Disse landene fikk flere milliarder kroner fra Norge

Norge ga mindre i bistand i fjor, sammenlignet med året før. Her kan du se hvilke land som fikk mest.

Norad - land som fikk bistandspenger i 2014

32 MILLIARDER: Av de 116 landene som mottok bistand var det Afghanistan som ble tilgodesett med mest, 758 millioner kroner. Dette kartet viser de ti landene som fikk mest.

Den samlede norske bistanden var i 2014 på 31,7 milliarder kroner og utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Det går fram av ferske tall fra Norad.

Dette var drøyt 1 milliard kroner mindre enn under den rødgrønne regjeringens siste år ved makten, da 1,07 prosent av BNI – 32,8 milliarder kroner – gikk til bistand.

Afghanistan på topp

Av de 116 landene som mottok bistand var det Afghanistan som ble tilgodesett med mest, 758 millioner kroner, viser tallene fra Norad.

– Norsk bistand til Afghanistan går til kampen for menneskerettigheter, styrking av kvinners stilling, korrupsjonsbekjempelse og utdanning. Afghanistan har en lang vei å gå på disse feltene, sier Norad-sjef Villa Kulild.

Palestina fulgte på andreplass med 741 millioner kroner, mens Latin-Amerikas økonomiske stormakt Brasil fikk 706 millioner kroner, i hovedsak øremerket regnskogvern.

Krigsherjede Sør-Sudan mottok 607 millioner i bistand i fjor, mens Laos og Filippinene er nykommere på lista over de ti største mottakerlandene, takket være norske investeringer i vannkraftutbygging.

Utvikling i bistand siden 2005

Utviklingen i bistanden fra Norge siden 2005

Færre land

Frp-nestleder Per Sandberg lovet i fjor sommer kraftig kutt i bistanden og sa at antall mottakerland skulle reduseres til 60-70.

Kronekuttet fra 2013 til 2014 var på 3,3 prosent, mens antall mottakerland var det samme som året før.

I inneværende år har regjeringen redusert antallet mottakerland til 84, men samtidig økt budsjettet igjen til 32,5 milliarder kroner. Det vil ifølge prognosene likevel ikke tilsvare 1 prosent av BNI, slik blant andre KrF har krevd.

Høyre/Frp-regjeringen går inn for at færre land enn i dag skal motta norske bistandspenger. Utenriksminister Børge Brende er allerede i gang med å peke ut hvilke land som skal droppes.

Intervju med utenriksminister Børge Brende (H) fra 23. desember 2013

Mer til norske organisasjoner

Halvparten av fjorårets bistand havnet hos FN-organisasjoner, Verdensbanken og andre flernasjonale institusjoner, og dette var mer enn året før.

Knapt hver tiende bistandskrone gikk til nødhjelp, i alt 2,8 milliarder kroner, og mest fant veien til Sør-Sudan, Syria, Irak, Palestina og Somalia.

En stadig større andel av budsjettet kanaliseres via norske hjelpeorganisasjoner, nærmere bestemt 14 prosent i fjor, noe som var en økning på 200 millioner kroner fra året før.

Mest fikk Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna Norge.

Mer til Afrika

5,5 milliarder bistandskroner gikk til miljø- og energiprosjekter i fjor, først og fremst regnskogbevaring og vannkraftutbygging.

Bistanden til Afrika økte fra 6,2 til 6,4 milliarder kroner, mens bistanden til Asia økte fra 2,8 til 3,3 milliarder, viser statistikken fra Norad.

Trafikkulukker er no i ferd med å bli eit like stort folkehelseproblem som malaria, HIV og aids. Likevel kuttar Norge ut fleire trafikktryggingsprosjekt i utviklingsland. Fagfolk vil hjelpe, men får ikkje lov. Vi prioriterer andre ting, seier utviklingsministeren.
Biletet: Fredrik Hordnes Haugen behandlar ei skadd kvinne etter ei frontulukke i Malawi i Afrika.

Dagsrevyen 25. august 2013

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger