Hopp til innhold

E-post med forsvarstale

"Juridisk uomtvistelig" er ordene styrelederen i John Bauer Norge, svenske Rune Tedfors, bruker når han beskriver handelen med selskap som de andre norske eierne kontrollerer.

John Bauer-gymnasets fasade
Foto: Inger Lise Uhnger / NRK

Etter at NRK i forrige uke satte søkelyset på flere sider av driften ved John Bauer-gymnasene, har John Bauer-styret sendt ut en e-post til foresatte til skoleelevene.

Her imøtegår de flere av NRKs vinklinger.

Ifølge regnskapstallene kjøpte John Bauer-gymnasene tjenester av såkalt nærstående selskaper for 4,85 millioner kroner gjennom 2005 og 2006.

John Bauer-gymnasene har fått over 50 millioner i statsstøtte de to siste skoleårene.

Ifølge e-posten fra styrelederen , har John Bauer-systemet vært fullt klar over at det er problemstillinger knyttet til det å handle med nærstående selskap.

Det blir hevdet i brevet at det kun er kjøpt tjenester av skole-eiernes selskap når disse var de eneste som kunne utføre tjenestene, og at det er lagt stor vekt på å finne unik kompetanse og å prise tjenestene riktig.

Alle oppdrag til skoleeiernes selskap er evaluert og behandlet på linje med de flere hundre andre leverandørene til skolene, heter det.

Lovgiver i tvil

Styreleder Rune Tedfors opplyser i brevet at det var behov for å kjøpe inn administrative tjenester kjapt da skolene fikk lov til å starte opp på kort varsel høsten 2005.

Og at de hadde "... et omfattende og grundig forarbeid med vurdering av lover og forskrifter...." (utdrag fra brevet).

Men av regnskapene fremgår det at handelen med egne selskap har vært like stor i 2006 som i 2005.

De som har laget lovverket tror John Bauers tjenestehandel er i strid med loven,blant annet var Ine Marie Eriksen Søreide, leder Stortingets utdanningskomite, svært kritisk.

Les hele brevet her: 

Brev til John Bauer-foresatte

Fullt innsyn

I brevet sier styrelederen at myndighetene har fullt innsyn til den minste detalj ved skoledriften og det til enhver tid de måtte ønske seg.

De opplyser også at Fylkeskommunen har vært invitert til å sitte i skolens styre, og ha samme påvirkning som representanter for ansatte og elever.

Ledren i John Bauer Norge er ikke overrasket over mediefokuset, og avslutter brevet med at de heller ikke venter seg arbeidsro med det første.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger