Hopp til innhold

Ny norsk pasientgruppe rammes av opioid-overdoser

De som dør av overdose etter å ha tatt kraftig smertemedisin, skiller seg fra andre overdosedødsfall. De er oftere eldre, og oftere kvinner, viser ny forskning.

Vigdis Berglund med noen av pillene hun tar daglig, blant annet OxyContin.

De som døde av overdose med reseptbelagte opioider var eldre, og oftere kvinner, enn den andre gruppen med overdosedødsfall, går det fram av forskningen til FHI.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Opioid-epidemien har i mange tiår nå truffet USA med stor kraft. Den skyldes økende forskrivning av reseptbelagte opioider til smertepasienter. Mer enn én million mennesker har dødd av overdoser av rusmidler, de fleste på grunn av opioider, siden år 2000.

Antall overdosedødsfall på grunn av reseptbelagte opioider er økende også i Norge. Paralgin forte og Oxycontin er eksempler på reseptbelagte opioider.

Disse legemidlene kan være forskrevet fra lege eller de kan være skaffet fra det illegale markedet, sier professor med UiO og forsker ved Folkehelseinstituttet, FHI, Svetlana Skurtveit.

Les også: Reagerer på merkingen av «Dopesick»-medisinen i Norge

Svetlana Skurtveit

Svetlana Skurtveit har sammen med andre forskere sett på hva som kjennetegner de som dør av overdose av reseptbelagte medisiner i Norge, med de som dør av overdose på grunn av for eksempel heroin.

Foto: Privat

1224 personer døde av reseptbelagte opioider

Norge ligger høyere enn der andre skandinaviske landene når det gjelder forskriving av reseptbelagte opioider. I 2020 fikk 555. 000 personer, om lag 10 prosent av befolkningen, utskrevet smertestillende opioider. Det er spesielt en økning i bruken av smertemedisinen oksykodon, som står for økningen. I 2020 fikk 63. 000 nordmenn utskrevet oksykodon. Oksykodon er virkestoffet i medisinen OxyContin.

– Samtidig har tallet på overdoser av reseptbelagt smertemedisin økt, og siden 2016 har sterke smertestillende piller vært den vanligste årsaken til overdosedødsfall i Norge, ifølge Svetlana Skurtveit.

Hun har sammen med andre forskere sett på hva som kjennetegner de som dør av overdose av reseptbelagte medisiner i Norge, med de som dør av overdose på grunn av for eksempel heroin.

Studien fra FHI og UiO er basert på data fra det sentrale helseregisteret i Norge, og er en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet der tema er hvordan vi kan unngå en opioid-epidemi i Norge.

Opioid Crisis Purdue Bankruptcy

Demonstrasjoner mot «Dopesick»-medisinen OxyContin, og selskapet bak som heter PurduePharma.

Foto: Carolyn Kaster / AP

Gjennom å granske dødsårsaker fra 2010 til 2019 for hele befolkningen, kom forskerne fram til at 1224 personer døde av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin.

– Vi har en ny pasientgruppe som dør av overdoser

Hva skilte de to gruppene med overdosedødsfall?– Funnene viser at vi har en ny pasientgruppe som dør av overdoser, som ikke til nå har vært identifisert som en gruppe som er under risiko for overdoser, sier Svetlana Skurtveit.

Dette er de viktigste funnene i den nye studien:

*De som døde av overdose med reseptbelagte opioider var eldre, og oftere kvinner, enn den andre gruppen med overdosedødsfall.

* Denne gruppen hadde også høyere forekomst av kroniske smerter, og kreftsykdom.

* Gruppen som døde av reseptbelagte opioider hadde oftere fått forskrevet dette fra lege en måned før de døde, enn den andre gruppen med overdosedødsfall. Forskjellen var 38 prosent mot 12 prosent.

*Gruppen som døde av reseptbelagte opioider brukte tre ganger så mye opioider foreskrevet av legen, som den andre gruppen med overdosedødsfall.

*I gruppen som døde av reseptbelagte opioider, var oksykodon og fentanyl de vanligste pillene som var skrevet ut, mens kodein var vanligst i den andre gruppen.

*De som døde av reseptbelagte opioider hadde sjeldnere mentale lidelser, eller tidligere kjent misbruker-historie, enn i den andre gruppen.

– Konklusjonen vår er at de som dør av overdose på grunn av reseptbelagte smertemedisiner er ofte eldre, de er ofte kvinner med kroniske smerter, og de bruker store doser av smertestillende medisiner, sier Svetlana Skurtveit til NRK.

Denne gruppen må man kanskje ha en annen strategi overfor enn den tradisjonelle overdose strategien som retter seg mer mot brukere av illegale rusmidler som heroin, sier Skurtveit.

Er dette en gruppe pasienter som går under radaren?

Pasientgruppen faller utenfor tradisjonelle tiltak som retter seg mer mot dem som er avhengig av illegale stoffer som heroin, mener Skurtveit.

Les også: Det er jeg som hører at hun gråter om natten

Opioider er en type kraftig smertestillende som er avhengighetsdannende. I USA har det vært en rekke store søksmål mot legemiddelfirmaer som har produsert pillene.

Opioider er en type kraftig smertestillende som er avhengighetsdannende. I USA har det vært en rekke store søksmål mot legemiddelfirmaer som har produsert pillene. Dette er en boks med virkestoffet Oksykodon, som selges blant annet under navnet OxyContin.

Foto: Mark Lennihan / AP

– Funnene bør få betydning

Skurtveit sier det nå er viktig for legene å finne fram til denne nye risikogruppen før det går galt.

Det viktigste er kanskje at leger blir oppmerksomme på at denne pasientgruppen finnes og derved også blir noe mer bevisst sin egen praksis og kanskje involverer andre deler av helsevesenet i større grad, sier Skurtveit.

Studien viser at mange i denne pasientgruppen har fått foreskrevet reseptbelagte opioider av sin lege. Spørsmålet er om legene har for lite kontroll, eller for lav bevissthet.

Nei, det viktigste er nok at man får mer kunnskap om at også pasienter som for forskrevet opioider kan være i faresonen for overdoser. Blir dette bedre kjent vil det sannsynligvis føre til mer oppmerksomhet om slik forskrivning, mener Skurtveit.

Legeforeningen: – vi må være ekstra årvåkne i bruken av opioider

Legeforeningen mener studien er interessant, og viktig sier Ståle Onsgård Sagabråten, Spesialist i allmennmedisin og leder av fagstyret i Den norske legeforening.

Han sier det norske fagmiljøet har vært opptatt av å ikke få en likende situasjon som i USA der bruken av opioider har økt kraftig for langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, og hvor dette har ført til en voldsom overdoseepidemi.

Selv om norske leger generelt er bevisst på dette, viser studien at vi må være ekstra årvåkne i bruken av opioider ved kroniske smertetilstander, men også i forbindelse med kreft. Studien peker på at vi i Norge ligger litt høyere enn andre skandinaviske land i forskrivningen av slike legemidler, dette må vi se nærmere på årsakene til, mener Onsgård Sagabråten.

Ståle Sagabråten

Legeforeningen mener studien er interessant, og viktig sier Ståle Onsgård Sagabråten, Spesialist i allmennmedisin og leder av fagstyret i Den norske legeforening.

Foto: Legeforeningen

Han mener studien fra FHI viser at vi trenger mer forskning på hvordan kroniske ikke-kreftrelaterte smerter kan behandles på en god og trygg måte.

Men allerede nå minner dette arbeidet fra FHI oss om at vi trenger å ha ekstra årvåkenhet i behandling av smerter hos eldre og kvinner med kronisk smerte. Det er viktig at det utføres grundig smerteanalyse før oppstart og at det lages planer for oppfølging slik at disse pasientene følges tett, sier Onsgård Sagabråten.

Medisinfirmaet Mundipharma, som produserer smertemedisinen OxyContin for det norske markedet, er gitt mulighet til å svare på innholdet i denne artikkelen. De har ikke svart på NRKs henvendelse.

AKTUELT NÅ