Hopp til innhold

Fjerner ikke helseattesten: – Vi trenger mer tid

Knut Arild Hareide sier at kravet om helseattest for eldre bilførere ikke forsvinner 1. august. – Dette lukter trenering, svarer SV og FrP.

Eldre mann kjører bil

Stortinget har vedtatt at særkravet for eldre bilførere skal fjernes. De beordret samferdselsdepartementet til å lage nye ordninger, slik at de som ikke er skikket til å kjøre bil ikke har førerkort. Men det har de ikke fått på plass innen fristen.

Foto: Scanpix / Scanpix

– Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dagens lovverk sier at bilførere over 80 år må kunne vise til en helseattest for å få beholde førerkortet sitt. Den ordningen har Stortinget bestemt at skal skrotes.

De ba regjeringen iverksette lovendringen senest 1. august.

Det skjer ikke.

Også etter 1. august er kravet om helseattest gjeldende. Samferdselsdepartementet vil heller ikke tidfeste når lovendringen faktisk blir innført.

Knut Arild Hareide med Ny nasjonal transportplan

HVA SA JEG?: Hareide har hele tiden vært klar på at det blir utfordrende å finne nye løsninger innen 1. august. Likevel har Stortinget lovet på regjeringens vegne at lovendringen trer i kraft på den datoen. Det skjer ikke, sier Hareide nå.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Får rapport i oktober

I juni skrev NRK om flere organisasjoner innen helse og samferdsel, som rettet skarp kritikk mot lovendringen. De kalte den blant annet uforsvarlig og uansvarlig.

Samferdselsministeren sa seg enig. Likevel lovet han at han jobbet for fullt med å finne nye løsninger innen den satte fristen.

Det har han altså ikke fått til.

Nå har Hareide konkludert med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre denne endringen til 1. august.

– Vi oppfattet Stortinget sånn at det var viktig at man hadde et alternativt system på plass, før man tok bort obligatorisk helseattest, sier Ingelin Noresjø, statssekretær for Hareide til NRK.

– Regjeringspartiene har hele tiden vært kritisk til vedtaket, men vi skal så klart følge det opp. Samtidig må det gjøres på en forsvarlig måte, og 1. august er ikke en dato der vi har fått frem et alternativt system, sier hun på vegne av samferdselsministeren.

Det er Statens Vegvesen og Helsedirektoratet som utreder lovendringen. De ser på konsekvensene av å fjerne vedtaket, og ikke minst på nye alternative kontrollordninger.

Samferdselsdepartementet venter en rapport fra dem 1. oktober. Først da skal Hareide ta stilling til hvordan vedtaket skal følges opp videre.

– Lukter trenering

Arne Nævra (SV) var blant dem på Stortinget som gikk inn for å skrote kravet om helseattest. Han mener Hareide har hatt mer enn god nok tid på seg til å finne nye løsninger.

shur2wLbdTk

IKKE FONRØYD: Arne Nævra vil ha ordninger som luker ut uskikkede sjåfører, men han har ingen forståelse for at Hareide ikke har overholdt fristen som Stortinget ga ham.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Nævra sier han aldri har opplevd at saker Stortinget har vedtatt i to omganger har blitt utsatt på denne måten.

– Det tar alt for lang tid, og det lukter ikke bra. Sett utenifra ser dette helt klart ut som trenering, sier han.

Nævra sier han har full forståelse for at samferdselsministeren vil forsikre seg om at folk som ikke er skikket til å kjøre, lukes ut av trafikken.

– Men det har de hatt et halvt år på å få til, sier han.

SV-politikeren mener Hareide nå i praksis dytter ansvaret over på neste statsråd, ettersom det er sannsynlig at han mister sin ministerpost i oktober.

Ber Erna rydde opp

Thor Egil Braadland er myndighetskontakt i NAF. I likheten med flertallet på Stortinget mener de dagens ordning er urettferdig.

– Den må fjernes fordi den er urettferdig. Den måler ikke alltid det den skal, nemlig om man er en sikker sjåfør, sier Braadland.

Også han er fast bestemt på at regjeringen har jobbet for langsomt. I juni sendte NAF inn et konkret forslag til et nytt sikkerhetsnett. Henvendelsen har de enda ikke fått svar på.

– Det synes jeg er rart, sier han.

Bård Hoksrud fra Frp gjør seg klar til et digitalt møte fra veikanten.

IVRIG BILIST: Bård Hoksrud er selv en ivrig bilist, og en forkjemper for lovendringen. FrP-politikeren mener det er alvorlig når en mindretallsregjering aktivt velger å la være følge vedtak gjort i Stortinget.

Foto: Privat

Transportpolitisk talsperson for FrP Bård Hoksrud reagerer også kraftig på nyheten.

– Jeg vil minne samferdselsminister Knut Arild Hareide om at han sitter i en mindretallsregjering som velger å trosse stortingsflertallets vilje. Jeg forventer at statsministeren sørger for å gjennomføre Stortingets vedtak umiddelbart, skriver Hoksrud til NRK.

Sammen med SV og AP, sørget Fremskrittspartiet for flertallet på Stortinget.

– Kan ikke bare knipse med fingrene

Hareides statssekretær Ingelin Noresjø avfeier alle påstander om trenering.

Hun sier de har stor respekt for Stortingets vedtak, men at de likevel har en plikt til å sørge for at vedtakene gjennomføres på en forsvarlig måte.

– Hvis man hadde lyttet til advarslene som har kommet i denne saken, så burde man forstått at det ikke bare er å knipse med fingrene og innføre en ny sånn ordning, sier hun og følger opp.

– Å ta bort en helseattest for eldre handler om trafikksikkerhet. Det er alvorlig, det er en stor endring, og vi må ha alternative, trygge og gode systemer på plass før vi kan ta bort den sikkerhetsventilen.

AKTUELT NÅ