Hopp til innhold

Hevder hun ble ufør etter å ha blitt mobbet på jobb

Mobbing på arbeidsplassen er like skadelig for alle arbeidststakere uavhengig av om de selv mener de kan forsvare seg eller ikke. Det viser en undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Hanne Bjørnstad var sterk, men i arbeidsmiljøet sitt ble hun svakere og svakere.

Hanne Bjørnstad var sterk, men i arbeidsmiljøet sitt ble hun svakere og svakere.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES

Hanne Bjørnstad sier hun regnet seg som en sterk medarbeider, men sier hun endte opp som ufør etter å ha blitt mobbet på jobb.

– Jeg følte meg veldig sterk, jeg fikk alltid høre at jeg var verbalt sterk, jeg turte å stå opp og ta ordet i store forsamlinger uten at det gjorde meg noe. Men selvtilliten min knakk de totalt, forteller hun.

– Fem prosent blir mobbet på jobb

I en studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, har forskere undersøkt et tilfeldig utvalg på 739 arbeidstakere som hadde vært utsatt for gjentatte mobbehandlinger på jobb de siste seks månedene.

Forventningene var at at de som mente de kunne forsvare seg mot mobbingen ville rapportere om mindre angst, men undersøkelsen viser at mobbing over tid er skadelig for alle, sier forsker Morten Birkeland Nielsen.

Morten Birkeland Nielsen

Mobbing over tid er skadelig for alle, sier forsker Morten Birkeland Nielsen.

Foto: STAMI

– Det handler nok ikke om hvordan man tar det, men det handler definitivt om hvordan man har det, i og med at alle rapporterer like mye helseplager uavhengig av hvordan de selv mener at de klarer å håndtere situasjonen de står i, sier han.

Omlag fem prosent av norske arbeidstakere opplever å bli mobbet på jobb, ifølge statistikken.

Tidligere studier viser at psykiske plager som angst og depresjon i tillegg til fysiske muskel- og skjelettplager, er vanlige konsekvenser av mobbing.

– Vi finner også at mange som er utsatt for mobbing har tanker om å ta sitt eget liv, og vi vet at mobbing gir økt risiko for både sykefravær og uførhet, sier Nielsen.

---

Hanne Bjørnstad er ikke fornøyd med å ha vært ufør. Hun prøvde å kjempe seg tilbake til arbeidsplassen uten å lykkes.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES

– Satt helt alene

Hanne Bjørnstad sier det å gå i kantinen var en daglig kamp:

– Det var å reise seg i ryggen, og gå ned i kantinen og sette seg på den ene siden, og mine kolleger satt på den andre siden i et forholdsvis lite rom. Alle syntes jo det var en veldig rar situasjon, for jeg hadde jo vært en del av gjengen før. Og plutselig så satt jeg helt alene med en bok eller en avis, uten å klare å lese en linje, forteller hun.

Resultatene fra studien viser hvor viktig det er at arbeidsgiver ikke lar være å gripe inn fordi man oppfatter at en arbeidstaker er robust, sier Nielsen.

– Når vi viser at alle reagerer på mobbing, uavhengig av hvordan de er skrudd sammen, så betyr det at arbeidsgiverne må gå inn og ta tak i det som skjer, sier han.

Hanne Bjørnstad sier hun ble upopulær på sin arbeidsplass ved Det odontologiske fakultet ved UiO da hun varslet om det hun mente var en økonomisk ukultur blant lederne.

Fra å føle seg som en ressurs, opplevde hun å bli utsatt for systematisk trakassering av både ledere og kolleger.

Dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, sier fakultetet ikke har noen kommentar til denne konkrete saken.

– Arbeidsforholdet ble avsluttet for over femten år siden. På generelt grunnlag kan jeg si at vi tar varsler på største alvor og har rutiner på dette, skriver Barkvoll i en epost til NRK.

Etter å ha forsøkt å stå i jobb på tross av situasjonen, ble Hanne Bjørnstad i 2001 ufør som følge av depresjon, selv om det verken var noe hun ønsket eller hadde sett for seg.

– De begrunnet det med at en 54 år gammel dame ikke kunne få jobb, så da fikk jeg uføretrygd istedenfor. Jeg er ikke så fornøyd med å ha vært ufør, jeg hadde tross alt gått kurs og prøvd å kjempe meg tilbake. Men jeg møtte ingen åpning på mitt gamle arbeidssted, sier hun.

AKTUELT NÅ