Multihandikappet gutt (15) døde: Politiet etterforsker privat omsorgsselskap

I tillegg etterforsker politiet dødsfallet til en mann (54), som også hadde opphold på en av selskapets institusjoner.

En 15 år gammel gutt døde ved Aberia Healthcares avlastningsinstitusjon på Voksentoppen ved Holmenko

ÅSTED: En 15 år gammel gutt døde ved Aberia Healthcares avlastningsinstitusjon på Voksentoppen ved Holmenkollen i Oslo, hvor selskapet også har kontorlokaler.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Politiet etterforsker to dødsfall ved Aberia Healthcare sine institusjoner i Oslo.

Dødsfallene inntraff med under ett års mellomrom.

Tilsynssak

Mandag 1. oktober i år døde en femten år gammel gutt etter en hendelse ved en avlastningsinstitusjon på Voksentoppen, ved Holmenkollen. Gutten var multihandikappet.

– Det er et dødsfall som vi betegner som unaturlig, sier Frode Andreassen, avsnittsleder for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt. Selve hendelsen inntraff på lørdagen, to dager før gutten døde.

Avsnittsleder Frode Andreassen

UNDERSØKER: Frode Andreassen, avsnittsleder for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt. Her avbildet i 2013.

Foto: NRK

Også Fylkesmannen ser alvorlig på saken og vil tilråde politiet å etterforske saken. Politiet i Oslo bekrefter at saken allerede er under etterforskning. Fylkesmannen har også besluttet å opprette tilsynssak.

– Bryter markant

Fylkesmannen forteller at det er relativt sjelden at de ber politiet etterforske dødsfall.

– Vi har mottatt opplysninger som kan tyde på at de helse- og omsorgstjenester som den aktuelle pasienten har fått, bryter markant med lovens forsvarlighetskrav. Det er relativt sjelden at vi tilråder politiet å etterforske en sak, sier Rosmari Hjermann, seniorrådgiver i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Oslo politihus på Grønland

ETTERFORSKER: Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning ved politihuset på Grønland i Oslo etterforsker de to sakene.

Foto: Olav Juven / NRK

Ingen vil gå ut med opplysninger om selve hendelsen. Det er gjennomført obduksjon, og flere personer er avhørt av politiet.

Aberia Healthcare er et privat selskap som, ifølge hjemmesiden, tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester i Norden. Selskapet har over 600 ansatte.

Administrerende direktør Nina Torp Høisæter i Aberia Healthcare.

BERØRT: Administrerende direktør Nina Torp Høisæter i Aberia Healthcare sier at de ansatte tar dødsfallene med stor sorg og tenker på de pårørende. Her avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Baard Fiksdal

– Jeg kan bekrefte at denne tragiske hendelsen skjedde på et av våre avlastningshjem, på Voksentoppen i Oslo, sier Nina Torp Høisæter til NRK. Hun er administrerende direktør i Aberia Healthcare.

– Sterkt berørt

Aberia Healtcare opplyser at de samarbeider med Fylkesmannen og politi.

– Så vidt vi vet, er alle prosedyrer fulgt. Politiets etterforskning vil konkludere rundt dette. Først og fremst fokuserer vi nå på å ivareta familien, og personalet som var involvert, på en best mulig måte, sier Høisæter.

Aberia Healthcare har flere kontorlokaler og omsorgssinstitusjoner i Norden. Her fra Voksentoppen i

VOKSENTOPPEN: Aberia Healthcare har flere kontorlokaler og omsorgssinstitusjoner i Norden. Her fra Voksentoppen i Oslo.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Direktøren forteller at de ansatte er sterkt berørt av dødsfallet.

– Våre tanker går til foreldrene som har mistet gutten sin. Det er også trist for våre ansatte som i mange år har kjent gutten. De er også sterkt preget av det som har skjedd, sier Høisæter.

Mistenkte

NRK får bekreftet at politiet også etterforsker et dødsfall ved en annen av Aberia Healthcares institusjoner i hovedstaden.

Politiet bekrefter at det er en eller flere personer som har status som mistenkte i saken.

– Det er foretatt mistenkt-avhør i saken. Døden antas å skyldes sykdom. Det er ting her som gjør at politiet må undersøke dette, sier avsnittsleder Andreassen.

Dødsfallet skjedde for elleve måneder siden. Like lenge har politiets etterforskning pågått.

– En mann i 50-årene døde i en av de boligene vi har døgnbemanning på. Saken er nå til behandling hos Fylkesmannen. Vi avventer nå deres videre arbeid, og kan ettersom saken er unntatt offentlighet, ikke kommentere dette nærmere, sier administrerende direktør Nina Torp Høisæter til NRK.

Aberia Healthcare har avtaler med det offentlige og yter tjenester som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven.

– Fylkesmannen mottok opplysninger om dødsfallet fra Oslo politidistrikt, sier Rosmari Hjermann hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Vi har naturligvis ingenting imot at myndighetene vurderer det riktig å se nærmere på saken. Det er rutine at politiet ser nærmere på alle uventede dødsfall, også hos oss, sier administrerende direktør Høisæter.

– Helt tilfeldig

Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn i begge sakene.

Et av Aberia Healthcares bygg på Voksentoppen i Oslo.

LOKALER: Et av Aberia Healthcares bygg på Voksentoppen i Oslo.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Hva tenker dere om at det har skjedd to dødsfall på under et år på deres institusjoner, som nå etterforskes av politiet?

– Personer vi har ansvaret med å følge opp, har ofte en meget sammensatt og komplisert helsetilstand. At vi har opplevd to dødsfall på et år er helt tilfeldig. Det er både riktig og betryggende at myndighetene alltid rutinemessig kobles inn, sier Høisæter.

Femtenåringens familie er kjent med at NRK omtaler saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger