Hopp til innhold

Dette er rådene om du blir mobbet på arbeidsplassen

Hvis du blir mobbet på arbeidsplassen, er det viktig å snakke om det, få hjelp av legen, og ikke minst skaffe bevis, mener Roald Bjørklund professor ved psykologisk institutt ved Universitet i Oslo.

Skjult opptak (illustrasjonsbilde)

SKJULT OPPTAK: Gjør skjult opptak dersom du blir mobbet av sjefen, anbefaler psykologiprofessor. (Illustrasjon)

Foto: Helge Carlsen / NRK

Hanne Bjørnstad er en av dem som opplevde at hun ble mobbet på arbeidsplassen. Hun sier at mobbingen startet etter at hun varslet om økonomisk ukultur blant lederne.

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at fem prosent uttrykker at de utsettes for mobbing på arbeidsplassen.

Undersøkelsen som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort, viser at mobbing over tid er skadelig for alle, og for helsen.

Morten Birkeland Nielsen

Mobbing over tid er skadelig for alle, sier forsker Morten Birkeland Nielsen.

Foto: STAMI

– Vi finner også at mange som er utsatt for mobbing har tanker om å ta sitt eget liv, og vi vet at mobbing gir økt risiko for både sykefravær og uførhet, sier forsker Morten Birkeland Nielsen.

Enig med forskningen

Roald Bjørklund er professor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har vært sakkyndig i rettsapparatet når det gjelder saker om mobbing på norske arbeidsplasser siden 1995.

Han er helt enig med studien, og forskning har også tidligere bevist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager.

Han mener at alle kan oppleve mobbing på arbeidsplassen, og at det er viktig å si ifra at det ikke er greit.

Mobbing på arbeidsplassen kan føre til at man blir psykisk syk, får angst, og blir ufør. I verste fall kan det føre til selvmord.

– Det er rundt 60 personer som hvert år tar sitt eget liv på grunn av mobbing på arbeidsplassen, sier professoren.

Hva er rådene hvis man blir mobbet på arbeidsplassen?

– Det aller klokeste man gjør er å slutte i jobben og finne seg en annen jobb. Men det er ikke alltid så lett, mener Bjørklund.

Professoren har flere råd om det ikke er så lett å bytte jobb.

Roald Bjørklund.

Roald Bjørklund Professor ved psykologisk institutt på Universitet i Oslo. Han har vært sakkyndig i mange mobbesaker som skjer på arbeidsplassen.

Foto: UIO

Det er viktig å be om hjelp, «en sosial støtte», som professoren kaller det.

Hjelpen kan være fra noen man kjenner godt eller en kollega, og sette ord på mobbingen.

– Man kan få satt ord på ting hvis man snakker med noen om det, sier han.

Når man blir mobbet er det også viktig å få det dokumentert. Om det blir en rettslig strid, har du dokumentasjon som beviser at du har det vanskelig på jobb.

– Ta kontakt med fastlegen slik at det blir dokumentert at man faktisk er utsatt for belastning i jobben. Dette er veldig viktig av hensyn til den påfølgende saken hvis det utvikler seg til en rettslig strid, sier Bjørklund.

Professoren anbefaler også å ta kontakt med fagforeningen. Dersom du ikke er organisert, er verneombudet pliktig til å følge saken videre. Dersom ingenting annet fører frem, kan du ta kontakt med arbeidstilsynet.

Ta opp lyden i skjul

Bjørklund regner med at blant de fire til fem prosentene som opplever mobbing på arbeidsplassen, er det rundt halvparten som utsettes for mobbing av sjefen sin.

Han har et klart råd til de som opplever mobbing fra sjefen: Ta opp lyden i skjul.

– Beklageligvis må jeg da si at det rådet jeg pleier å gi, er at man anskaffer seg en lydopptaker, til dokumentasjon. Dette kan brukes om det blir en rettssak. Uten bevis, kan det bli påstand mot påstand hvis saken kommer opp i retten.

AKTUELT NÅ