Hopp til innhold

Stortinget fjerner krav om helseattest: – Helt vanvittig

Trygg Trafikk frykter at flere kommer til å dø i trafikken når kravet om helseattest for eldre bilførere forsvinner. Fortsatt er ingen ny kontrollordning på plass.

Eldre bilist

Flere organisasjoner innen samferdsel og helse er redd vi får flere uskikkede eldre sjåfører på veiene etter 1. august.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Fra 1. august må ikke eldre mennesker lenger vise til helseattest for å få kjøre bil.

Det har skapt sterke reaksjoner blant flere organisasjoner.

Jan Johansen

Direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen er uenig med Stortingets beslutning. Han frykter for hva som vil skje når kravet snart oppheves.

Foto: Karl Biehl / NRK

Trygg Trafikk, Legeforeningen og Optikerforbundet er blant dem som i en felles uttalelse til Stortinget stiller seg svært kritisk til lovendringen som snart trer i kraft.

– Vi frykter flere ulykker, flere dødsfall og at flere blir skadd i trafikken, sier Trygg Trafikk sin direktør Jan Johansen.

I dag er regelen slik at alle over 80 år må ha helseattetst for å beholde førerkortet sitt. Men i februar gikk flertallet på Stortinget inn for å skrote den regelen.

Organisasjonene mener vedtaket er forhastet.

I brevet til Stortinget skriver de at «det er både uansvarlig og uforsvarlig å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere».

De peker på at konsekvensene av å fjerne vedtaket ikke er utredet tilstrekkelig. Videre ber de Stortinget om å vente med å fjerne dagens krav til de har funnet en ny, alternativ måte å fange opp trafikkfarlige bilførere på.

Halvparten stryker i dag

Når leger skal gi ut helseattest, kan de be folk om å først ta en førerprøve. Der vurderes det om personens kjøreegenskaper tilsier at «lappen» kan fornyes, eller ikke.

Linda Botten er seniorinspektør i Statens Vegvesen, og fungerer som sensor på disse prøvene.

Hun mener det ikke henger på greip å fjerne regelen om helseattest for eldre.

– Det er helt vanvittig. Jeg forstår at det er sårt å gi fra seg lappen, men det kan ikke trumfe trafikksikkerheten, sier Botten.

Linda Botten

Linda Botten har tidligere hatt førerprøver som har vært såpass farlige at hun har ringt politiet for å inndra personens førerrett umiddelbart.

Foto: Karl Biehl, NRK

Hvert år gjennomfører Statens Vegvesen flere hundre slike kjørevurderinger med de over 70 år. Resultatet er at godt over halvparten må levere inn førerkortet sitt på grunn av trafikkfarlig atferd.

Tall fra Statens Vegvesen viser at kun 42 prosent besto prøven i 2019. Resten ble vurdert som «ikke anbefalt», «usikker», eller så møtte de ikke opp.

– Sannheten er at de som er over 80 år og henvises til oss, sjeldent fungerer godt i trafikken. Det går bra med en del, men de er som regel nærmere 70 år. Jeg har kjørt hundrevis av slike turer og ser at mange mangler selvinnsikten. Vi kan ikke forvente at folk selv sier fra når de ikke er kapable til å kjøre lenger. Derfor er jeg bekymret for at denne lovendringen i realiteten betyr flere ulykker, sier hun fortvilet.

Mener regelen var urettferdig

Det var SV som fremmet forslaget om å skrote ordningen. Hovedargumentet var at eldre ikke skulle diskrimineres.

– Vi har tatt ut en gruppe mennesker og satt dem på en test ingen andre blir utsatt for. Det er stigmatiserende og den viktigste grunnen til at vi ville fjerne regelen, sier partiet sin transportpolitiske talsperson Arne Nævra.

Arne Nævra

Transportpolitisk talsperson i SV Arne Nævra sier hans parti vanligvis står skulder ved skulder med Trygg Trafikk - men akkurat her skiller de lag. Med god hjelp fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sikret SV seg flertallet på Stortinget. Nå blir vedtaket snart en realitet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Partiet mener at førerkortet er såpass viktig for livsgelden til mange eldre, og at de dessuten ikke er farlige trafikanter.

– Når man blir fratatt sertifikatet, særlig for de eldre i distriktet, så blir det langt til nærbutikken og livskvaliteten synker. Det er så ille for dem at det skal tungtveiende grunner til for å frata dem førerkortet, sier Nævra.

For dårlig tid

Argumentasjonen får direktøren i Trygg Trafikk Jan Johansen til å riste på hodet.

– Dette er et helsetiltak, ikke et eldretiltak. Det er et uomtvistelig faktum at når vi blir eldre blir vi svakere og mer utsatt for sykdom.

– Hva kan en alternativ løsning være?

– Det er på dette tidspunktet vanskelig å si, og det er også derfor vi mener at man må bruke mer tid på dette, sier Johansen.

Nævra på sin side viser til at Danmark og Sverige har skrotet den samme ordningen - og han mener at det har gått helt fint.

– Nå må statsråden gjennomføre det Stortinget har bestemt. Han kan se til hva de andre landene har gjort. En mulighet er for eksempel å korte ned avstanden til fornyelse av førerkort for alle, og ikke bare de eldre, sier SV-politikeren.

x-G9FgFUQ60

Knut Arild Hareide (KrF) er uenig med stortingsflertallet, men må forholde seg til det de har vedtatt. Nå er det hans jobb å få finne nye løsninger.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Ingen ny regel enda

Samferdselsminister Knut Arild Hareide støtter organisasjonene bak oppropet og sier seg helt enig i at Stortingets vedtak er uansvarlig.

– Stortingsflertallet har sagt at de vil fjerne helseattesten, og det er jeg uenig i. Jeg må likevel følge opp vedtaket.

Som samferdselsminister er det nemlig Hareide sin jobb å få på plass nye kontrollmekanismer, slik at de som ikke er skikket til å kjøre bil - ikke får gjøre det.

– Jeg gjør det jeg kan for å følge opp endringen. En må være skikket for å kjøre bil hvis en skal gjøre det, og det må vi kjenne oss trygge på. Så jeg jobber for fullt med å finne løsninger på dette innen fristen som er satt til 1. august.

Enn så lenge er ingen ny løsning på plass.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger