Hopp til innhold

Disse strekningene vil Vegvesenet satse på

Bygge ut lange strekninger i stedet for korte. Droppe dyre konstruksjoner som bruer og tunneler der det er mulig. Det er Vegvesenets strategi for å ha råd til mange nye vegprosjekt i årene framover. Vi har Vegvesenets prioriteringsliste.

Vegbygging E39 ved Kristiansand

Utbyggingen av E39 er blant strekningene som skal prioriteres de neste årene. Mellom Kristiansand og Mandal er de godt i gang. Oktober neste år skal en fire felts motorveg stå ferdig.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi skal få kostnaden ned og nytten opp. Det vil gi mer trafikksikker veg til flere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Hun kom til Vegdirektoratet fra selskapet Nye Veier og har tatt med seg tankegangen derfra.

Vil ta lange strekninger i slengen

I dag presenterer Statens vegvesen sine prioriteringer for den neste Nasjonal transportplan, som gjelder for perioden 2022–2033. Det endelige forslaget presenteres av Samferdselsdepartementet neste år.

Forslaget fra Statens vegvesen går ut på å spare 50 milliarder kroner på vegprosjektene i Nasjonal transportplan. Dermed blir det også penger til flere nye prosjektert.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Foto: Knut Opeide

– Vi vil jobbe med lange strekninger fra by til by, over 10 mil, 15 mil eller 20 mill. sammen med regulerende myndigheter. Da får vi det beste korridorvalget og sparer store beløp, sier vegdirektøren.

Unngår dyre bruer og tunneler

Å kutte ut flere kostbare konstruksjoner som bruer og tunneler der det er mulig, gir store innsparinger, ifølge Vegvesenets direktør.

– Ei bru koster sju ganger mer pr. kvadratmeter enn en ny veg som går i dagen, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun sier at økt press på offentlige budsjett gjør det nødvendig å få ut mer veg for hver krone som brukes. Det skal altså skje blant annet ved å planlegge og bygge ut lange strekninger gjennom flere kommuner samtidig.

– Det har ofte vært sånn at når staten har kommet med pengesekken, så har den enkelte kommune prøvd å få ut mest mulig til sin fordel. Vi ønsker derfor å ta lange strekninger over flere kommuner i slengen.

«Utbedre der vi kan, bygge nytt der vi »

Nytt i neste Nasjonal transportplan er uttrykket «utbedringsstrekninger». Det innebærer at Vegvesenet tar for seg en strekning og spør hva kan de få til med de pengene vi har til rådighet.

– På disse strekningene utbedrer vi vegen der vi kan, mens vi bygger nytt der vi . Ved å rette ut svinger og ta vare på eksisterende veg, vår vi mer igjen for pengene. Da kan vi bygge mer sammenhengene langs en lengre strekning, sier Ingrid Dahl Hovland.

Rv 4 og Vestlandet vinner

Noen vegprosjekt er vinnere og prioriteres, andre foreslås lagt på hylla den første halvdelen av planperioden.

En vinner er riksveg 4 fra Sinsenkrysset Oslo til Mjøsa.

Den er løftet fram som en viktig strekning for å utvikle bo- og arbeidsregionen på Hadeland og Innlandet ellers.

Andre strekninger som blir høyt prioritert er E39 mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde. Det er på E39 de aller største pengene skal brukes.

– Strekningen mellom Stavanger og Bergen er nedslagsfelt for 600.000 innbyggere og mye eksportindustri, sier vegdirektøren.

Manglerudtunnelen på E6 øst i Oslo blir lagt på hylla inntil videre.

– Det er ikke klart nok hva den skal løse og hvordan det skal se ut, derfor er den lagt på vent, sier Ingrid Dahl Hovland.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger