Hopp til innhold

Døde etter ni dager – slik utviklet sykdommen seg for koronasyk nordmann

En av de første nordmennene som døde av korona, var tre dager på sykehus før legene skjønte hva som feilte ham. Det førte blant annet til at 30 helsearbeidere måtte i karantene.

Bilde av lunge med covid-19.

Bildet viser mannens lunger som er angrepet av covid-19. Hadde lungen vært frisk, ville en mye større del av bildet vært svart.

Foto: Sykehuset

– Pasienten hadde ikke vært i et risikoområde. Da han ble innlagt, testet vi bare pasienter som hadde vært det. I ettertid er rutinene blitt endret, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier Håkon Kinck Borén.

Han er lege med spesialisering i indremedisin og infeksjonssykdommer, og en av forfatterne bak en fersk artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I artikkelen beskrives for første gang sykdomsforløpet til en av nordmennene som har dødd av covid-19.

En normal lunge

Dette bildet viser friske lunger. Her er det flere svarte felter enn på bildet øverst i artikkelen.

Foto: Sykehuset

Ble ustø og mistet matlyst

Mannen som er i 90-årene, hadde fått symptomer to dager før innleggelsen. Han var på busstur med andre pensjonister da han begynte å føle seg slapp og mistet matlysten. Dagen etter gikk han på korøvelse. Der ble hosten verre, han ble ustø og hadde fortsatt dårlig matlyst. Etter hvert fikk han feber.

Fra tidligere hadde han forhøyet blodtrykk, forkalkninger i kransårene til hjertet, og hadde gjennomgått et hjerteinfarkt.

Da han kom til akuttmottaket med feber, mistenkte legene influensa. De vurderte også andre diagnoser som lungebetennelse, blodpropp i lungene, akutt hjertesvikt og nyresvikt, ifølge artikkelen.

– Vi avkreftet influensa. Han fikk antibiotika mot antatt lungebetennelse, og røntgenbildene viste ikke lungeforandringer. Etter tre dager med behandling, var han fortsatt ikke bedre. Det tydet på at antibiotikaen ikke virket for denne tilstanden, sier Borén, som legger til at man ikke kan skille bakteriell lungebetennelse fra covid-19 ut fra røntgenbilder.

Døde etter ni dager

Etter to dager på sykehuset begynte pasienten å føle seg bedre, og ville reise hjem. Men på grunn av feber holdt legene ham på sykehuset.

Dagen etter ble han plutselig dårligere, og hadde tung pust. Legene tok nye prøver og CT-bilder av lungene. Neseprøven påviste covid-19. Mannen ble satt i isolat, og 30 helsearbeidere ble sendt hjem i karantene.

– Bildene viste tydelige forandringer. Man får det som heter mattglass­fortetninger i lungevevet, og de oppstår ganske raskt. Det tyder på sykdom i lungevevet, forklarer Borén.

De siste dagene utviklet sykdommen seg raskt. Etter diskusjon mellom legene og i samråd med de pårørende, bestemte de seg for å gi lindrende behandling. Ni dager etter at han merket de første symptomene, døde pasienten.

Flere tester nå

Nå skal alle norske sykehus teste pasienter som kommer inn med luftveissymptomer.

– Vår anbefaling er at alle skal testes, også de som allerede ligger på sykehus og har luftveisinfeksjoner. Pasienter som kommer inn med feber, hoste og/eller er kortpustet, testes. Hvis du har mildere symptomer, men er i en sårbar gruppe, skal du også bli testet, sier Frode Forland, fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

NRK har vært i kontakt med sykehuset der mannen ble behandlet, men har foreløpig ikke fått svar. NRK har vært i kontakt med mannens pårørende før artikkelen ble publisert.

AKTUELT NÅ