Hopp til innhold

Dobbelt så mange velger privat videregående

De har valgt bort den lokale videregående skolen. Siden 2001 har antallet elever som velger privat videregående doblet seg.

Elever ved Oslo Private Gymnasium

VALGTE PRIVAT: Marie Asprem Hvardal (f.v.), Filip Strømstad, Lars Blikom og Stine Marie Gaustadnes Hansen valgte seg Oslo Private Gymnasium, midt i Oslo sentrum.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Jeg tror en privat videregående kan tilby meg mye flinkere lærere, og elever som – sånne som meg, da – har valgt å gå her. Det at man har valgt å gå her fører til at man har lyst å lære, sier Filip Strømstad om hvorfor han valgte Oslo Private Gymnasium.

Stadig flere velger som Filip viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

  • i 2001 valgte 8300 elever privat videregående
  • i 2016 valgte over 16.400 elever privat videregående

Flest velger privat i Hordaland

Mens offentlige videregående skoler har begrenset inntaksområde, kan private videregående ta imot elever fra hele landet.

På landsbasis går rundt 8 prosent i en privat videregående, men det er store forskjeller mellom fylkene.

I Finnmark er det bare litt over to prosent som velger privat, mens andelen i Hordaland er over 14 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..

Frykter svekket tilbud i distriktene

Martin Henriksen

BEKYMRET: Martin Henriksen (Ap) er redd for at økningen i antall elever som velger privat videregående kan true det offentlige tilbudet, særlig i distriktene.

Foto: Arild Moe / NRK

Martin Henriksen i Arbeiderpartiet sier at de er bekymret for denne økningen.

– Vi synes det er viktig at vi har et supplement til den offentlige skolen, men flere steder i Norge ser vi at det kan være en utfordring for det offentlige skoletilbudet, sier Henriksen.

I forslag til nytt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet å «gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget av private skoler av hensyn til det totale skoletilbudet»

– Vi vet at privatskoler stort sett opprettes i de største byene. Det betyr at det offentlige kanskje må legge ned skoleplasser i distriktene. Det betyr lengre reisevei og dårligere tilbud til de som bor i distriktene, sier Henriksen.

En privatskole kan gå konkurs, og da er det det offentlige som må ta over.

Martin Henriksen (Ap)

– Autoritært å la kommunestyret nekte

Selv om antall elever i private videregående skoler har doblet seg på 15 år, har andelen ligget stabilt på rundt 8 prosent siden 2012.

Laster innhold, vennligst vent..

Henrik Asheim (H) synes ikke noe om å la kommunen eller fylkeskommunen få muligheten til å sette ned foten.

– Det er i dag lettere å stoppe en skole basert på at den truer skolestrukturen. Men å si at et kommunestyre bare automatisk ved veto kan nekte noen å starte en alternativ skole, det mener jeg faktisk er litt autoritært.

Henrik Asheim

FOLK MÅ FÅ VELGE: Henrik Asheim (H) sier Ap må godta at flere ønsker å gå på privat videregående skole, og viser til at andelen elever som velger privat økte under Aps regjeringstid.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han er heller ikke bekymret for at flere velger private videregående.

– Jeg tror flere har sett muligheten for å starte alternativer og ønsket alternativer. Det kan godt provosere Ap, men innbyggerne må faktisk få velge det de ønsker selv, avslutter Asheim.

Å si at et kommunestyre bare automatisk ved veto kan nekte noen å starte en alternativ skole. Det mener jeg faktisk er litt autoritært.

Henrik Asheim (H)

– Ingen forskjell

Professor og leder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim, Torberg Falck, har ledet arbeidet med en rapport om skolekvalitet i videregående skole.

Falck sier at kvaliteten ikke er bedre på privatskoler enn i den offentlig skolen.

– Det er noen private skoler som er veldig god, men det er også noen offentlige skoler som er veldig god. Totalt sett så framstår det ikke som det er noe forskjell på private og offentlige skoler, sier Falck.

AKTUELT NÅ