Hopp til innhold

En av tre barnehager med minoritetsansatte melder om språkvansker

Regjeringen innfører nå språkkrav til barnehageansatte. Arbeiderpartiet støtter tiltaket, men er ikke fornøyd.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha norskkrav til ansatte i barnehager

SPRÅKKRAV: Regjeringen innfører språktest før ansettelse i barnehager.

Mange barnehageansatte snakker for dårlig norsk til å kunne kommunisere med barna, foreldrene og de andre ansatte. Det viser erfaringer og undersøkelser, ifølge kunnskapsdepartementet.

Regjeringen vil derfor innføre et nasjonalt krav om norskprøve for å kunne bli ansatt. I praksis er det barnehageassistenter lovendringen vil gjøre en forskjell for siden førskolelærere har språk på studiet.

– Vi mener det er viktig at alle de ansatte kan norsk fordi det er viktig at alle barna lærer seg norsk, – ikke minst barn med minoritetsbakgrunn. Barna skal integreres i vårt samfunn, så er det helt avgjørende, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Reglene vil gjelde både private og offentlige barnehager.

– En av tre barnehagestyrere med minoritetsspråklige ansatte melder at de har ansatte som har problemer med å snakke med barn eller foreldre, forteller han.

Kravene som kommer nå vil gjelde nyansettelser.

– Men vi er også opptatt av at vi skal løfte norskspråket til de som jobber i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Den nye loven vil ha noen unntak for å være fleksibel, men Røe Isaksen er tydelig på at den nye loven ikke skal sees på som en anbefaling.

– Dette vil bli håndhevet på helt vanlig måte som alle andre regler. Det blir et språkkrav, og det blir en prøve man skal igjennom som også viser at man håndtere en del enkle norske hverdagssituasjoner i barnehagen, sier han.

Arild Grande (Ap)

KRITISK: Arild Grande (Ap) mener Høyre bør få flere fagarbeidere inn i barnehagene, i stedet for å fokusere på skattekutt.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Støtter tiltak, savner folk

– Alle er enig i at det er viktig at de ansatte i barnehagen kan norsk slik at de kan kommunisere med barna og foreldrene, sier Arild Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

De støtter altså forslaget, men kritiserer Høyres barnehagepolitikk.

– Problemet med Høyres barnehagepolitikk er at de ikke er villig til å prioritere at det er nok voksne i barnehagen med barnehagelærer og fagarbeiderutdanning. Arbeiderpartiet prioriterer bemanningsnorm med 50 prosent barnehagelærere, mens Høyre prioriterer skattekutt til de rikeste, sier han.

Følger ikke med i timen

Røe Isaksen mener Arbeiderpartiet ikke følger ikke med i timen.

– Høyres mål er at halvparten av personalet skal være barnehagelærere, men allerede nå har regjeringen, sammen med Venstre og KrF, gitt 172 millioner kroner til kommunene for at de skal kunne øke andelen barnehagelærere fra 37 til 43 prosent. I de fire årene vi har styrt har det også gått fra 16 prosent fagarbeidere til 20 prosent, så det går i riktig retning, svarer kunnskapsministeren til det.

Lovforslaget går i statsråd senere fredag, så til Stortinget.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger