Hopp til innhold

Fastlegeordningen er evaluert: Ti prosent av fastlegene ønsker å slutte

Fastlegeordningen er evaluert for første gang. – Det er for få som vil inn i yrket og for mange som går ut, sier helseminister Bent Høie.

Bent Høie

BEKYMRET: Helseminister Bent Høie mener den høye arbeidsbelastningen til fastlegene gir grunn til bekymring.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

På oppdrag fra Helsedirektoratet har de eksterne selskapene Ey og Vista Analyse gjennomført en evaluering av fastlegeordningen. Resultatene ble presentert og overlevert til helseminister Bent Høie i dag.

– Fastlegeordningen er under press. Det er for få som vil inn i yrket og for mange som går ut, sier helseminister Bent Høie.

Fastleger med lavere livskvalitet

Han mener evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid.

– Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier Høie.

Årsakene til økningen i arbeidsbelastning er blant annet at fastlegene stadig blir pålagt nye oppgaver, som for eksempel administrative oppgaver.

Rapporten viser at 10 prosent av fastlegene har meldt fra til kommunen at de ønsker å slutte som fastlege, og majoriteten av disse spesifiserer at årsaken er den høye arbeidsbelastningen.

Samtidig ønsker kun ni prosent av dagens medisinstudenter å bli fastleger.

Evalueringen viser også at den høye arbeidsbelastningen går kraftig utover livskvaliteten til fastlegene.

– Rundt 1100 fastleger opplyser at de opplever redusert livskvalitet og at de frykter dette går utover pasientene. Vi må klare å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt, sier Høie.

Marit Hermansen

President i Legeforeningen Marit Hermansen mener rapporten er dyster lesning.

– Bekrefter det fastlegene forteller

President i Den norske legeforening Marit Hermansen mener rapporten er dyster lesning:

– Den slår fast at situasjonen er alvorlig og bekrefter historiene fra våre medlemmer, sier Hermansen.

Hun mener likevel at rapporten viser at ordningen som sådan har vært en suksess.

– Nå er tiden inne for handling. Vi må styrke det som har vært en suksess: relasjonen mellom pasienten og fastlegen, slår Hermansen fast.

Fornøyde med fastlegeordningen

I tillegg la i dag Folkehelseinstituttet frem en ny brukerundersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen.

Undersøkelsen viser at folk er fornøyde med fastlegene sine, men at de er mindre fornøyde med legenes tilgjengelighet.

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100.

Høyest skåre får fastlegen på de ni spørsmålene som handler om fastlegen: 78 poeng. Pasientene er særlig fornøyde med fastlegens evne til å gjøre seg forstått, om fastlegen er faglig dyktig, tar pasienten på alvor og henviser videre ved behov.

– Resultatene er dessverre ikke like bra på spørsmålene som handlet om tilgjengelighet hvor skåren kom på 63 poeng.

– Tilgjengelighet handler om tilgangen på vanlig og akuttime. Her mener pasientene at fastlegetjenesten kan bli bedre. De må også sitte for lenge på venterommet, sier seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger