Hopp til innhold

Dette er vaksinasjonsbeviset du vil få

Alle som blir vaksinert mot korona kan få et bevis som viser statusen din. Det kan komme krav om at du i mange situasjoner må vise fram dette beviset.

Vaksinasjonskort

Vaksinasjonskortet kan bli nødvendig i en rekke sammenhenger

Foto: FHI/NRK

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det i månedene som kommer kan bli krav om å legge fram et bevis for gjennomgått vaksinering.

– Det kan være nødvendig for å slippe innreisekarantene i Europa. Også i andre situasjoner kan det tenkes at slik dokumentasjon vil bli nødvendig, sier Nakstad.

Han opplyser at dette diskuteres i Europa nå.

De første dosene med vaksiner vil bli satt i romjulen. Nå er vaksinene på vei til Norge fra fabrikken i Belgia.

Sentralt registrert

Folkehelseinstituttet opplyser at alle som blir vaksinert skal bli oppført i den sentrale databasen Sysvak. Det er også informasjon som normalt sett skal være i din egen pasientjournal.

Når du blir vaksinert, så kan du be om å få kortet på papir. Den vaksinerte kan også selv skrive ut vaksinasjonskortet på helsenorge.no. Det skal ligge klart der dagen etter vaksinasjon.

Preben Aavitsland.

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, advarer om at gjennomgått vaksinasjon ikke er et bevis på at du ikke kan smitte andre.

Foto: epidemi.as

Gir ingen rettigheter nå

– Vaksinasjonskortet er bare en bekreftelse på at man er vaksinert. Det gir ingen rettigheter eller fritak for restriksjoner, opplyser overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Han poengterer at det ennå ikke er avklart om vaksinen gjør at du beskytter andre mot smitte. Dette er noe som både Biontech/Pfizer og Moderna forsøker å finne ut. Det er noen indikasjoner på at vaksinen fra Moderna gjør at du til en viss grad ikke sender viruset videre, men forskerne har ennå ikke nok data til å konkludere.

– Vaksinerte må følge de samme smittevernreglene som andre, sier Aavitsland.

Elektronisk bevis på din covid-19-status

Meningen med appen CommonPass er at den skal fungere som et internasjonalt bevis på blant annet testing og vaksinering.

Foto: Commons Project

Store planer

Det foregår mye planlegging for hvordan slike bevis på gjennomgått vaksinering skal brukes. Initiativet CommonPass blir støttet av blant annet World Economic Forum og en rekke flyselskap.

Tanken er at reisende har en app som dokumenterer blant annet testresultater og vaksinering. Meningen er at den skal kunne brukes som bevis på informasjon som er lagret i sentrale helseregistre.

– Den skal tilfredsstille de enkelte landenes behov for slik dokumentasjon samtidig som den ivaretar kravet til at helseinformasjon er privat, skriver prosjektet.

Kan bli et problem

At noe slikt kan komme, har vært diskutert helt siden pandemien begynte. Konklusjonen er at det gir fordeler med tanke på reiser og situasjoner der folk kommer i nær kontakt med hverandre.

Samtidig kommer det advarsler om at et slikt system kan slå skjevt ut.

– Risikoen er at de kan føre til at arbeidsgivere diskriminerer mot folk som ikke har et slikt bevis. Verdien av dem kan gi perverse utslag, slik som at folk med vilje lar seg smitte for å få en jobb, skriver professor Nita Farahany ved Duke University i Washington Post.

AKTUELT NÅ