Dømt for deling av overgrepsfilm etter Facebook-tips

Facebooks algoritmer avslørte at mannen bosatt i Rogaland sendte en overgrepsvideo i en Messenger-melding til kjæresten.

FILE PHOTO: People pose with mobile devices in front of projection of Facebook logo in this picture illustration taken in Zenica

VARSLET: I 2018 var Facebook-tipset om mannen fra Rogaland ett av 10.500 som havnet hos Kripos etter varsler fra Facebook og andre internasjonale selskaper.

Foto: Dado Ruvic / Reuters

Mannen i 30-årene, som er bosatt i Rogaland, ble nylig dømt i Gulating lagmannsrett.

I dommen, som Rett24 først omtalte, fremgår det at saken startet tre år tidligere.

Da mannen en februarkveld sendte en film som viste seksuelle overgrep mot fire barn i en Messenger-melding til kjæresten sin, gikk alarmen hos Facebook.

Automatisk fanget opp

Messenger-meldingen ble automatisk fanget opp av nettgiganten, som varslet den amerikanske organisasjonen National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Tre dager senere ble Kripos tipset om delingen av det ulovlige innholdet.

«Slike tips utgjør et svært viktig bidrag til politiets arbeid med å avdekke og straffeforfølge seksuelle overgrep mot barn. Flere personer i Norge har blitt domfelt for befatning med overgrepsmateriale på bakgrunn av lovbestemt varslingsplikt i andre land», opplyser Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne i et høringssvar i mai.

Ifølge Kvigne har norsk politi som følge av slike tips også avdekket fysiske overgrep mot barn.

Varslet om 20 millioner delinger i 2020

Facebooks overvåkning er tilknyttet store databaser, der ulovlige bilder og filmer av overgrep blir registrert og får en unik signatur, en såkalt «hash-verdi». Når disse deles av brukerne blir det fanget opp av selskapet.

Filmen mannen sendte til kjæresten var blant disse, og ble første gang registrert av Interpol i 2011.

Facebook rapporterte mer enn 20 millioner bilder av seksuelt misbruk av barn på sine plattformer i 2020, ifølge en rapport fra NCMEC.

Kripos mottar daglig informasjon fra NCMEC om norske brukere som har lastet ned eller delt overgrepsmateriale. I 2018 var Facebook-tipset om mannen fra Rogaland ett av 10.500 varsler NCMEC sendte til Kripos.

Mannen ble ilagt en bot på 9.600 kroner, subsidiært fengsel i 19 dager, i Gulating lagmannsrett i juni.

Ifølge Kripos-sjef Kvigne er tipsene fra Facebook og andre internasjonale selskaper som videreformidles av NCMEC til Kripos saker som trolig ikke ville blitt anmeldt eller oppdaget på selvstendig grunnlag av politiet i Norge.

Kristin Kvigne

VIKTIG BIDRAG: Tipsene fra blant annet Facebook utgjør et svært viktig bidrag til politiets arbeid med å avdekke og straffeforfølge seksuelle overgrep mot barn, ifølge Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne

Foto: Gorm Kallestad / NTB

De har sett en stor økning i antall varslinger. I 2016 ble Kripos tipset om 1900 saker. I 2020 mottok de 8192 tips om overgrepsmateriale.

– Hoveddelen av tipsene vi får er fra NCMEC. De blir vurdert, beriket og behandlet hos oss, før de sendes videre til politidistriktet der den det tipses om, bor, opplyser seniorrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, til NRK.

Kripos-sjef etterlyser norsk varslingsplikt

I mange land har tjenesteleverandører i dag plikt til å varsle myndighetene om de oppdager seksualisert materiale av barn som blir lagret eller distribuert via tjenestene deres.

Med dagens lovverk har norske internettleverandører ingen plikt til melde fra.

I høringssvaret i forbindelse med Straffelovrådets gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, ba Kripos-sjefen nylig rådet vurdere å ilegge norske selskaper varslingsplikt.

Noen av de norske internettbrukerne vil kunne bli oppdaget av tjenestetilbydere i USA og andre land med rapporteringsplikt, men informasjon om disse forbrytelsene og bevis på befatning med slikt materiale finnes utvilsomt også hos norske tjenesteleverandører, mener Kvigne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger