Fant 6000 år gamle piler i Jotunheimen

Arkeologer har funnet 68 piler som stammer fra tida mellom steinalderen og middelalderen ved Langfonne i Innlandet. Klimaendringene gir ny historiekunnskap.

Pilspiss fra steinalderen

Her finner de en pilspiss fra tidlig steinalder.

FOTO: INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SIKRINGSPROGRAMMET FOR BREARKEOLOGI.

De eldste pilene fra Langfonne er rundt 6000 år gamle, vesentlig eldre enn andre funn fra isen i Nord-Europa. Det er også funnet skremmepinner og store mengder reinsdyrknokler og -gevir. 102 av gjenstandene er blitt karbondatert.

Karbondatering er en metode for å finne alderen til en gjenstand. Det gjøres ved å måle mengden av stoffet karbon 14C i gjenstanden.

Grunnen til at det er gjort mange funn her, er en kombinasjon av intensiv reinsdyrjakt og at Langfonne har smeltet mye de siste 20 åra. Det skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

3000 år gammel skinnsko

Denne 3000 år gamle skinnskoen førte til at arkeologer begynte å søke i områdene rundt Langfonne.

Foto: Lars Holger Pilø / INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SIKRINGSPROGRAMMET FOR BREARKEOLOGI.

– Langfonne var et gammelt sted for reinsdyrjakt. Funnene viser rett og slett i hvilken tid folk har jaktet på rein. Det sier konservator i Innlandet fylkeskommune, Lars Holger Pilø.

Søkene på Langfonne startet etter at en lokal turgåer fant en 3000 år gammel skinnsko i området i 2006.

Deler av en 6000 år gammel pil

Deler av denne 6000 år gammel pilen er og en av de eldste funnene ved Langfonne.

Foto: Lars Holger Pilø / Innlandet fylkeskommune, Sikringsprogrammet for brearkeologi.

Gevir fra Innlandet til handelsplass i Danmark på 700-tallet

Funnene på Langfonne viser at reinjakta i området var mest omfattende på 700-tallet. Samtidig dukker de første funnene av reinsdyrgevir brukt i kammer opp i Ribe i Danmark.

Funn av en 1300 år gammel pil

Her finner de en 1300 år gammel pil.

FOTO: INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SIKRINGSPROGRAMMET FOR BREARKEOLOGI.

– Under vikingtiden er det mye handel. Også med varer som har litt lave verdier – som reinsdyrgevir. Jakta på Langfonne når toppen på 700-tallet. Samtidig dukker reinsdyrgevir brukt i kammer opp i handelsplassen i Ribe. Det tror jeg ikke er en tilfeldighet, og vi vet at det var et marked for det utenfor regionen, sier Pilø.

Arkeolog Lars Holger Pilø

Konservator i Innlandet fylkeskommune, Lars Holger Pilø sier det ikke er en tilfeldighet at reinsdyrjakten på Langfonne når toppen på 700-tallet.

Foto: James Barrett / University of Cambridge

Ribe er Danmarks eldste by og var en av de viktigste handelsplassene i vikingtiden.

Global oppvarming fører til flere funn

Langfonne er i dag langt under halvparten så stor som på slutten av 1990-tallet. Smeltingen av fonna henger sammen med klimaendringer.

– Klimaprognosen viser at det aller meste av isen på norske høyfjell vil smelte bort i løpet av dette århundret. Og vi forventer at isen på Langfonne vil fortsette å trekke seg tilbake, sier Pilø.

En pil fra vikingtiden

Det ble også funnet piler fra vikingtiden, blant annet denne. Denne pilen har en spesiell delt pilspiss.

Foto: Lars Holger Pilø / INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SIKRINGSPROGRAMMET FOR BREARKEOLOGI.

Det er ventet at flere gjenstander blir funnet både på Langfonne og andre steder når isen trekker seg ytterligere tilbake.

Arkeologiske funn ved isfonner er annerledes enn vanlige arkeologiske funnsteder. Isbevegelse, smelting og kraftig vind kan gjøre det vanskelig å få detaljert oversikt. Men med hjelp av GPS og analyse av gjenstandene er det mulig å hente ut informasjon fra funnene ved Langfonne. Det skriver Pilø om funnene i «Secrets of the ice».

Øvre del av Langfonne

Øvre delen av Langfonne. Det lysgrå området viser hvordan isen har minket de siste 20 årene.

FOTO: INNLANDET FYLKESKOMMUNE, SIKRINGSPROGRAMMET FOR BREARKEOLOGI.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger