omhandler mulige lovbrudd, men sier de vil etterbetale arbeidsgiveravgift.

Pendlerbolig ble enden for partileder

En av representantene som har tatt kontakt med Stortinget for å få en avklaring på sitt skattespørsmål, er Anette Trettebergstuen.

Stortinget bekrefter at hun er den eneste representanten som har innbetalt skatt av fordelen med fri bolig.

Statsministeren til muntlig spørretime i Stortinget

BETALER SKATT: Ingen andre enn Anette Trettebergstuen har betalt skatt for å bo i stortingsleilighet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aftenposten avslørte nylig at Kjell-Ingolf Ropstad i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene – og dermed fikk gratis pendlerbolig.

Fredag ble det kjent at han informert Statsministerens kontor (SMK), etter at han rykket opp som statsråd, om at han betaler utgifter til foreldrene i Agder. Det innrømmer Ropstad nå at han ikke har gjort.

Dette er et skattegrep han nå angrer på, og lørdag valgte Ropstad å gå av som statsråd og partileder.

Praksis på Stortinget er at administrasjonen har innrapportert ordninger som er skattepliktige. Deres tolkning av reglene har vært at doble boutgifter ikke er nødvendige for å få skattefri pendlerbolig.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

VALGTE Å GÅ AV: Det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gjorde grep for å få lavere skatt. Han oppga utgifter knyttet til det å være folkeregistrert på gutterommet.

Foto: Annika Byrde / NTB

På fredag gikk et brev til Statsministerens kontor fra Skatteetaten. Brevet viser at etaten har en annen tolkning. Leieverdien av boligen skulle ha vært plusset på flere politikeres inntekt og blitt beskattet på vanlig måte.

– Samsvarer med sunn fornuft

Den eneste på Stortinget som har betalt skatt for pendlerbolig er som nevnt Anette Trettebergstuen.

– Jeg tok jeg umiddelbart kontakt med Stortinget og redegjorde for at jeg midlertidig kom til å være uten eierskap i bolig, men folkeregistrert i barndomshjemmet. At jeg derfor skulle trekkes i skatt av fordelen av å bo i pendlerbolig. Det skrev Trettebergstuen til NRK uken før valget.

I 2019 solgte Anette Trettebergstuen leiligheten sin på Hamar.

– Jeg mente reglene var rimelig tydelige. Jeg tolket de klart dit hen at jeg skulle skatte når jeg ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Dette samsvarer med hva jeg mener er sunn fornuft, rett og slett.

Etter at Trettebergstuen informerte Stortinget, svarte de:

«Vi innberetter fordel av fri bolig hvert år. For din pendlerbolig utgjør denne fordelen kr 130.000. Når representanten har bolig på hjemstedet så skatter de ikke av dette. I forbindelse med perioden som du vil bo permanent i pendlerboligen, så vil du bli beskattet ut fra dette beløpet.»

Senest noen dager før valget skrev Stortinget til NRK at kostnader til annen bolig ikke er en forutsetning for å få skattefri pendlerbolig. Flere jurister har uttalt at det var feil tolkning av regelverket. Ifølge Rotevatn har Stortinget kontakt med Skatteetaten for å få endelig avklaring.

– Skatteunndragelse mest alvorlig

Henrik Skar, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, understreker at man er personlig ansvarlig for skatt.

Henrik Skar

RÅD TIL POLITIKERNE: Er du usikker på hva du skal betale i skatt, legg ved vedlegg som redegjør faktiske forhold. Det er rådet fra skattejurist Henrik Skar ved UiB

Foto: UiB

Der man er usikker på skatteforpliktelsen, er et vanlig råd å legge ved vedlegg til skattemeldingen som redegjør grundig for de reelle faktiske forhold. Da gjør man ikke noe straffbart (skatteunndragelse), skriver Skar i en e-post til NRK, og legger til:

– Man unngår straff eller tilleggsskatt. Det er muligheten for skatteunndragelse som er det mest problematiske i disse sakene. Det kan foreligge dersom det er gitt uriktig eller ufullstendige opplysninger til myndighetene.

Les: Får støtte i eget parti: – Jeg føler at Kjell Ingolf har blitt halshugget

AKTUELT NÅ