Hopp til innhold

Dømt for deling av overgrepsfilm etter Facebook-tips

Facebooks algoritmer avslørte at mannen bosatt i Rogaland sendte en overgrepsvideo i en Messenger-melding til kjæresten.

FILE PHOTO: People pose with mobile devices in front of projection of Facebook logo in this picture illustration taken in Zenica

VARSLET: I 2018 var Facebook-tipset om mannen fra Rogaland ett av 10.500 som havnet hos Kripos etter varsler fra Facebook og andre internasjonale selskaper.

Foto: Dado Ruvic / Reuters

Mannen i 30-årene, som er bosatt i Rogaland, ble nylig dømt i Gulating lagmannsrett.

I dommen, som Rett24 først omtalte, fremgår det at saken startet tre år tidligere.

Da mannen en februarkveld sendte en film som viste seksuelle overgrep mot fire barn i en Messenger-melding til kjæresten sin, gikk alarmen hos Facebook.

Automatisk fanget opp

Messenger-meldingen ble automatisk fanget opp av nettgiganten, som varslet den amerikanske organisasjonen National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Tre dager senere ble Kripos tipset om delingen av det ulovlige innholdet.

«Slike tips utgjør et svært viktig bidrag til politiets arbeid med å avdekke og straffeforfølge seksuelle overgrep mot barn. Flere personer i Norge har blitt domfelt for befatning med overgrepsmateriale på bakgrunn av lovbestemt varslingsplikt i andre land», opplyser Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne i et høringssvar i mai.

Ifølge Kvigne har norsk politi som følge av slike tips også avdekket fysiske overgrep mot barn.

Varslet om 20 millioner delinger i 2020

Facebooks overvåkning er tilknyttet store databaser, der ulovlige bilder og filmer av overgrep blir registrert og får en unik signatur, en såkalt «hash-verdi». Når disse deles av brukerne blir det fanget opp av selskapet.

Filmen mannen sendte til kjæresten var blant disse, og ble første gang registrert av Interpol i 2011.

Facebook rapporterte mer enn 20 millioner bilder av seksuelt misbruk av barn på sine plattformer i 2020, ifølge en rapport fra NCMEC.

Kripos mottar daglig informasjon fra NCMEC om norske brukere som har lastet ned eller delt overgrepsmateriale. I 2018 var Facebook-tipset om mannen fra Rogaland ett av 10.500 varsler NCMEC sendte til Kripos.

Mannen ble ilagt en bot på 9.600 kroner, subsidiært fengsel i 19 dager, i Gulating lagmannsrett i juni.

Ifølge Kripos-sjef Kvigne er tipsene fra Facebook og andre internasjonale selskaper som videreformidles av NCMEC til Kripos saker som trolig ikke ville blitt anmeldt eller oppdaget på selvstendig grunnlag av politiet i Norge.

Kristin Kvigne

VIKTIG BIDRAG: Tipsene fra blant annet Facebook utgjør et svært viktig bidrag til politiets arbeid med å avdekke og straffeforfølge seksuelle overgrep mot barn, ifølge Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne

Foto: Gorm Kallestad / NTB

De har sett en stor økning i antall varslinger. I 2016 ble Kripos tipset om 1900 saker. I 2020 mottok de 8192 tips om overgrepsmateriale.

– Hoveddelen av tipsene vi får er fra NCMEC. De blir vurdert, beriket og behandlet hos oss, før de sendes videre til politidistriktet der den det tipses om, bor, opplyser seniorrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, til NRK.

Kripos-sjef etterlyser norsk varslingsplikt

I mange land har tjenesteleverandører i dag plikt til å varsle myndighetene om de oppdager seksualisert materiale av barn som blir lagret eller distribuert via tjenestene deres.

Med dagens lovverk har norske internettleverandører ingen plikt til melde fra.

I høringssvaret i forbindelse med Straffelovrådets gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, ba Kripos-sjefen nylig rådet vurdere å ilegge norske selskaper varslingsplikt.

Noen av de norske internettbrukerne vil kunne bli oppdaget av tjenestetilbydere i USA og andre land med rapporteringsplikt, men informasjon om disse forbrytelsene og bevis på befatning med slikt materiale finnes utvilsomt også hos norske tjenesteleverandører, mener Kvigne.

AKTUELT NÅ