Hopp til innhold

Færre norske barn døpes enn noen gang

I Oslo blir bare 60 prosent av barn med foreldre som er medlemmer av Den norske kirke døpt. – Vi kan ikke lenger kalle oss en folkekirke, sier prost Trond Bakkevig.

Susanne Horn Hansen i dåp

Elliott ble i dag båret til alters av foreldrene Susanne og Fredrik Horn Hansen. Sogneprest Ingeborg B. Sommer til venstre.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Trond Bakkevig

Prost Trond Bakkevig medgir at det er vanskelig å kalle seg en folkekirke etter hvert som folk faller fra.

Foto: Andreas Sundby / NRK

I 2013 hadde Den norske kirke over 3,8 millioner registrerte medlemmer, men antallet barn som døpes inn i den kristne tro er stadig i tilbakegang.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 62 prosent av alle nyfødte i 2013 ble døpt. Det er en tilbakegang på 19 prosent siden 2001.

I Oslo viser tallene at kun 60 prosent av foreldrene der minst en av dem er medlem i kirken velger å døpe barnet.

– Fin markering

I dag var en stor dag for familien Horn Hansen da sønnen Elliot ble døpt i Skøyen kirke i Oslo.

– Det er en veldig fin og høytidelig markering på at han har kommet til verden, sier mamma Susanne Horn Hansen til NRK

Sogneprest Ingeborg B. Sommer som stod for dåpen av Elliott, men hun noterer seg at det bæres stadig færre barm fram til døpefonten i kirken hennes.

– Vi sender ut invitasjon til alle som får barn og tilhører Den norske kirke. Vi merker at færre av dem tar kontakt med kirken fordi de ønsker å komme hit med barna sine, sier Sommer til NRK.

Det tror hun skyldes både at foreldrenes tradisjoner endres og at kirken ikke er gode nok til å mobilisere.

– Jeg tror nok at vi som kirke ikke har fulgt helt med i tiden og har et ansvar for det selv, sier Sommer.

– Et godt utgangspunkt

Prost i Vestre Aker prosti Trond Bakkevig tror mange foreldre også kvier seg for å ta valg på vegne av barna sine.

– Jeg skulle ønske at foreldrene innså at det er godt for barna å ha utgangspunkt. Så kan de heller gjøre opprør mot det eller slutte seg til det, sier Bakkevig.

Han forklarer nedgangen i Oslo med at hovedstaden har et mangfold av religioner og fordi sekulariseringen er størst.

– Det er vanskelig å kalle seg en folkekirke. Vi har en utfordring med å få mennesker som er medlemmer av kirken til også å møte sine barn. Kanskje har vi ikke jobbet godt nok som kirke, sier prosten.

AKTUELT NÅ