Hopp til innhold

FHI-studie: Sniffer kokain for å «kontrollere» helgefylla

Mange av dem som bruker kokain i Oslo gjør det for å ha mer kontroll når de drikker. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Kokain

KOKAIN ER UTBREDT I OSLO: Mange bruker kokain i kombinasjon med alkohol når de fester på utesteder i helgene. Det viser undersøkelse fra FHI.

Foto: 007 David Parry / Medicimage

– De beskriver at de kan gå ut på byen og drikke mye. Så kan de sniffe litt kokain, og så føler de seg mer våkne og edru, og kan dermed drikke mer etterpå.

Det sier Marit Edland-Gryt. Hun er stipendiat ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet.

Som en del av Utelivsstudien ved FHI har hun gjennomført dybdeintervjuer med unge voksne som bruker kokain når de går ut på byen i helgene.

– Det som overrasket meg mest var at de var mer opptatt av at kokain var en måte å moderere fyll på enn kicket i seg selv, sier Edland-Gryt.

Marit Edland-Gryt, stipendiat ved FHI

Marit Edland-Gryt, stipendiat ved FHI.

Foto: Synne Dahl

Hensikten med studien er å forstå hvorfor kokain er blitt et populært rusmiddel, og hvorfor og hvordan folk bruker stoffet, skriver FHI.

Føler seg som verdensmestere

Edland-Gryt mener at hvis man vil forebygge bruk av kokain må man være ærlig på både ulempene og de subjektive opplevelsene av fordeler ved bruken.

– Kokain som rusmiddel gir en opplevelse av å være verdensmester.

Det sier Thomas Clausen, professor i medisin og leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Thomas Clausen, senterleder for rus- og avhengighetsforskning ved UiO

Thomas Clausen, leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Foto: Kristin Ellefsen / © UiO/Kristin Ellefsen

– Er det noe som tyder på at de som kombinerer kokain og alkohol har bedre kontroll på rusen sin?

– Egentlig ikke, man blir for eksempel ikke en bedre sjåfør, sier Clausen.

Han sier blanding av kokain og alkohol er vanlig, men farlig.

– Alle rusmidler kan være uforutsigbare når man blander dem. Det er generelt økt risiko for skade og ulykke.

Mange har brukt kokain

I Utelivsstudien i 2014 og 2017 ble rundt 1100 personer intervjuet med spørreskjema utenfor utesteder i Oslo.

10–11 prosent av dem hadde brukt kokain i løpet av de siste 48 timene.

Rundt 25 prosent sa de hadde brukt kokain minst én gang.

Siste natt på byen før det nasjonale skjenkeforbudet

August 2020 ble det innført nasjonalt skjenkeforbud for å bremse pandemien, fredag 7. august benyttet mange muligheten til en siste fest på byen på en stund.

Foto: Vidar Ruud / NTB

De 28 unge som er blitt dybdeintervjuet er rekruttert fra undersøkelsen i 2014.

Det er 18 menn og 10 kvinner. De kommer fra både østkanten og vestkanten, og fra alle sosiale lag.

Totalt 3 av 28 var arbeidsledige, resten var i utdanning eller i jobb. De fleste hadde blitt introdusert til kokain gjennom venner.

Det er kokain i pulverform som brukes mest. Det er det nest mest brukte ulovlige rusmiddelet. Cannabis er fortsatt mest vanlig.

Farlig kombinasjon

Mange av dem som brukt kokain på byen var bekymret både for farene ved å blande kokain med alkohol og for å bli avhengige.

– Noen oppga at de sparte det å gå ut på byen til noen få ganger i halvåret, fordi de hadde lyst til å bruke kokain når de drakk, og samtidig var opptatt av skadepotensialet, sier Edland-Gryt.

Gjenåpning i Kristiansand

Etter flere runder med nedstengninger under pandemien er det igjen mulig å drikke alkohol på byen.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Professor Claussen påpeker at både kokain og alkohol er avhengighetsskapende rusmidler hver for seg.

Kombinasjonen kan være ekstra avhengighetsskapende.

– Man føler seg ekstra høy, ekstra vellykket. Det er ekstra intenst. Man føler man kan snakke med alle. Det er en opplevelse som man får lyst til å gjenta igjen og igjen.

Lo av at dolokk ble fjernet

I undersøkelsen sa folk at det å ta kokain sammen med venner ga en enda større følelse av samhold, enn det å drikke alkohol sammen, forteller Edland-Gryt.

– Både det at de tok det samme stoffet, men også det at det var ulovlig. At det de gjorde for å skjule det for andre skapte et samhold.

Mange utesteder har fjernet dolokk for at folk ikke skal bruke det til å sniffe kokain fra. Forskeren tror ikke det har påvirket bruken.

– Veldig mange av informantene i studien lo litt av det fordi de var opptatt av hygiene. De ville aldri ha sniffet fra verken vasken eller dolokket, sier Edland-Gryt, og legger til:

– De sa at de sniffet ofte fra sin egen nøkkel, som de bare puttet ned i posen.

Under intervjuene ble det klart at det å ta «en nøkkel» var blitt et begrep for å sniffe kokain, i flere miljøer i Oslo.

Færre beslag under pandemien

De første seks månedene i år ble det gjort 682 beslag av kokain i Norge.

Det utgjorde omtrent 24 kg til sammen, viser tall fra Kripos halvårsstatistikk.

Antall kokainbeslag i først halvår falt 8 prosent i forhold til samme periode i 2020.

Lange køer utenfor nattklubben Sture Compagniet i Stockholm 29. september 2021. Folk feirer slutten på pandeminedstengning.

Lange køer utenfor nattklubben Sture Compagniet i Stockholm 29. september 2021. Folk feirer slutten på pandeminedstengning.

Foto: Pontus Lundahl / AP

Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk EMCDDA melder at pandemien ser ut til å ha påvirket narkotikabruken i Europa.

Det ser ut til å ha vært mindre bruk av narkotika som er knyttet til fester og sosiale sammenkomster når samfunnet har vært nedstengt. Dette har på nytt økt når samfunnet har åpnet opp igjen.

Noe dårlig samvittighet

De fleste av kokainbrukerne i FHI-undersøkelsen mente at kokain er så farlig at det er riktig at det er ulovlig.

Samtidig syntes mange at nettopp lovbruddet var noe av det som gjorde det spennende og gøy å bruke kokain.

– Hva tenkte de om at de måtte ha kontakt med kriminelle miljøer for å få tak i kokain?

– Det var det noen av dem som syntes var problematisk. Noen snakket også om Sør-Amerika, smuglerruta for kokain og hvor mange mennesker som kunne bli ofre for industrien.

– Men det betydde ikke at de valgte å ikke ta kokain likevel?

– Nei.

Kokainbeslag utenfor Martinique i februar 2011

Kokainbeslag utenfor Martinique i februar 2011.

Foto: Ho / AFP

AKTUELT NÅ