Dyrevernere varsler politisk omkamp

Dyrevernsorganisasjoner mener at pelsdyrutvalgets rapport verken tar hensyn til fagfolk eller folkets mening når de går inn for fortsatt pelsdyrproduksjon.

Video Pelsdyr i bur

Skjebnen til pelsdyrene er ennå ikke avgjort, men utvalget som har gjennomgått næringen, mener at pelsdyrbønder bør få fortsette arbeidet.

Foto: Nyhetsspiller

Kaja Ringnes Efskind

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind varsler politisk omkamp mot rapporten.

Foto: ihne pedersen
Siri Martinsen

Siri Martinsen i NOAH mener at næringsinteressene har vært styrende og ikke dyrene.

Fylkesmann Anne Karin Hamre t.v overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa.

Fylkesmann Anne Karin Hamre overleverte i dag en rapport om pelsdyrnæringen til landbruksminister Sylvi Listhaug.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix
Odd Harald Eidsmo

Rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Odd Harald Eidsmo, reagerer på at pelsdyrnæringen får flere sjanser.

Foto: Anders Brekke / NRK

Mandag kom konklusjonen fra utvalget som har gjennomgått pelsdyrnæringen: Med et knapt flertall gikk de inn for å fortsette med pelsproduksjon.

– Miljøskifte hos politikerne

Dyrevernsbevegelsen er naturlig nok misfornøyde med utvalgets rapport.

– Vi varsler en politisk omkamp mot rapporten. Vi håper at politikerne ikke lar seg begrense av en rapport som bærer preg av å ha en slagside til fordel for pelsdyrnæringen, sier informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind, til NRK.

Hun mener det har skjedd et miljøskifte hos politikerne i pelsdyr-saken. Flere av Høyres stortingsrepresentanter gikk i dag sammen om en kronikk på NRK Ytring hvor de skrev at de vil jobbe for at partiet går inn for en styrt avvikling.

– Når 68 prosent av befolkningen ønsker en avvikling av pelsdyrindustrien, så må politikerne lytte til det. Vi håper fortsatt at debatten skal gå i riktig retning og at vi får en avvikling. Det som nå pågår er en seigpining av en utdøende næring, sier Efskind.

– Handler ikke om dyrene

Både Dyrevernalliansen og Noah for dyrs rettigheter er skuffet over at Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk ikke har blitt hørt i pelsdyr-saken.

– Men jeg er ikke overrasket. Man vet at flere i utvalget hadde en forutinntatt holdning til fordel for pelsdyroppdrett. Man ser også at landbruksdepartementet og næringsinteressene har tatt en styrende rolle her, sier veterinær og leder i NOoah, Siri Martinsen til NRK.

Hun mener at presentasjonen utvalgsleder Anne Karin Hamre holdt tidligere i dag om utvalgets arbeid og konklusjoner handlet for lite om dyrevelferd.

– Dyrenes naturlige behov er omtrent fraværende i presentasjonen. Det handler om næringen, om økonomi og ikke om dyrene, sier Martinsen.

– Overser dyrevelferdsmeldingen

Dyrebeskyttelsen reagerer på at pelsdyrnæringen ikke har fulgt opp Stortingets krav om tammere dyr, men får likevel nye sjanser fra et flertall av Pelsdyrutvalgets medlemmer.

– Pelsdyrnæringen følger ikke lovpålagte krav om avl på mer tillitsfulle dyr. Forskningen som er gjort på tamhet i norsk pelsdyrnæring viser at utviklingen tvert imot har gått i feil retning. Likevel overser et flertall av Pelsdyrutvalget Stortingets krav fra dyrevelferdsmeldingen og velger å gi pelsdyrnæringen nye sjanser. Dette er hårreisende, sier rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Odd Harald Eidsmo.

Ut på høring

Norges Pelsdyralslag er glade for at pelsdyrutvalget går inn for en bærekraftig utvikling av pelsbransjen.

– De har gått grundig gjennom det som finnes av kunnskap om næringen. Vi har kommet med de innspillene som utvalget har etterspurt, og våre motstandere har vært svært aktive med å fremme sine synspunkter, sier Bertran T. Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

NRK har tidligere forelagt påstandene fra dyrevernsbevegelsen om at pelsdyrutvalget har en slagside til landbruksdepartementet. De avviser kritikken.

Nå skal den betente pelsdyrsaken ut på høring før en endelig avgjørelse tas.

Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Se dokumentaren Pels som har skapte sterke reaksjoner i debatten om pelsdyr.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger