- Færre kommuner - bedre vaksinering

- Svineinfluensaen viser at vi må slå sammen kommuner, mener Bent Høie i Høyre.

Bent Høie (Høyre)
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Han mener gjennomføringen av svineinfluensa-vaksineringen er kaotisk fordi vi har for mange kommuner som har bestemt for mye selv.

Har gått ut på dato

- Dette er nok et eksempel på at kommunestrukturen har gått ut på dato. I en så alvorlig situasjon skaper kommunestrukturen problemer, både med gjennomføring av vaksineringen og informasjonsforvirring når det for eksempel gjelder vaksinering av prioriterte grupper, sier han.

I forrige uke ga helsedirektøren strykkarakter til flere av kommunenes pandemiplaner, og sa at i små kommuner sviktet beredskapen mest.

Høie viser til flere eksempler der han mener kommuneorganiseringen har spilt en rolle.

- Kommunene har tviholdt på vaksinen selv om alle i risikogruppen er vaksinert, mens nabokommunen ikke har fått tak vaksine til hele risikogruppen. Vi har eksempler på at kommuner i samme område prioriterer helt forskjellig når det gjelder hvem som er i risikogruppen. Noen prioriterte de over 65 år, noen prioriterte de gravide, mens noen prioriterte de som var født først i måneden, sier Høyre-politikeren.

Les: Skjevfordeling av vaksine i nord

Les: Her får innbyggerne 2,3 vaksiner

Helseministeren uenig

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har en annen oppfatning.

– Hovedinntrykket er at kommunene har gjort en veldig god jobb i forbindelse med vaksinasjonen, sier hun.

Helseministeren innrømmer at det har vært problemer som skal evalueres. Likevel roser hun kommunene - og vil ikke ta debatten om sammenslåinger nå.

– Så er det noen som har kommet seinere i gang. Vi har sett at det kanskje ikke har vært så god fordeling mellom kommuner som har hatt vaksine til overs og de som har hatt mindre. Det burde ha vært bedre, men er ting som vi må under evalueringen, sier Strøm-Erichsen.

Kommuner må tvangssammenslås, mener Høie.

Må samsvare med folks behov

– Løsningen er å få til en helt annen kommunestruktur som samsvarer med folks arbeidsliv, fritid og bomønster, tilpasset dette århunderet og ikke det forrige. Det er selvfølgelig ikke bare i forhold til svineinfluensa, sier Høie.

Med Senterpartiet i regjering kan det bli vanskelig å slå sammen kommuner med tvang, tror Høie. Han utfordrer regjeringspartiene Ap og SV.

– Helseministeren, barne- og likestillingsministeren må ta opp kampen mot kommunalministeren for å få til en prosess som resulterer i større kommuner, sier Bent Høie.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger