En av ti sliter med å betale regninger: – Når jeg sjekket postkassen fikk jeg vondt i magen

En fersk undersøkelse viser at en av ti nordmenn strever med økonomien. Ted Emil Lødding (30) hadde på det meste 300.000 kroner i gjeld.

Gjeldslave

Ted Emil Lønning tror han hadde sluppet noen av gjeldsproblemene hvis han hadde lært mer om økonomi på skolen.

De siste årene har vi sett prosesser hvor ulikhetene øker. Den nedre delen av skalaen er folk som sliter og begynner å slite ganske tungt, sier forsker Christian Poppe.

Sammen med Elaine Kepson har han gjennomført en undersøkelse om nordmenns økonomiske trygghet, ved Forbukerforskningsinstituttet SIFO, Oslomet.

Ifølge undersøkelsen er seks av ti nordmenn «økonomisk trygge». Det er langt flere enn i de andre landene undersøkelsen tar for seg. Men samtidig oppgir en av ti at de enten sliter med å betale regningene sine, eller bare så vidt får det til å gå rundt.

– Forstår ikke hva renter betyr

En av dem som virkelig har slitt med betale ned gjelden sin, er Ted Emil Lødding. På det meste hadde han 300.000 kroner i gjeld, som følge av flere forbrukslån. Han mistet kontrollen, forteller han.

– Jeg prøvde å gå til ett og ett inkassoselskap og se hvor mye jeg hadde der. Men i og med at jeg hadde å gjøre med så mange forskjellige selskap, hadde jeg ikke oversikt i det hele tatt. Så da ble det vanskelig, sier han.

Etter hvert begynte regningene å samle seg i hopetall.

– Når jeg først fikk en regning i postkassen fikk jeg vondt i magen. Jeg tok dem med opp, så tenkte jeg at jeg skulle la det ligge og se på det etterpå. Og det sa jeg egentlig til alle regningene mine. Det ble til at jeg la det til side hver gang jeg hadde en regning i hånda. Så vokste det.

Lødding mener noe av dette kunne vært unngått, hvis han hadde lært mer om økonomi og lån på skolen.

– Nå er jeg tretti år, og jeg forstår fortsatt ikke hva renter betyr. Si jeg låner 200.000 kroner da, og så er alt som står i smått renter. Jeg vet det betyr mer penger til dem, men jeg vet ikke hvor mye jeg skal betale tilbake, sier han.

For Lødding ble tv-programmet Luksusfellen, løsningen. Der fikk han oversikt og nedbetalingsplan. Nå har han fast jobb, er forlovet og er helt gjeldfri.

– 14 år med plager er borte. Etter siste betaling var det som om jeg fikk jeg av meg 100 kilo på kroppen, sier han.

Lånefinansiert livsstil

Ted Emil Lødding er ikke alene. Den nye SIFO-undersøkelsen viser at nordmenn har et svært høyt forbruksnivå. Sammenlignet med andre land bruker nordmenn penger mer impulsivt, noe som kan føre til at man mister både kontroll og oversikt.

– Vi ser i materialet vårt at man i de laveste gruppene ofte lånefinansierer det daglige forbruket, og det øker sannsynligheten for betalingsproblemer ganske mye, sier Christian Poppe.

Forsker Christian Poppe, SIFO.

Forsker Christian Poppe mener lånefinansiering av det daglige forbruket øker sannsynligheten for betalingsproblemer.

Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

Han mener dette henger tett sammen med at den velferden og livsstilen vi har utviklet i Norge de siste tjue årene langt på vei er lånefinansiert. Det er lett å få tilgang på lån og kreditt i Norge.

Men med det nye gjeldsregisteret vil det bli vanskeligere å ta opp kreditt- og forbrukslån.

Nytt gjeldsregister

I dag startet det nye gjeldsregisteret opp. I registeret blir all gjeld fra kreditt- og forbrukslån synlig for bankene som vurderer din lånesøknad. Tidligere har det vært mulig å finansiere gamle lån med nye. Nå blir det vanskelig.

– Det som jo er hensikten med gjeldsregisteret er å få usikret gjeld på de riktige hendene. Slik at de som ikke bør ha den type gjeld, eller mer av den, ikke får den. Og det tror jeg langt på vei vil skje, sier Poppe.

Det er kanskje på høy tid. Poppe frykter et økonomisk tilbakeslag vil kunne føre til store betalingsproblemer for mange.

– Hvis vi så skulle få et tilbakeslag i økonomien som påvirker arbeidsløsheten eller har andre utslag, vil det fort føre til at folk får problemer med å håndtere selv boliglånene.

SISTE NYTT

Siste meldinger