Finanskrisa påvirker skolevalg

Ungdommer som skal velge seg linje på videregående skyr bygg og anlegg. Ikke underlig med den negative medieoppmerksomheten, sier utdanningsdirektør.

Snekker

Illustrasjonsfoto

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

I dag kom oversikten over hva landets ungdommer har ønsket seg når de skal velge linje på videregående skole. Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som vil gå videregående utdanning til høsten måtte sende inn sine ønsker før det.

Fra flere fylker meldes det at bygg- og anleggsfag er taperen.

Oslo: Færre søker yrkesfag

Rogaland: Færre vil bli håndtverkere

Astrid Søgnen

Astrid Søgnen

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I Oslo søker i år bare 35,3 prosent av ungdommene seg til et yrkesfag, sammenlignet med fjorårets 37,4 prosent. De som jobber med søkertallene sier at det spesielt er bygg- og anleggsfagene som mister søkere.

- Jeg synes vel forsåvidt ikke det er så underlig om de unge og deres foresatte har latt seg påvirke av det de har hørt i media om finanskrisa og bedrifter som permitterer, sier Astrid Søgnen som er utdanningsdirektør i Oslo.

Video: Færre søker seg til bygg- og anleggsfag.

Video nsps_upload_2009_3_5_16_48_15_144.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kan få konsekvenser

Samme tendensen merker de også i Rogaland.

Der er det en nedgang på over 20 prosent i søkere til disse faglinjene.

Den kraftige nedgangen i søkere til disse fagene skaper bekymring. For til tross for noe vanskeligere tider trengs det fagutdannede håndtverkere i framtida.

- Resultatet kan bli at flere lærebedrifter ikke får det antall lærlinger de har behov for, sier seksjonssjef Ståle Wold i Rogaland fylkeskommune.

Han er enig med Søgnens betraktning rundt finanskrisas påvirkning av utdanningsvalg. All den omtalen av krise i byggebransjen med permitteringer og oppsigelser har påvirket valgene til store deler av et helt ungdomskull.

Yrkesfag øker - utenom byggfag

Den generelle tendensen i Oslo med færre yrkesfagssøkere generelt er ikke gjeldene overalt. I Møre og Romsdal ser de en jevn tendens over flere år med færre søkere til studiespesialsering (tidligere almennfag) og flere til yrkesfagene.

Der søker så mange yrkesfag at det kanskje må opprettes så mye som 15 nye klasser om alle skal få plass.

Møre og Romsdal: Flere søker yrkesfaglig

Likevel kan de heller ikke på Nordvestlandet melde om noe annet enn røde tall for byggfag. Selv om mange søker seg til yrkesfag generelt har bygg- og anleggsfag en nedgang sammenlignet med året før på hele 40 prosent.

SISTE NYTT

Siste meldinger