Hopp til innhold

FHI hardt ut mot forslag om mer hjemmeskole

FHI mener at utvidet bruk av hjemmeskole er direkte skadelig for tiltakene som allerede er innført.

Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil ikke utvide bruken av hjemmeskole

Foto: Terje Pedersen / NTB

De reagerer sterkt på regjeringens forslag om å gjøre det mulig for skolene å ta i bruk digital undervisning også på «gult nivå».

Mer handlingsrom

Regjeringen foreslår å åpne for større fleksibilitet i bruk av digital hjemmeopplæring, også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak.

– Vi vet at elever lærer best når de kan være på skolen. Derfor har vi sagt at det i utgangspunktet bare skal være hjemmeopplæring på rødt nivå. Samtidig ser vi at skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for mer handlingsrom. Det skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i et nytt forslag til hjemmeopplæring under koronaepidemien.

Melby understreker at elevenes beste er det viktigste.

– Bruken av hjemmeopplæring må derfor være pedagogisk forsvarlig og gis i kombinasjon med opplæring på skolen.

Kunnskapsdepartementet har sendt det nye forslaget om hjemmeopplæring under korona- pandemien ut på høring.

Per i dag er det kun når skolene er på «rødt nivå» at de kan benytte digital undervisning av smittevernhensyn. I det nye forslaget vil regjeringen også åpne for hjemmeundervisning på «gult nivå», for de over 12 år.

FHI kritiske

I et høringssvar reagerer Camilla Stoltenberg og ledelsen i Folkehelseinstituttet kraftig på forslaget.

– Forslaget er ikke direkte relatert til smittevern, men FHI kommer med høringssvar fordi vi mener endringene vil skade det nåværende tiltaksregimet og påføre ungdom flere tiltak enn nødvendig, skriver FHI.

FHI skriver også at svaret er skrevet med utgangspunkt i FHIs generelle ansvar for å ivareta barn og ungdoms helse. Innvendingene mot forslaget er satt opp i fem punkter:

  • Omfanget av problemene som skal løses er uklart.
  • Endringene underminerer det nåværende tiltaksregimet i skolen.
  • Det mangler konkrete og etterprøvbare vilkår for når hjemmeskole kan tas i bruk.
  • Hjemmeskole forringer kvaliteten på undervisningen og rammer barn og ungdom uforholdsmessig.
  • Endringene strider mot de internasjonale målene for pandemihåndtering som Verdens helseorganisasjon har satt opp.

FHI sier at fra et smittevernsynspunkt er det ingen grunn til å endre tiltakene på nasjonalt nivå.

– Kunnskapsdepartementet må formidle tydelig til sektoren at det nåværende tiltaksregimet faktisk fungerer ganske bra, skriver FHI.

Smittespredningen synker samtidig med at alle norske skoleelever for det meste er til stede på skolene.

– Vi mener det har stor verdi å opprettholde målet om mest mulig tilstedeværelse. Det bidrar til å få normalisert undervisningen igjen så fort som mulig.

FHI understreker at slitenhet og praktiske vansker er høyst reelle problemer. Men de må håndteres på andre måter enn å svekke undervisningskvaliteten.

Ap vil stanse forskriften

Det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, varsler allerede nå at de kommer til å stanse forskriften dersom regjeringen ikke endrer den i tråd med høringssvarene, skriver VG.

– Både de helsefaglige og ikke minst de barnefaglige miljøene har uttalt seg veldig kritisk til forslaget, og vi støtter dem. Forslaget virker verken god nok utredet eller godt nok hjemlet. Det ivaretar ikke barns rettigheter godt nok, sier skolepolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg til VG.

Torstein Tvedt Solberg

Skolepolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han påpeker at barns rett til å gå på skolen står sterkt i Norges grunnlov og Norges lover,

– Hvis ikke Melby tar innover seg de tydelige anbefalingene fra faginstansene og retter opp i forskriften, vil vi stoppe den når den når Stortinget, sier Tvedt Solberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ