Hopp til innhold

Arbeiderpartiet krever flere svar i Tangen-saken

Hadia Tajik (Ap) mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål i forholdet mellom Nicolai Tangen og forvaltningen av formuen hans. – En vandrende interessekonflikt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Hadia Tajik

REAGERER PÅ SKATTEPARADISER: Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er problematisk at Norges Bank har normalisert bruk av skatteparadiser.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet

KONTROVERSIELL: Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen har underskrevet avtale som gjør ham til sjef i oljefondet.

Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik sier det bare skulle mangle at Norges Bank ikke lager en ansettelseskontrakt som setter opp tettest mulig skott mellom Nicolai Tangen og forvaltningen av formuen hans.

Er avtalen bra nok?

– Det må representantskapet gå ordentlig inn i. Det er fortsatt noen ubesvarte spørsmål, blant annet hvordan man sikrer etterprøvbarheten i at Tangen får informasjon om forvaltningen av formuen hans. Men også hva som er formålet med stiftelsen som skal motta utbytte, sier Tajik.

Hun mener representantskapet må forsikre seg om at det ikke lenger kan stilles spørsmål ved Tangen som oljefondsjef. Samtidig stusser Tajik over holdningene Norges Bank har flagget under debatten av Tangens bruk av skatteparadiser.

– Det er utvilsomt slik at Tangen fortsatt vil nyte godt av å ha penger plassert i skatteparadiser. Så kan det være slik at Tangen har egenskaper og kunnskap som gjør at han kan forvalte det etiske regelverket til oljefondet likevel. Det som er mest problematisk er hvordan Norges Bank har plassert seg i debatten som har gått når de har normalisert bruken av skatteparadis.

SV ikke imponert over avtalen

Audun Lysbakken

IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken mener avtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen ikke rydder interessekonflikt av veien.

Foto: Terje Pedersen

– Vi kan ikke ha en vandrende interessekonflikt som sjef for Oljefondet. Det er vanskelig å se at denne avtalen løser problemene, verken når det gjelder interessekonflikter eller bruk av skatteparadis.

Det skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post. Han stiller et absolutt krav om at representantskapet får gå grundig inn i avtalen før den endelige avgjørelsen om tiltredelse blir tatt.

– Denne ansettelsen kan ikke fredes før representantskapet har sagt sitt.

SV-lederen mener det må bli gitt tilstrekkelig innsyn i hvordan AKO-systemet skal fungere og operere.

– Svært viktige interesser for landet står på spill. Stortingets tilsynsorgan må nå få gjøre jobben sin, og hovedstyret I Norges Bank må gi dem tid til det, skriver Lysbakken.

Rødt ber Riksrevisjonen granske ansettelsen av Tangen

Bjørnar Moxnes mener Fiskeriministeren kan svekke tilliten til politikere

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxsnes mener det fortsatt vil være habilitetsproblemer også etter Tangens avtale.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritisk til avtalen som ble kjent i dag.

– Tangen beholder sine eierinteresser i Ako-systemet, og derfor vil tvil om interessekonflikter og habilitet fortsatt være et stort problem. Da blir dette å sette bukken til å passe havresekken, skriver Moxnes i en e-post.

Han sier hovedstyret ikke har tatt hensyn til alvorlige innvendinger fra både representantskapet og fagpersoner.

– Nå må regjeringa ta ansvar og rydde opp, for vi kan ikke ha en oljefondssjef som kan være inhabil grunnet egne investeringer i skatteparadis. Denne saken viser hvordan Norges rikeste og mektigste hegner om hverandre og hverandres interesser, skriver Moxnes før han fortsetter:

– Hele ansettelsesprosessen og Tangens elitefest i USA har vært ødeleggende for tilliten både til Norges Bank og regjeringa. Derfor vil Rødt på nytt fremme forslag om at Riksrevisjonen gransker ansettelsen, regjeringas rolle og mulige forbindelser til Tangens elitefest.

Frp mener kontrakten er så streng som den kan være

Hans Andreas Limi

STRENGT NOK: Hans Andreas Limi mener kontrakten mellom Norges Bank og Nicolai Tangen dekker utfordringene rundt Tangens eierskap.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi mener kontrakten til Tangen er streng nok til å sikre seg mot interesse- og habilitetskonflikter.

– Ut ifra det som ble presentert på pressekonferansen synes jeg ansettelsesavtalen er svært streng og kvitterer ut det som er av problemstillinger, sier finanspolitisk talsmann i Frp Hans Andreas Limi til NTB.

Han mener avtalen betyr at Tangen i praksis blir «bundet på hendene og får bind for øynene».

– Han vil bli helt avskåret fra innflytelse og informasjon rundt sine egne investeringer. Jeg tror faktisk det ikke er så mange som hadde godtatt en slik avtale – den er svært inngripende overfor Tangen. Skulle man gått lenger enn dette, måtte Tangen nærmest frasagt seg hele sin formue, mener han.

Tax Justice Norway ikke overbevist

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norway (TJN), mener Norges Bank flytter etiske grenser når de lar Tangen beholde store eiendeler i AKO Capital.


– Andre standarder for å motvirke interessekonflikt var åpenbart gjeldende for tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad, som solgte seg helt ut av utenlandsinvesteringer, skriver Jacobsen i en e-post.

Hun sier videre at Tangens uttalelser til skatteparadiser gjør det umulig å ha tillit til at Tangen på en troverdig måte kan lede oljefondets arbeid med finansiell åpenhet og ansvarlig skattepraksis.

Solberg reagerer også på at sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde det klart at videre merknader fra representantskapet ikke kommer til å ha noen innvirkning på ansettelsen av Tangen.

– Dermed har Norges Bank tilsidesatt det som er deres tilsynsorgan, til et rådgivende organ uten reell makt, skriver Jacobsen.

AKTUELT NÅ