Hopp til innhold

Dommerne ga mann rett til seks halvlitere per dag

Lagmannsretten mener alkohol var helt nødvendig for mannen, som vant over inkassoselskapet Lindorff.

Hålogaland Lagmannsrett i Tromsø

GA MANNEN MEDHOLD: Dommerne i Hålogaland lagmannsrett la vekt på at mannens lege mente alkoholkonsum var nødvendig.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Mannen har en gjeld som inkassoselskapet Lindorff kunne kreve rett fra utbetalingene hans fra Nav.

Men reglene er slik at også mennesker som skylder penger skal kunne overleve. Derfor er penger til nødvendige utgifter, slik som mat, skjermet.

Mannen mente han også hadde behov for et daglig forbruk av alkohol, men det gikk ikke Lindorff med på, og inkassoselskapet vant saken i tingretten.

Men mannen anket til lagmannsretten – der fikk han medhold.

Det kommer fram av dommen at mannen har et alvorlig rusproblem og at han ikke responderer på avrusning.

«Skyldner har verge, og det er pekt på at skyldner mangler kognitive evner til å gjennomføre en avrusning gjennom for eksempel et kuropphold,» skriver retten.

«I en helt spesiell situasjon som i denne saken, hvor avrusing ikke fremstår som et alternativ og det er klart uttalt av behandlende lege at alkoholkonsum er nødvendig, finner lagmannsretten at utgifter til alkohol utgjør et nødvendig behov som begrunner en høyere sats til underhold,» skriver lagmannsretten i avgjørelsen som kom 28. september.

Kjennelsen var enstemmig.

– Vi har mottatt kjennelsen, men ikke tatt stilling til den ennå. Utover det har vi ingen kommentar, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Lindorff.

Rusorganisasjon hyller avgjørelsen

Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og helseminister Bent Høie på en pressekonferanse 5. oktober 2016.

SER EN ENDRING: Daglig leder Kenneth Arctander Johansen i RIO mener domstolene viser en større forståelse for rusavhengige enn tidligere.

Foto: Terje Bendiksby

Avgjørelsen fra Hålogaland lagmannsrett tas godt imot av den landsdekkende brukerorganisasjonen RIO.

– Jeg har ikke hørt om noe lignende før, så dette var nytt for meg. Jeg tenker det er veldig bra, og en riktig vurdering å gi personen medhold i en sånn sak, sier daglig leder Kenneth Arctander Johansen i RIO.

– Hva sier du til folk som reagerer på at penger skal gå til alkohol i stedet for å dekke gjeld?

– Det handler om å forstå hva avhengighet er. Man kan ikke pålegge en person å slutte med å være avhengig. Faren er at personen bare opparbeider seg mer gjeld og et større rusproblem. Det ville i verste fall vært en risikabel avgjørelse, sier Johansen.

Det kommer fram i avgjørelsen at mannen får 200 kroner utbetalt daglig som går til kjøp av seks halvlitere med øl i butikken.

Sammenlignes med Subutex

Behandlende lege sammenligner mannens alkoholbruk med Subutex.

«I dette tilfelle et er det faktisk slik at alkoholen er helt nødvendig for hans underhold. Uten den vil han få alvorlige komplikasjoner og hans allerede skjøre helse vil dekompensere ytterligere. Målsettingen med opplegget kan sammenlignes med rusmiddelsubstitusjon (Subutex-behandling) i LAR (legemiddelassistert rusbehandling).»

– Jeg tolker at det er en økende forståelse i domstolene for avhengighetsproblematikk og den situasjonen som rusavhengige står i. Det er en holdningsendring som vi synes er bra, sier Johansen.

Hanne Cecilie Widnes

UENIG MED RIO: Cecilie Widnes i IOGT mener avgjørelsen er et unntak, og ikke bevis for endring i domstolene.

Foto: Peter Kuzinski / NRK

Generalsekretær Cecilie Widnes i den rusforebyggende organisasjonen IOGT er ikke enig med RIO i at dette vitner om en holdningsendring i domstolen, og håper at det heller ikke er det.

Hun sier avgjørelsen bærer preg av å være et unntak fra en norm der alkohol ikke betraktes som medisin.

– Jeg opplever dette som et tydelig avvik. Det er et sterkt medisinsk begrunnet unntak for en person som ikke er i stand til å gjennomføre avrusning, sier Widnes til NRK.

AKTUELT NÅ