Hopp til innhold

Disse kontrollene var ulovlige, mener lagmannsretten

Var du en av dem som satt i timelange køer på grensen mellom Sverige og Norge under pandemien? Nå har lagmannsretten slått fast at kontrollene var ulovlig.

Korona omikron

LANGE KØER: Biler i kø ved Svinesund internasjonale testsenter, der reisende må teste seg for koronavirus ved innreise.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Konklusjonen kommer fram i en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett, som Rett24 omtalte først.

På grunn av smittefaren knyttet til covid-19 fattet Justisdepartementet i perioden 16. mars 2020 til 28. oktober 2021 kontinuerlige vedtak om grensekontroll.

Dette var et unntak fra bevegelsesfriheten i Schengen-området. Et slikt unntak kan gjøres for maksimalt seks måneder, slo EU-domstolen fast i vår.

I Norge varte unntaket i ett år og sju måneder. Fra oktober 2020 var derfor den norske grensekontrollen ulovlig, slår lagmannsretten fast.

– Etter seks måneder kunne Norge fortsatt ha smitteverntiltak som gjaldt for de som reiste inn i landet (som krav til test eller hjemmekarantene), men det var ikke tillatt å stoppe og kontrollere folk ved grensen, eller tvinge dem til å kjøre til en bestemt grensestasjon, kommenterer førsteamanuensis Stian Øby Johansen overfor NRK.

70 meter på feil side av koronastengt grense

Den ferske dommen fra Eidsivating lagmannsrett handlet om Arthur Soltvedt som passerte grenseovergangen ved Linna i Åsnes kommune i august 2021.

På vei tilbake fra sin søster i Sverige kom han til grenseovergangen ved Linna.

Soltvedt forklarte i retten at han ikke visste at grenseovergangen var stengt for innreise til Norge.

«Da han kom til veisperringen, kjørte han over i motsatt kjøreretning og bort til heimevernssoldatene, som stod vakt anslagsvis 70 meter lengre frem fra bommen. Han fikk da beskjed om at han måtte kjøre tilbake til Sverige og over grensen ved Torsby», står det i dommen.

Arthur Soltvedt

VANT FREM: Arthur Soltvedt er glad han ikke godtok avgjørelsen i tingretten og anket til lagmannsretten. Nå kan saken havne i Høyesterett.

Foto: Privat
Gjorde meg passelig forbannet

– Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg måtte kjøre om Torsby. De hadde allerede sjekket at papirene mine var i orden, forteller Soltvedt til NRK.

Han erkjenner at det ble en diskusjon. Tre dager senere lå det et forelegg i posten.

Soltvedt hevdet i retten at ikke visste at soldatene sto på norsk side av grensen. Han godtok ikke forelegget på 10.000 kroner, og ble senere dømt i tingretten til å betale 12.000.

– Det gjorde meg passelig forbannet. Derfor anket jeg videre til lagmannsretten. Dette finner jeg meg ikke i. Det henger ikke på greip i forhold til den eventuelle overtredelsen som var begått, mener han.

– Kontrollen var ulovlig

Nå mener altså lagmannsretten at kontrollen var ugyldig.

«Etter lagmannsrettens syn var det (...) ikke anledning til å forlenge grensekontrollen den 3. mai 2021, ettersom den maksimale perioden for grensekontroll på seks måneder for lengst var overskredet, jf. grenseforordningen artikkel 25 nr. 4 første punktum,» skriver lagmannsretten.

Stian Øby Johansen

KOMMENTERER DOMMEN: Stian Øby Johansen er førsteamanuensis ved senter for europarett på Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

– Avgjørelsen sparker ikke beina under smittevernregimet, men det sparker beina under grensekontrollen, altså en bit av reguleringen, sier Johansen, som jobber ved Senter for europarett på Universitetet i Oslo.

Så hva skulle myndighetene gjort?

Grensen skulle vært åpen, slik at folk kunne kjøre gjennom. Så kunne man blitt
straffet om man ikke fulgte reglene her i Norge, svarer Johansen.

Dommen som ble avsagt 14. september.

Statsadvokat Camilla Ek Sørensen vil ikke kommentere avgjørelsen utover at den er anket.

Dermed kan den ende i Høyesterett.

– Hvis denne dommen blir stående kan den få betydning for flere tidligere avgjørelser. Akkurat hvor mange vet ikke jeg, men de fleste som har fått slike forelegg har nok valgt akseptere dem. Så antallet er det nok bare politiet som har oversikt over, sier advokat Mauritz Aarskog til Rett24.

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen mener det er en korrekt dom.

Ja, den er riktig. Det er etter Schengen-regelverket ikke adgang til å stenge en grense mer enn seks måneder. Det har EU-domstolen så sent som i vår slått fast.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger