Hopp til innhold

Politiet hastestengte gater i Regjeringskvartalet

Byggegjerdene som nå sperrer Akersgata hadde egentlig ikke trengt å være der, innrømmer Statsbygg. Sperringene har blitt stående på grunn av et hittil ukjent sikkerhetsvedtak fra politiet, som også vil ha gatene stengt permanent.

Stengt og sperret gate i Regjeringskvartalet

Mellom regjeringsbygningene og tinghuset er gaten stengt og bevoktet. Dette er en avsperring som er innført av politiet på grunn av sikkerhet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

På grunn av sikkerhet har en arbeidsgruppe i Politidirektoratet valgt å hastestenge flere gater midt i Oslo sentrum, og det uten at noen har fått vite det.

Jan Sigurd Østberg

Jan Sigurd Østberg hos Oslo byes vel liker ikke at gater er blitt beholdt stengt.

Foto: Ana Leticia Sigvartsen

Hos Oslo byes vel, som er entusiaster for byen og hvordan den utvikler seg, liker de ikke det de hører.

– Dette har gått fort og galt for seg, sier daglig leder Jan Sigurd Østberg.

Slik han ser det går denne beslutningen utover byen og de som bor der.

– Dette er å stenge borgerne ute, og bygningene inne. En slik by vil vi ikke ha. Man kommer ikke til og fra jobb. Man kommer ikke med bussen og byen blir amputert, sier Østberg som mener at fremkommelighet er helt sentralt for en moderne by.

Stengt for å sikre departementskontorer

Kilder i Politidirektoratet opplyser til NRK at det ble gjort et midlertidig hastevedtak «for å sikre det sentrale regjeringskvartalet mot trafikk».

Gangvei ved siden av gjerde i Akersgata

Kun en smal gangvei er igjen av Akersgata gjennom Regjeringskvartalet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Dette skal ha blitt gjort blant annet fordi «det fortsatt er sju departementer med viktige funksjoner som holder til der».

Da NRK skulle intervjue de ansvarlige i etaten ble det først avtalt et møte, før ledelsen i Politidirektoratet snudde og satte ned foten. Ingen skulle uttale seg om denne saken var budskapet.

Fra før er det kjent at Grubbegata i Regjeringskvartalet skulle stenges, men at man ikke rakk gjennomføre stengingen før Anders Behring Breivik kjørte bombebilen sin inn gata og utløste en bombe den 22. juli. En bombe som tok åtte menneskeliv og skadet flere andre.

Oversikt: Minnetavle - 22.7.2011 - Norge rammet av terror

Hittil ukjente vedtak

Etter terrorangrepene har man valgt å stenge flere gater rundt Utenriksdepartementets lokaler, og både Statsbygg og fornyingsminister Rigmor Aasrud har informert åpent om disse sikkerhetstiltakene.

Les mer: Sperrer av gater rundt Utenriksdepartementet

I Regjeringskvartalet har det også vært mange avstengninger, og etter hvert kom det opp høye plankegjerder som omkranser de skadde bygningene.

Byggegjerde foran Høyblokka i Regjeringskvartalet

Byggegjerdet som også fungerer som sperring for biltrafikken sammen med store betongklosser gjør at man ikke ser stort av de nedre delene på den skadede Høyblokka.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

For folk flest har det sett ut som gjerdene er der på grunn av byggeplassen, men det stemmer ikke helt.

Byggegjerdene er satt mye lengre ut enn det som egentlig kreves for byggearbeidene som gjøres i regi av Statsbygg.

– Byggegjerdene hadde ikke trengt å stå langt ut. Arbeidene som pågår i Regjeringskvartalet trenger ikke lenger så stor plass, men det er nok likevel ikke aktuelt å flytte gjerdene akkurat nå, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg til NRK.

Det store gjerdet blokkerer blant annet hele Akersgata, som før 22. juli var en trafikert vei med blant annet bussholdeplasser. Nå må kollektivtrafikken kjøre store omveier.

Gjerdene er blitt stående over gatene i det sentrale området av Oslo på grunn av et vedtak i politiet der sikkerhetshensyn ligger bak.

Her er gatene som ble vedtatt stengt:

  • Akersgata
  • Munchs gate (deler av gateløpet)
  • Teatergata (med unntak for anleggstrafikk)

Les vedtaket: Stenging av gater i Regjeringskvartalet (29. 8. 2011)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Østberg i Oslo byes vel sier til NRK at de kunne forstått hvis denne stengingen bare gjaldt i de kaotiske dagene rett etter 22. juli, men ikke nå nesten fire måneder etter.

Han mener at det burde være unødvendig med så mange sperringer og gatestenginger. Slik han ser det hadde det helt klart vært ønskelig at man flyttet på gjerdene når ikke byggeplassen hadde behov for så stort avsperret område.

– Det som står ute i Akersgata er langt mer enn et byggeplasgjerde. Det er en sikkerhetsforanstaltning som kom altfor sent, ugjerningen har allerede skjedd, sier Østberg.

Signalene fra de som fattet stengingsvedtaket går derimot motsatt vei. Ifølge de NRK har snakket med er det ikke usannsynlig at den midlertidige stengingen utvides til en lenger periode enn det som nevnes i det første vedtaket.

– Noen kvadratmeter kunne vært åpnet

Vedtaket om å stenge gatene ble fattet av Politidirektoratets utvalg som er opprettet på anmodning fra fornyingsminister Rigmor Aasrud. Utvalget jobber med en større rapport om sikkerheten i framtidas Regjeringskvartal, men allerede har utvalget fattet to hastevedtak: å stenge gater ved Utenriksdepartementet og i Regjeringskvartalet midlertidig.

Rigmor Aasrud foran gjerdet rundt Regjeringskvartalet

Rigmor Aasrud mener ikke det har vært hemmelig at gjerdene står der de står også på grunn av et nytt sikkerhetstiltak som hindrer trafikk.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har nå ikke anleggsmessige grunner til å sette gjerdene der, men det er også sikkerhetsmessige grunner til at vi har latt gjerdet stå inntil vi får gjennomgått sikkerheten i Regjeringskvartalet. Det er nå en arbeidsgruppe som jobber med det, og de vil legge fram en rapport, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til NRK.

Hun opplyser at det var problemer med bygninger der det på grunn av skader ikke kunne låses og at trafikksituasjonen var så endret at det skapte en sikkerhetsmessig utfordring.

Statsråden understreker likevel at det er politiet som har fattet vedtaket, selv om det er en gruppe hun selv har opprettet som står bak.

– Jeg tror det er riktig at det er politiet som gjør de konkrete vurderingene i den akutte og aktuelle situasjonen. Det er en av begrunnelsene for at man gjorde et vedtak, sier hun om avggjørelsen som har holdt gater stengt midt i Oslo uten at noen har fått vite den egentlige grunnen.

Hvorfor har man ikke gått ut med at dette var vedtatt?
– Jeg tror vi har vært ganske åpne på at det har vært nødvendig å gjøre noen sikkerhetsvurderinger knyttet til situasjonen i Regjeringskvartalet. Det kan da være at noen kvadratmeter av gjerdet som kunne stått litt anderledes hvis vi ikke hadde gjort sikkerhetsvurderinger. Likevel er det slik at store deler av området vil måtte være inngjerdet av anleggsmessige forhold, sier Aasrud til NRK.

Politiet ønsker null biltrafikk i hele Regjeringskvartalet

Statsråden er opptatt av at dette bare er snakk om en midlertidig stenging av gatene midt i Oslo sentrum.

Likevel kan endringen av trafikken rundt byggene som fortsatt huser store deler av den sentrale forvaltningen i Norge bli mer permanent, i alle fall hvis politiet får det slik de vil.

I arbeidet med sikkerhetsopplegget for framtidas regjeringskvartal har Politidirektoratets utvalg hatt flere ulike møter med viktige aktører.

Akersgata er stengt gjennom Regjeringskvartalet

Hvor det tidligere var vei tvers gjennom Regjeringskvartalet ledes nå all trafikken inn i tunnelene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I slike møter kommer det tydelig frem at politiet ønsker et mer strengt sikkerhetsregime rundt den norske makteliten.

– Politiet arbeider med en sikkerhetsrapport for området rundt Regjeringskvartalet og er i utgangspunktet skeptisk til all kjørende trafikk i området, kan man blant annet lese i et referat fra et slikt møte med Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

I samme møtereferat kommer det frem at Oslo kommune er skeptisk til så utstrakt stenging av gater at det går utover viktige busslinjer og trafikken gjennom byen.

Les referatet: Sikring av Regjeringskvartalet (møte 28. 9. 2011)

Rigmor Aasrud ønsker ikke å kommentere hva hun ser for seg som den endelige løsningen – stenging av gater eller ikke. Hun peker likevel på at det er viktig å høre på fagfolkene.

– Må høre på politiet

Vakter i Munchs gate ved varemottaket til regjeringen

I Munchs gate bak regjeringsbygg 5 er det utplassert vakter for å øke sikkerheten ved varemottaket til departementene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi kommer til å forholde oss til rådene vi får fra politiet. Jeg mener at man skal være ganske lydhør for de sikkerhetsrådene man får fra politiet. De vil være viktige innspill i den totale vurderingen vi må gjøre rundt sikkerheten, sier Aasrud til NRK når hun blir konfrontert med signalene som kommer fra de i politiet som jobber med temaet.

Regjeringen har utad signalisert at de etter 22. juli er for mer åpenhet og mer demokrati. Senest i går tok justisminister Knut Storberget til ordet for en «bred og prinsippiell debatt» rundt spørsmål om sikring kontra åpenhet.

Les også: Aasrud holder terrortiltak hemmelig

Tidligere denne uka har det kommet frem at Rigmor Aasrud ikke ønsker å svare offentlig for hvilke foreslåtte sikringstiltak for Regjeringskvartalet som ikke er blitt fulgt opp før terrorangrepet. Dagsavisen kunne fortelle at ikke alle tiltakene fra en omfattende rapport i 2004 var fulgt opp, men ingen ville svare på hvilke det var.

Nå kan NRK fortelle om den egentlige grunnen til at gater i Regjeringskvartalet fortsatt er stengte. Informasjon som regjeringen ikke har formidlet videre selv om de visste det.

Hvordan henger dette sammen med regjeringens uttalelser om mer åpenhet, og å legge til rette for en bred debatt om sikringstiltakene?

–,Vi har vært åpne for allmennheten på at vi har stengt og gjennomført noen midlertidige sikkerhetstiltak. Det har jeg kommentert i flere sammenhenger. Framover vil vi vurdere sammen med politiet hvilke avveininger som må gjøres. Vi trenger et trygt arbeidsmiljø for de som jobber i regjeringsbyggene, samtidig som vi må balansere det opp mot åpenhet. Jeg mener man må legge mer i begrepet åpenhet enn at man f.eks. kan kjøre helt inntil døra ved Utenriksdepartementet, svarer Rigmor Aasrud.

Byggegjerde i Akersgata

Kommer man opp Akersgata fra Grensen mot Regjeringskvartalet blir man møtt av denne veggen av et plankegjerde der det tidligere var ei gate.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

AKTUELT NÅ